InfinITs fokusområder

 Vi har fokusområder inden for:

De enkelte fokusgrupper fungerer som mødested for virksomheder og forskere.

Som deltager får du:

  • nyeste viden om de teknologier og fagområder, InfinIT arbejder med


  • et forum for videndeling, ideudveksling og ideudvikling


  • mulighed for at netværke med interessefæller


  • indblik i mulighederne for at søge nye markeder


Har du lyst til at til at blive medlem af en af disse fokusområder, kan du tilmelde dig på de enkelte fokusgruppers sider.