Security

Formålet med fokusgruppen for Security er at sikre et forum for innovation og effektiv vidensoverførsel imellem forskning og virksomheder og imellem virksomheder indbyrdes. Fokus i gruppen vil være på forskning og udvikling inden for aktuelle sikkerhedsemner, fx nye angrebstyper, og på overordnede strategiske sikkerhedstemaer, som fx udvikling af sikker software.

Målgruppe

Den primære målgruppe for fokusgruppen er virksomheder og organisationer, der arbejder med udvikling af produkter eller services, hvor en grad af sikkerhed er ønsket eller endda krævet. Det kan være selve produktet eller servicen, der skal indeholde sikkerhedsfunktionalitet eller det kan være udviklingsprocessen, der skal udvides til at kunne opdage og rette - eller helt undgå - potentielle sikkerhedsfejl. Det kan fx ske gennem øget opmærksomhed på og viden om sikkerhed, målrettede metoder og modellerings- og analyseværktøjer.

 

Tilmeld dig fokusgruppen
for Security

  

Fokusområder

Risikoen for, at et it-system bliver udsat for angreb, har aldrig været større. Det gælder alle former for systemer, lige fra dybt indlejrede kontrolsystemer og infrastruktur over apps på smartphones og tablets til "tunge" informationssystemer på mainframes. Alle er de i dag potentielle mål for systematiske og målrettede angreb. Ligesom målene for angreb er meget varierede, spænder metoder og motiver for sådanne angreb også vidt. Eksemplerne tæller blandt andet simple lavteknologiske angreb mod web-services (fx Internet-aktivisme), brugen af "insidere" og "social engineering" (fx organiseret kriminalitet eller industrispionage) samt avanceret malware og højteknologiske angreb (fx statslig efterretningsvirksomhed).
 
Alt dette, i kombination med det høje tempo nye angrebsformer såvel som forsvarsmekanismer udvikles i, gør det nærmest umuligt for den enkelte virksomhed at følge med i, hvad der sker på sikkerhedsområdet. Dermed bliver det også særdeles svært at lave fyldestgørende trussels- og risikovurderinger af produkter og services, der enten planlægges, er under udvikling eller allerede er i produktion.

Derfor vil fokusgruppen for Security beskæftige sig med bl.a. processer, udviklingsværktøjer og kontrolmetoder med henblik på at udbrede kendskabet til eksisterende løsninger samt formidle samarbejde omkring nye løsninger gennem fælles forsknings- og udviklingsprojekter.

Kommende arrangementer

 

 

Kontakt

Faglig koordinator
Gert Læssøe Mikkelsen
Alexandra Instituttet
Tlf. +45 24 26 99 11
E-mail

Faglig koordinator
René Rydhof Hansen
Aalborg Universitet
Tlf. +45 99 40 75 14
E-mail 

Facilitator
Berit Skjernaa
Alexandra Instituttet
Tlf. + 45 26 58 53 73
E-mail

 

Facilitator
Marie Rørdam Fenger
Alexandra Instituttet
Tlf. +45 30 76 07 22
E-mail

 

 

Tilmeld dig fokusgruppen for Security

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet