Software - scenarier for value propositions og forretningsmodeller


Introduktion til indlæg


Ivan Aaen, AAU, Softwareudvikling og værdiskabelse:

Kan scenarier bruges til at undersøge mulig værdiskabelse i tilknytning til nye software-intensive systemer? Oplægget vil diskutere visions-scenarier for softwareudvikling og -værktøjer, der kan belyse mulige samspil mellem software og forretningsmodel.

Christian Rasmussen, Nykredit, Arbejdet med value propositions:
Hvordan vi i Nykredit arbejder med value propositions, og hvordan vi i nogen grad bruger dem som styrende parameter ift. de softwareløsninger, vi udvikler.

Kasper Mathias Svendsen, Mjølner Informatics A/S, Fra idé til value proposition:
Casebaseret oplæg om value propositions i brugercentreret digital udvikling.


Begrebet Value Proposition


Value Proposition er brugt i Osterwalder & Pigneurs Business Model Canvas: The Value Proposition is the reason why customers turn to one company over another. It solves a customer problem or satisfies a customer need. Each Value Proposition consists of a selected bundle of products and/or services that caters to the requirements of a specific Customer Segment. In this sense, the Value Proposition is an aggregation, or bundle, of benefits that a company offers customers.

Wikipedia forklarer VP som: A value proposition is a statement which identifies clear, measurable and demonstrable benefits consumers get when buying a particular product or service. It should convince consumers that this product or service is better than others on the market. This proposition can lead to a competitive advantage when consumers pick that particular product or service over other competitors because they receive greater value.

Begrebet er således tæt knyttet til den enkelte virksomhed og til konkrete kundesegmenter.

KontaktFaglig koordinator

Thomas Hildebrandt
IT-Universitetet
Tlf.: +45 72 18 52 79
E-mail

 Faglig koordinator
Ivan Aaen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 89 11
E-mail

 

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet