AFLYST 28. november: Få inspiration til nye forretningsmuligheder med data fra rummet

Invitation til alle virksomheder, der vil være med til at udvikle forretningen med smarte produkter og services baseret på data fra satellitter. Der er særligt fokus på områder som miljø, logistik og transport.

Arrangementet er udskudt til januar 2018

    

Nu er det muligt at udvikle smarte produkter og services ved at benytte de mange former for data fra rummet – f.eks. positionering og billeder. Udover almindelige billeder i større opløsning gælder det også observationer foretaget med andre instrumenter, der afslører ændringer på jord og i vandet, og som har betydning for vores planlægning og aktiviteter.

Arrangementet er tilrettelagt af projektet Vækst i Rumerhvervet.

Program

09:30–10:00 Registrering, kaffe og networking
10:00–10:10 Velkomst
v. Kim Guldstrand, InfinIT
10:10–10:50 Keynote
v. Lasse Jonasson – Futurist & Senior Executive Advisor, Institut for Fremtidsforskning

Den teknologiske udvikling fører til, at vi i fremtiden kommer til at være omgivet af enheder, der koordineres i et intelligent netværk for at sikre en langt bedre udnyttelse af ressourcer og et højere serviceniveau. Drivkræften bag dette er tilgængelighed af data.

Fremtidsforsker Lasse Jonasson vil fortælle om, hvordan fremtidens transport og logistiksystem vil blive defineret af datastrømme, så man kan positionere enheder i forhold til hinanden og positionere deres eksakte position. En optimeret koordinering af fremtidens transport og logistik i en globaliseret og urbaniseret verden kræver mere præcise og integrerede løsninger end dem, vi ser i dag, og vil være en nødvendighed for at skåne miljøet for unødig transport og overforbrug af varer. Data bliver fremtidens olie, og de kanaler ad hvilke data vil strømme vil være afgørende for at sikre en udvikling hen mod løsninger for fremtidens ressource og miljøudfordringer.

10:50–11:20 Hvilke informationer og data er tilgængelige?
v. Karsten Østergaard Noe, Alexandra Instituttet

Hvilke jordobservationsdata er tilgængelige fra EU’s Copernicus satellit-program og hvordan kommer man i gang med at bruge disse data? Desuden ser vi eksempler på, hvordan information kan uddrages fra satellitbillederne ved brug af avanceret billedanalyse og kunstig intelligens.

11:20–11:40 Hvad kan vi se og bestemme positionen af?
v. Flemming Hansen, DTU Space

I dag kan vi få billeder i høje opløsninger og bestemme positioner meget nøjagtigt. Flemming Hansen fortæller om den nyeste udvikling inden for dette felt.

11:40–12:00 Finansieringsmuligheder og aktuelt H2020 udbud
v. Anders Møller Holmegaard, Rumkontoret, Uddannelses og Forskningsministeriet
12:00–13:00 Frokost
 

SPOR 1: MILJØ


13:00–13:30 Anvendelse af radardata til overvågning af vertikale landbevægelser
v. Joanna Fredenslund Levinsen, SDFE
13:30–14:00 Satellitdata til effektivisering af grønt miljø
v. Erik Prins, Prins Engineering
14:00–14:30 Observation af udslip – eksempler på aktuelle behov for værktøjer til effektiv overvågning af utilsigtede lækager og udslip
v. Simon Baagø Andersen, CLEAN
14:30–15:00 Hvordan satellitbilleder gør nytte og skaber forretningsmuligheder
v. Torsten Bondo, Business Development Manager, DHI GRAS

Hvad kan satellitbilleder bruges til inden for miljøovervågning? Torsten viser eksempler fra mere end 15 års erfaring med at omdanne satellitdata til brugbar information.


SPOR 2: TRANSPORT OG LOGISTIK


13:00–13:30 Domæneoplæg
v. Kristian Hegner Reinau, lektor, Aalborg Universitet

Intelligent Godstransport: Tracking-teknologier og nye muligheder. Nye tracking-teknologer har de seneste år medført en revolution inden for godstransportfeltet. Med udgangspunkt i de to forskningsprojekter DiRECTLY og Transportbarometer vil Kristian Hegne Reinau diskutere, hvordan dette skaber nye muligheder for, at virksomheder kan optimere deres forretning og samtidig forandrer rollerne inden for feltet.

13:30–14:00 TAPAS-projektet – optimering af positionsbestemmelser
v. Per Lundahl Thomsen, Chief Adviser DTU Space
14:00–14:30 Virksomhedsoplæg
v. Lars Mohr, Gatehouse

GPS-data anvendes mere og mere inden for transport og logistik. Oprindeligt var det for at optimere selve transportforretningen, men i dag er det blevet en integreret del af selve transportservicen. Store industrier og produktioner går hastigt imod en datadreven fremtid, hvilket i høj grad betyder, at Telematik/GPS data fra hele supply chain er blevet forretningskritisk. Højkvalitets GPS-data har derfor aldrig været mere efterspurgt.

14:30–15:00 Inspirationseksempel – forretningsmulighed

 

 

InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet