Udviklingsplatform og programmeringssprog til indlejrede systemer


GomSpace anvender stort set kun C som programmeringssprog. Valget af dette sprog er navnlig bestemt af GomSpace produkters SW og HW arkitektur. Firmaets udviklingsplatform er historisk bestemt, den er opbygget over en årrække. Indlægget introducerer GomSpace, produkternes SW og HW arkitektur og firmaets udviklingsplatform.

Seluxit benytter en vifte af programmeringssprog i relation til udvikling af embedded systems. Bl.a. C, C+, C++, Java, C#, Java Script, Rubi. Indlægget kredser om overvejelser og brug af programmeringssprog som et værktøj under produktudvikling.

Stephan Korsholm, ViaUC giver sit bud på at identificere de udfordringer, ingeniørvirksomheder, der udvikler intelligente apparater, står overfor med speciel fokus på indlejrede systemer. Vi vil desuden høre om Java og HVM'en.

Endelig får vi et overblik over værktøjer udviklet på Datalogisk Institut, AAU til analyse af SCJ programmer.

Tilmelding ved mail til jbi@tekkva.dk

Program

11.45-12.30  

Ankomst og sandwich

12.30-14.30   Velkomst og introduktion
v. Jørgen Biegel

    Udviklingsplatform og programmeringssprog
v. Kristian Bay, Senior Software Engineer, GomSpace

Introduktion af GomSpace, produkternes SW og HW arkitektur og firmaets udviklingsplatform. Vi vil høre om overvejelserne bag disse valg.

    Programmeringssprog som et værktøj under produktudvikling
v. Daniel Lux, Seluxit

Overvejelser og brug af programmeringssprog som et værktøj under produktudvikling.

14.30-15.00   Kaffe

15.00-16.30   Embedded software quality, challenges & possibilities
v. Stephan Korsholm, ViaUC

Om softwarekvalitet og forbedring af softwarekvalitet med speciel fokus på indlejrede systemer.

Et bud på at identificere udfordringer under udvikling af intelligente apparater og forslag til nogle løsninger.

Java og HVM'en

    Værktøjer udviklet på AAU til analyse af SCJ programmer
v. Bent Thomsen, Datalogisk Institut, AAU

Overblik over værktøjer

    Opsamling, emner og forslag til næste seminar
v. Bent Thomsen, AAU

 

 Tid og sted

Dato:  30. marts 2016
Tid:  Kl. 11.45-16.30 (sandwich 11.45-12.30, fagligt program 12.30-16.30)
Sted:  NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, 9220 Aalborg Ø
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Dog beregnes et no-show gebyr på 250 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  22. marts 2016

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet