Vækst i Rumerhvervet – afslutningskonference


I juni 2016 fik Danmark sin første nationale Rumstrategi. Den viste, at der er et stort forretningspotentiale inden for rumerhvervet i Danmark. Et konsortium med flere innovationsnetværk og GTS-institutter skulle på den baggrund synliggøre og hjælpe med udviklingen af forretningsmulighederne.

Nu har du mulighed for at høre, hvad de mest markante aktører inden for rumområdet i Danmark har arbejdet med – og hvad de kan tilbyde dig og din virksomhed. En række markante virksomheder inden for området præsenterer også deres produkter og teknologi – og giver et bud på, hvad fremtiden byder på.

Klik her for tilmelding via CenSec

  

Program 

09:00 Registrering og kaffe
09:30 Velkomst
v. Klaus Bolving, CEO, CenSec/Inno-Pro
09:35 FORCE Technology – nye tilbud til space-industrien
Hør om nye teststrategier for elektroniksystemer, og hvordan de anvendes i praksis, herunder de mange muligheder og begrænsninger for anvendelse af 3D-printteknologi til fremstilling af satellitkomponenter samt kvalitetskontrol med ikke-destruktive metoder.
v. Thomas Aaboe Jensen, Susanne Otto, Hans F. Larsen, Michael Honoré og Torben Haugaard Jensen
10:20 Alexandra Instituttet – anvendelse af data fra rummet
Hør om nye teknologier, der understøtter anvendelsen af data fra rummet, herunder automatiseret analyse og web-baseret visualisering af jordobservationsdata, machine learning til at genkende handlinger/mønstre i GNSS-spor og cybersikkerhed i nano-satellitter.
v. Karsten Noe, Kristian Tølbøl Sørensen, Nikolaj Volgushev og Tejs Scharling

11:00 Kort kaffepause

11:05 Aarhus Universitet – en rumstrategi for forskning og uddannelse
På Aarhus Universitet har flere institutter etableret et samarbejde, der giver forskere og studerende nye muligheder for at udvikle rumteknologi og rumforskning og åbner for nye muligheder for samarbejde med industrien. Nanosatellitten Delphini-1 er i centrum for den nye strategi.
v. Hans Kjeldsen
11:35 Teknologisk Institut – satellitdata i landbruget
Præsentation af arbejdet med at anvende satellitdata i dansk landbrug – skaber det værdi, eller er det varm luft?
v. Lars Byrdal Kjær

12:00 Frokost

13:00 Aalborg Universitet – studenterprojekter inden for rumfart
På Aalborg Universitet har rumområdet fået mere fokus de senere år – med et særligt fokus på studenterprojekter med opsendelse af egne nanosatellitter. 
v. Jens Frederik Dalsgaard Nielsen
13:35 Space Inventor – den næste generation af satellitter
Siden 2015 har Space Inventor arbejdet med at bygge næste generation af pålidelige og højtydende nano- og mikro-satellitter. Der er fokus på mekaniske strukturer, solpaneler, batterimoduler, intelligent strømstyring, satellitcomputere, trådløs kommunikation og softwaren, som binder det hele sammen.
v. Jakob Mølbach Nissen
14:00 Uddannelses– og Forskningsministeriet, RUM – muligheder for funding
Kontoret RUM varetager bl.a. Danmarks medlemskab af ESA og Danmarks interesser i EU’s rumprogrammer, herunder rumprogrammet i Horizon 2020. Hør hvilke muligheder din virksomhed har for støtte og support.
v. Anders Møller Holmegaard
14:25 TICRA – antenneteknologi til rumfarten – fra 'old space' til 'all space 
Danske TICRA har i årtier været førende inden for en niche af rumfartsverdenen og har kunder som NASA, ESA og satellitproducenter verden over. Hør om, hvordan et ’old space’ firma som TICRA ser vækstmulighederne i rumfarten.
v. Michael Lumholt
14:45 DTU – Etablering af ESA BIC i Danmark
Der arbejdes på at etablere et ESA Business Incubation Centre i Danmark, der skal hjælpe med at skabe flere nye virksomheder inden for space-industrien i Danmark.
v. Sune Nordentoft Lauritsen

15:00 Afrunding, networking, kaffe

Arrangører

         Tid og sted

Dato:  13. december 2018
Tid:  09:00–15:00
Sted:  Tycho Brahe Planetarium
Gl. Kongevej 10
1610 København V
Kontakt navn:  Klaus Bolving
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet