Persuasive Design


OBS: Der er ikke flere pladser til dette arrangement


Persuasive Design dækker over principper og metoder, hvor man forsøger at påvirke folks adfærd i en ønsket retning igennem designet. Det kunne f.eks. være at motivere folk til motion ved at tydeliggøre, hvor længe det er siden, man sidst gjorde det. Et andet eksempel kunne være at designe et køleskab, så man automatisk ledes til at anbringe madvarer, der hurtigt bliver for gamle, mere synligt og derved reducere madspild.


Der ligger nogle helt universelle psykologiske mekanismer bag persuasive designteknikker. De baseres på, at der er visse udløsende faktorer, der kan påvirke en persons beslutninger og handlinger. Ved at kende og udnytte disse triggers kan man, ved at følge nogle simple guidelines i designet, således favorisere en særlig, ønsket adfærd.

På seminaret præsenteres de bagvedliggende psykologiske mekanismer, der gives konkrete eksempler på persuasive design, samt diskuteres relevante og simple designanbefalinger. Du kan på dagen møde både forskere og praktikere inden for feltet.

Det detaljerede program ser således ud:

Program

08.30–09.00 Ankomst og morgenbrød/kaffe/the
09.00-09.15 Velkommen
v. Forretningschef Thomas Bro, Combine
09.15-09.40 Persuasive design - hvad og hvorfor
v. Lektor Lars Bo Larsen, Aalborg Universitet
Lars Bo byder velkommen på vegne af Infinit og præsenterer dagens program. Desuden
rammesætter han dagens tema gennem en præsentation af baggrunden for persuasive design, hvad det dækker over, og hvorfor persuasive design er blevet så aktuelt netop nu.
09.40-10.15 Psykologien bag persuasive design
v. Cand.psych. og ekstern lektor Johan Trettvik, trettvik.dk
Overtalelse er på mange måder et kommunikativt forsøg på at få en anden person til at gøre noget, som denne måske ikke ville have gjort ellers. I dag benyttes betegnelsen ”persuasive design” om brugerflader eller produkter, som forsøger at få brugeren til at købe mere, bruge mere tid, lave mere arbejde eller lignende. De psykologiske mekanismer bag persuasive design er mangeartede og komplekse, men handler overordnet om forholdet mellem holdninger og adfærd. Dette indlæg handler om denne psykologiske kompleksitet i overtalelsens design.
10.15-10.30 Pause
10.30-11.05 Aabenraa i bevægelse
v. Principal Mobile Systems Architect, Frank Allan Hansen, Alexandra Instituttet og Projektleder Søren Schmidt Josefsen, Aabenraa Kommune
Aabenraa Kommune arbejder aktivt på at stille motions- og aktivitetstilbud til rådighed for kommunens borgere. I oplægget fortælles om den digitale platform Aabenraa i bevægelse og ideerne bag designet af de tilhørende mobile apps. Vi præsenterer designprocessen, og hvordan vi har sigtet på at skabe en motiverende oplevelse for brugerne på både app og Web, og samtidigt hvordan Aabenraa Kommune kan bruge den digitale platform til at få borgerne til at bevæge sig mere.
11.05-11.35 Persuasive Design - et spørgsmål om timing
v. Ph.d. Fellow Sandra Burri Gram Hansen, Aalborg Universitet
Oplægget vil præsentere Persuasive Design i retorisk perspektiv, med særligt fokus på det retorisk begreb Kairos, som er et kernebegreb indenfor Persuasive Technology forskningen. I forlængelse heraf, vil der blive præsenteret eksempler på Persuasive Design i praksis fra bl.a. Forsvarets projekt Grønne Etablissementer.
11.35-11.50 Pause
11.50-12.30 Persuasive design og konvertering hos Combine
v. Forretningschef Thomas Bro, Combine
I oplægget gennemgås en række cases på, hvordan nogle af de bedste online shops og services bruger motiverende design og tricks til at flytte besøgende fra browsere til kunder. Der præsenteres bl.a. ni konkrete konverteringsløftende strategier og værktøjer, som deltagerne får med hjem.
12.30-13.00 Afsluttende debat og derefter frokost

 

Arrangementet henvender sig fortrinsvist til private og offentlige virksomheder og institutioner. Der vil være et begrænset antal pladser til studerende.

 

 
 


  Tid og sted

Dato:  19. maj 2015
Tid:  kl. 9.00-13.00 med efterfølgende netværksfrokost
Sted:  Combine, Langagervej 6, Aalborg, Auditorium
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der faktureres et no-show gebyr på 200 kr ex. moms ved udeblivelse eller afbud på dagen.
Kontakt navn:  Marianne Bentzen, tlf. 26 70 06 54
Kontakt e-mail


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet