Uddybning af miniprojekt om indlejret tidskritisk software


I de seneste 10 år er der forskningsmæssigt sket store fremskridt i test og verifikation af indlejrede realtidssystemer. I samme tidsrum har udviklingsmetoder baseret på agile og test-drevne metoder vundet indpas i udviklingen af desktop og server software, hvilket har medført store produktivitetsforøgelser, samtidigt med at kvaliteten af software er blevet bedre. I udlandet har kombinationen af disse to områder ført til store forandringer, både på produktivitetsniveauet og kvalitetsniveauet i udviklingen af indlejrede realtidssystemer.

Disse fremskridt er baserede på proprietære og derfor omkostningstunge løsninger, der ikke nødvendigvis alle kan integreres med hinanden. Vi ønsker at udvikle en open source løsning, som danske virksomheder kan drage fordel af og videreudvikle.

InfinIT har gennem flere tidligere interessegrupper, såsom grupperne om test, proces og høj niveau programmeringssprog, samt den nuværende fokusgruppe omkring Embedded Systems Engineering forsøgt at udbrede viden om disse resultater til dansk industri, men desværre synes optaget at ske meget langsomt.

Formålet med dette projekt er at kortlægge state-of-the-art af udviklingsmetoder og udviklingsværktøjer i softwareudviklingen af tidskritiske indlejrede systemer i dansk industri for at forstå, hvad der bremser optaget af nye metoder og værktøjer.

Projektet vil lave en dybdegående analyse hos to virksomheder vha. kvalitative og kvantitative analyser. Desuden vil projektet lave en kvantitativ afdækning at state-of-the-art i en række virksomheder, der deltager i InfinIT’s Embedded Systems Engineering fokusgruppe.

Formålet med denne afdækning er at få et så præcist billede som muligt til brug for en målrettet ansøgning til Industriens fond om et projekt, der tilpasser og udvikler metoder og værktøjer, der passer til danske industri behov for et markant kvalitetsløft i udviklingen af tidskritisk indlejret software.

Kontakt

Faglig koordinator
Bent Thomsen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 88 97
E-mail

 

Faglig koordinator
Jan Madsen
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf.: +45 45 25 37 51
E-mail

 

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet