Interessegruppen for sikkerhedskritiske systemer

Indlejrede systemer bliver i stigende grad anvendt i sikkerhedskritiske sammenhænge, så som i hospitals- og jernbanesektorerne, millitæret, luftfarten og fabrikssystemer, hvor fejl kan sætte menneskeliv eller miljøet på spil. Sikkerhedskritiske indlejrede systemer bliver mere og mere komplekse, og software og hardware anvendes til at implementere en del af deres funktionaliteter.

Målet for interessegruppen er at samle de interesserede aktører på området og at afholde regelmæssige arrangementer, der kan understøtte en bedre forståelse for de teoretiske begreber og praktiske metoder, der anvendes i udviklingen af sikkerhedskritiske systemer.

En lang række virksomheder og organisationer er nødt til at arbejde med sikkerhedskritiske systemer for at sikre brugernes sikkerhed og opfyldelse af regler. Men selv virksomheder, der ikke direkte behøver at bekymre sig om sikkerhed kan anvende standarder og best pracitces, der udspringer fra sikkerhedsområdet for at opnå konkurrencefordele, fx ved at opnå certificering.

Hvem kan deltage?
Gruppen er åben for alle interesserede aktører: virksomheder, forskningsinstitutioner, universiteter, andre organisationer osv.

Arrangementer:

Kommende arrangementer: Dato annonceres snarest.

Tidligere arrangementer:

KontaktFaglig koordinator

Paul Pop
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf.: +45 45 25 37 32
E-mali

Faglig koordinator
Jan Madsen
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf.: +45 45 25 37 51
E-mail

 

Facilitator
Tina Lindekilde Sørensen
InfinIT
Tlf.: +45 99 40 35 01
E-mail

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet