InfinITs fokusområder

 Vi har fokusområder inden for:

De enkelte fokusgrupper fungerer som mødested for virksomheder og forskere.

Som deltager får du:

  • nyeste viden om de teknologier og fagområder, InfinIT arbejder med


  • et forum for videndeling, ideudveksling og ideudvikling


  • mulighed for at netværke med interessefæller


  • indblik i mulighederne for at søge nye markeder


Har du lyst til at til at blive medlem af en af disse fokusområder, kan du tilmelde dig på de enkelte fokusgruppers sider.

   

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet