Embedded Systems Engineering

Antallet af indlejrede systemer stiger kraftigt i disse år. Samtidig stiger kompleksiteten af den benyttede hardware og den indlejrede software, der anvendes. Det er ikke længere ualmindeligt, at et indlejret system benytter dual eller quad core processorer og har mega eller giga bytes lager. Samtidigt finder de meget små platforme vej ind i produkter, hvor programmerbar logik tidligere var uden for rækkevidde. Desuden er hardware blevet konfigurerbar og programmerbar i form af FPGA’er, og i mange sammenhænge implementeres algoritmer vha. ASIC og DSP-arkitekturer. Mange applikationer har hårde tidskrav og måske safety critical elementer, men i alle tilfælde er det blevet nødvendigt at tænke energiforbrug ind.

Traditionelle udviklingsmetoder og teknologier har svært ved at følge med i en verden, hvor selv hardware følger en agil udviklingsproces. Det er nødvendigt at gøre ”time to market” kortere, reducere eller eliminere fejl og optimere energiforbruget. Med andre ord er det nødvendigt at følge udviklingen og kigge på alternativer til de nuværende platforme og tool-chains.

Fokusområdet for Embedded Systems Engineering vil beskæftige sig med udviklingsværktøjer, programmeringssprog, verifikationsmetoder og værktøjer, hardware og hardware udviklingsplatforme.

 

Tilmeld dig fokusgruppen
for Embedded Systems Engineering

 

Formålet er derfor at sikre et forum til videnoverførsel og innovation, både virksomhederne imellem og mellem forskning og industri. Forummet vil have fokus på både dansk og international forskning og udvikling på området.

Aktiviteterne i fokusgruppen vil være centreret omkring tre-fire årlige halvdagsmøder og evt. enkelte større arrangementer, der blandt andet vil bestå af indlæg fra virksomheder samt et eller flere eksterne faglige oplæg fra forskere og/eller virksomheder.

Målgruppe og møder

I gruppen deltager private virksomheder, forskere og undervisere. Under møderne giver private firmaer og forskere indlæg om gruppens emneområder, indlæggene drøftes, og nye emner og evt. undersøgelser aftales.

Øvrige tilknyttede fagpersoner

Paul Pop, Danmarks Tekniske Universitet, tlf. 4525 3732, e-mail
Ulrik Mathias Nyman, Aalborg Universitet, tlf. 9940 9985, e-mail
Peter Koch, Aalborg Universitet, e-mail
Flemming Christensen, Aalborg Universitet, e-mail
Stephan Erbs Korsholm, Via University Center, e-mail

 

Kommende arrangementer

Afholdte arrangementer

Kontakt

Faglig koordinator
Bent Thomsen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 88 97
E-mail

 

Faglig koordinator
Jan Madsen
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf.: +45 45 25 37 51
E-mail

 

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

 

 

Se slides fra fokusgruppens arrangementer her

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet