UX i agil softwareudviking


Workshoppens formål er at præsentere og diskutere integration af UX aktiviteter i agil softwareudvikling.

Der lægges vægt på cases fra industrien, hvor der fokuseres på udfordringer og succeser ved integrationen. Cases med udfordringer og successer kan spænde hele den agile proces fra indledende kundemøder til overdragelse af endeligt produkt, eller dele heraf.

Deltagerne i workshoppen vil være en blanding af praktikere fra softwareindustrien samt forskere. Alle har erfaring med – eller interesse i – at forstå og forbedre integrationen af UX i softwareudviklingsprocesser. Deltagelse forudsætter ikke erfaring inden for temaet, det vigtigste er interessen.

Workshoppen afholdes som en del af NordiCHI konferencen, som giver mulighed for at høre mere om den seneste forskning inden for UX. NordiCHI er en af topkonferencerne inden for Human-Computer Interaction, og derfor præsenteres industri- og forskningscases af højeste kvalitet.

Læs mere om workshoppen og tilmeld dig her

 

For mere information og spørgsmål, kontakt Anders Bruun fra AAU: bruun@cs.aau.dkTid og sted

Dato:  30. september 2018
Tid:  kl. 9.00-17.00
Sted:  Oslo
Kontakt navn:  Anders Bruun, tlf. 99 40 99 71
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet