Kan man udforske problemer ved at undersøge mulige løsninger på dem?


Dagens tema knytter sig til udvikling af software og IT. Vi breder temaet ud ved at fordybe os i anvendelse af prototyper, Proof of Concept og forskellige måder at repræsentere mulige løsninger på.

Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU indleder dagens tema. Hvad er et problem, og hvordan hænger problemer sammen med løsninger? Kan man udforske problemer ved at undersøge mulige løsninger på dem, og kan man derigennem karakterisere, hvad der skal til for at forstå og løse dem? Jeg vil tage udgangspunkt i et ønske om at bruge bærbar teknologi til at hjælpe ambulante psykiatriske patienter med at håndtere deres sygdom. Inden for dette emne vil jeg skitsere forskellige måder at repræsentere mulige løsninger på, og derefter vil jeg diskutere, om disse repræsentationer kan bidrage til at vælge, afgrænse og forstå det konkrete problem, som bør løses i et udviklingsprojekt.

Michael Haugaard Pedersen, BAE Systems, præsenterer en case fra det virkelige liv. På grundlag af en specifikation på et højt plan undersøges forskellige teknologiske løsninger og ressourcebehovet for at realisere dem.

Sabine Jensen Jåtog, AAU It Services, gennemgår en case, som omfatter Proof of Concept af en fleksibel løsning til små online møder.

Vi arrangerer under seminaret en mini-workshop om temaet. Seminarets deltagere inviteres til at komme med eksempler på problemstillinger og forslag til løsninger.

 

Program

 

11.45-12.30   Ankomst og sandwich

12.30-12.45   Velkomst og præsentation
v. Jørgen Biegel

12.45-13.35  

Udforskning af problem gennem forslag til dets løsning
v. Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU

  • Forskellige måder at repræsentere mulige løsninger på

  • At vælge, afgrænse og forstå det konkrete problem, som bør løses i et udviklingsprojekt
 13.35-14.30  

Proof of Concept
v. Michael Haugaard Pedersen, BAE Systems

  • Præsentation af en case fra det virkelige liv

  • På grundlag af en specifikation på et højt plan undersøges forskellige teknologiske løsninger og ressourcebehovet for at realisere dem

  • Kunden præsenteres for løsningsmuligheder for at afgøre hvilken vej, der skal benyttes i næste release af softwareproduktet
14.30-14.50   Kaffe og uformelt netværk

14.50-15.20  

Proof of Concept af en fleksibel løsning til små online møder
v. Sabine Jensen Jåtog, AAU It Services

  • Organisationens behov for fleksibel løsning til små online møder

  • Introduktion af løsning. To leverandører arbejder sammen om løsningen, som i denne case er Skype for Business

  • Vurdering af løsning, service og pris i relation til selv at varetage hosting og drift
15.20-15.50  

Mini-workshop
v. Michael Haugaard Pedersen, Ivan Aaen m.fl.

15.50-16.00  

Opsamling 
v. Ivan Aaen og Jørgen Biegel

  • Drøftelse af seminarform, emner og forslag til næste seminar
16.00-16.30   Kaffe og uformelt netværk


Tilmelding ved mail til jbi@tekkva.dkTid og sted

Dato:  18. februar 2016
Tid:  Kl. 11.45-16.30
Sted:  NOVI, Nils Jernes Vej 10, lokale 1, 9220 Aalborg Ø
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show gebyr på 250 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  15. februar 2016

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet