Tidskritisk indlejret software og udviklingsværktøjer


Vi afholder workshop om dansk indlejret tidskritisk software (formiddag) og seminar om softwareudviklingsværktøjer (eftermiddag) i Aalborg.  Det er valgfrit at deltage i det ene eller begge arrangementer.

Indlejret tidskritisk software - workshop

InfinIT gennemfører et miniprojekt om status på dansk indlejret tidskritisk software.

Miniprojektet omfatter en kvalitativ og kvantitativ analyse af state-of-the-art i udviklingen af tidskritiske indlejrede systemer i dansk industri med henblik på en målrettet ansøgning til Industriens Fond om et projekt, der tilpasser og udvikler metoder og værktøjer, der passer til dansk industri behov for et markant kvalitetsløft på området.

Læs uddybning af miniprojekt om indlejret tidskritisk software.

Program

09.30-10.00  Ankomst og kaffe

10.00-10.20 Introduktion af InfinIT miniprojekt
v. Bent Thomsen, Institut for Datalogi, AAU

• Status på dansk indlejret tidskritisk software

10.20-11.20

Projektpartnerne præsenterer egen status på området:
• Intelligent Systems A/S v. Mads Kronborg Agesen
• Seluxit ApS v. Daniel Lux

11.20-11.50

Shared HW resources in a multiprocessor environment
v. Henrik Møller, Altran

• Based on real-world experience.
• Approach and design.
• State updates, inter and intra locks.
• Obstacles and pitfalls.

11.50-12.10 Drøftelse

 

Softwareudviklingsværktøjer - seminar

I softwareudviklingsprocessen er der mange forskellige opgaver - lige fra fastlægning af krav til man står med det færdige produkt. Seminarets tema er softwareudviklingsværktøjer, hvor vi også har øje for og drøfter deres samspil med udviklingsprocessen.

Nogle gange løser vi opgaverne, som vi plejer og med de værktøjer, vi har ved hånden. Andre gange finder vi et nyt og bruger det.

Det kan være både svært og tidskrævende at finde et værktøj i den efterhånden uendelige mængde af muligheder, man kan søge sig frem til. Ofte drukner man i mængden af værktøjer eller features, værktøjet har, som ofte rækker langt ud over ens behov. Andre gange kan man slet ikke direkte oversætte ens behov til enkelte features, og så skal man måske bruge flere værktøjer.

Men der er også en anden vinkel: Vanen tro fortsætter man bare, som man plejer med de sædvanlige værktøjer (de virker jo). Måske er man uvidende om, at en opgave kan løses meget bedre med et andet værktøj.

Læs uddybning af seminar om softwareudviklingsværktøjer.

Program

12.10-13.00 Ankomst og sandwich

13.00-14.40 Velkomst og præsentation
v. Jørgen Biegel, InfinIT

Sammendrag af ”Status på dansk indlejret tidskritisk software”
v. Bent Thomsen, Institut for Datalogi, AAU

Softwareudviklingsværktøjer
v. Mads Brix, Nokia
• Sådan gør vi hos Nokia - DK/Aalborg

Unittest og coverage målinger i udviklingsmiljøet hos Deif Windpower
v. Jens Lyngsoe, Deif A/S
• Metode og erfaringer. Holdninger til værktøjer og deres brug

14.40-15.00 Kaffe

15.00-16.10 Formelt værktøj og ideer til nye features
v. Ulrik Mathias Nyman, Institut for Datalogi, AAU

• Uppaal har eksisteret i mange år. Det er svært at oversætte dets features til praktiske behov
• Hvilke features fra et formelt værktøj ville blive anvendt?
• Orientering om idé i til et fremtidigt værktøj

  Opsamling og forslag til næste seminar
v. InfinIT

 

 Arrangementet afholdes i samarbejde med IDA Nord.
Tid og sted

Dato:  24. maj 2018
Tid:  Workshop kl. 10-12 (kaffe fra 09.30) Seminar kl. 12.40-16.10 (sandwich fra kl. 12)
Sted:  NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Dog beregnes et no-show-gebyr på 300 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  22. maj 2018


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet