Teknologi til integration af bevægelse i folkeskolen


Bevægelse skal integreres i den faglige undervisning. Hvordan kan teknologien hjælpe?

Som en del af folkeskolereformen kræves det, at børn skal bevæge sig 45 minutter om dagen. Hvis det skal nås, skal bevægelse indgå i alle skolens fag. Bevægelse kan virke understøttende for indlæring og samtidig give eleverne mulighed for at være aktive medskabere af undervisningen. Især i udskolingen har kravet om bevægelse vist sig at være en udfordring, og mange lærere oplever, at bevægelsesaspektet stjæler tid og fokus fra det faglige udbytte. Der er derfor behov for nye løsninger på området.

InfinIT inviterer til workshoppen Teknologi til integration af bevægelse i folkeskolen.

På workshoppen vil vi:

  • udforske de uudnyttede potentialer, der ligger i koblingen mellem bevægelse, faglighed og teknologi
  • arbejde med, hvordan bevægelse bliver en del af læringen og fremmer det faglige udbytte
  • udvikle nye løsninger på baggrund af eksisterende undervisningsmaterialer og –systemer.

Workshoppen finder sted i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, Metropol og Alexandra Instituttet. På workshoppen vil deltagerne få indsigter i feltets problematikker og muligheder og komme til at arbejde sammen på tværs af kompetencer: Målet er at generere ideer til løsninger, der udfolder potentialet ved at bruge både teknologi og bevægelse i undervisningen.

På workshoppen vil du få input fra dagligdagen i praksis, fra forskningen på området og fra aktuel udvikling af interaktive løsninger. Vi samler tværgående kompetencer fra virksomheder, skoler, uddannelsesinstitutioner og kommune til et faciliteret samarbejde, der skal bidrage til videre udvikling.

Resultaterne fra workshoppen vil blive samlet op i en række principper og anvendelsesscenarier, som efterfølgende bruges til en Camp for udvalgte elever. På denne camp videreudvikler eleverne materialet til innovative løsningsforslag.

Download invitation og program:Tid og sted

Dato:  4. februar 2016
Tid:  Kl. 9.00-13.00
Sted:  Scrollbar, IT-Universitetet i København, Rued Langgaardsvej 7, st., 2300 København S
Pris:  Gratis
Kontakt navn:  Merete Carlson, tlf. 20 75 71 45
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  1. februar 2016


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet