Outlook to the Future


Hvor er din virksomhed om 10 år?

  • Vil du VIDE, HVAD DINE KUNDER TÆNKER OM 10 ÅR - og hvordan du udvikler produkter og teknologier, de er villige til at købe og bruge?
  • Ser du den teknologiske udvikling som en TRUSSEL - eller som SPÆNDENDE NYE MULIGHEDER for din virksomhed?
  • Forudser du VÆKST - eller ØGET KONKURRENCE?

InfinIT og BrainsBusiness inviterer, i samarbejde med IDA, til konferencen 'Outlook to the Future' den 24. februar i Aalborg.

Program

11.30  

Sandwich

 
12.00   Velkomst  

12.15  

Peter Cochrane
- En af verdens absolutte sværvægtere inden for fremtidsteknologi, herunder udvikling og kommercialisering af produkter og teknologier.

 
    Peter vil fortælle om, hvordan Europa opfylder det store potentiale, der ligger i den nuværende innovations- og iværksætterkraft, der bobler overalt - og hvordan det ikke blot er et spørgsmål om at udvikle nye teknologier - men også forudse, hvordan fremtidens brugere og samfund vil tage imod dem og anvende dem.

Oplægget holdes på engelsk. 

13.15   Jan Madsen
- Professor og leder af Embedded Systems Engineering på DTU Compute, hvor han forsker i computer-baserede systemer.
   

 
 

 

 

 

Jan vil fortælle om, hvordan eksponentiel teknologiudvikling og integration af nye teknologier fra så forskellige fagområder som mikroelektronik, biokemi og molekylær cellebiologi vil udfordre vores opfattelse af, hvad IT er og kan - og hvordan IT og matematik vil blive fundamentet for at kunne løse nogle af vores store samfundsudfordringer, såsom ren energi, billig og tilgængelig medicin (testet uden dyreforsøg), og selektiv og skånsom kræftbehandling.

14.00

 

Kaffe og netværk  

14.30   Michael Björn
- Head of Research på Ericsson Consumerlab, som er selskabets unikke "Voice of the Customer".
 
    Michael vil fortælle om de metoder, Ericsson Consumerlab anvender i deres globale arbejde omkring consumer behaviour, herunder målinger, analyser og tracking af forbrugere, hvor forbrugere i mere end 40 lande deltager og giver Ericsson værdifuld viden om trends og forbrugeropførsel. Denne viden implementeres direkte i Ericssons strategi, innovationsarbejde og udviklingsprojekter.

Oplægget holdes på engelsk. 

15.15  

Rolf Ask Clausen
- Leder af IDA-netværket for Fremtidsteknologi

 
   

Rolf vil fortælle om, hvordan det er et ufravigeligt faktum, at fremtidens teknologier vil ændre og påvirke vores dagligdag - og hvordan det er muligt at FORUDSE nye vækstmuligheder - og være med til at SKABE FREMTIDEN - og ikke blot følge med. Rolf vil desuden introducere IDA-netværket for Fremtidsteknologi - og hvad virksomheder kan få ud af at deltage i netværket.


16.00  

Afrunding

 


Tid og sted

Dato:  24. februar 2015
Tid:  Kl. 11.30-16.30
Sted:  NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, Auditoriet
Pris:  Gratis, men no-show gebyr på 500 kr ved udeblivelse eller afbud på dagen
Kontakt navn:  Berit Brendborg, tlf. 22 86 98 91
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  17. februar 2015


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet