Processer og it: Udvikling, værdiskabelse og forretning

 

Der stilles stadigt større krav til effektive forretnings- og udviklingsprocesser, omstillingsparathed, værdiskabelse og kvalitetssikring, ikke mindst i forbindelse med globaliseringen. Det gælder fx for virksomheder, som udvikler software og IT, sagsbehandling i kommuner, patientbehandling på hospitaler, arbejdsgange på byggepladser, containerskibes færden og håndtering af lån og forsikringer i banken. Som et svar på disse krav er der stigende fokus på processer i relation til virksomhedens udvikling, IT og forretning.

Både IT-støttede forretningsprocesser (BPM) og agil udvikling har været kendt og anvendt en del år i virksomheder, som udvikler software og IT, men breder sig også til andre brancher. Virksomheder, som anvender disse tilgange, støder på en række spørgsmål og hindringer i den praktiske hverdag, som vil være centrale at afdække og belyse i fokusgruppen.

Tilmeld dig fokusgruppen for Processer og IT


Et særligt fokusområde vil være evnen til innovation og værdiskabelse. Vi mener, det er nærliggende at tænke på agilitet under innovation, og at agilitet netop fremmer innovation. Software- og it-branchen har brug for mere end agil udvikling - vi har brug for et ekstra værdiindhold i forretningsprocesser og produkter ud over det, konkurrenterne kan præstere. I den udfordring kan agil udvikling og agile forretningsprocesser i kombination med innovation hjælpe os.
Interessegruppen samler førende forskere og virksomheder om processer med fokus på udvikling, IT og forretning.

Formålet fokusgruppen er at skabe en national ramme for udveksling af viden og erfaring inden for både tekniske og organisatoriske aspekter. Vi ser os som et forum til videnoverførsel og innovation mellem private virksomheder og forskning.

Deltagerne i gruppen vil få adgang til den nyeste viden om nuværende og kommende teknologier og metoder i deres samspil med udvikling og processer. Aktiviteterne i fokusgruppen vil være centreret omkring halvdagsmøder og større arrangementer. Desuden er der mulighed for, at virksomheder kan indgå i kortere eller længere samarbejde med danske og internationale forskere.


Målgruppe og møder

Målgruppen er private virksomheder, offentlige aktører, forskere og andre medarbejdere, som professionelt arbejder med processer inden for forretning, processer, teknologi og IT-udvikling. Under møderne giver private firmaer og forskere indlæg om gruppens emneområder, indlæggene drøftes, og nye emner og evt. undersøgelser aftales.

Kommende arrangementer

TBA

Afholdte arrangementer

KontaktFaglig koordinator

Thomas Hildebrandt
IT-Universitetet
Tlf.: +45 72 18 52 79
E-mail

 Faglig koordinator
Ivan Aaen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 89 11
E-mail

 

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

Se slides fra fokusgruppens arrangementer her

 

 

Læs mere

> Klik her for at læse artiklen "ESDH - eller hvordan jobcentre spilder deres tid" om miniprojektet "Case studies of best practice work flows and case work in practice" om arbejdsgange inden for beskæftigelsesindsatsen

ml

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet