Future Technologies in Smart Society

 
Formålet med fokusgruppen for Future Technologies in Smart Society er at danne et forum for innovation, vidensoverførsel og idegenerering imellem forskning og virksomheder og imellem virksomheder indbyrdes. Fokus i gruppen vil være på forskning. udvikling og forretningsforståelse inden for aktuelle emner relateret til de fremtidige teknologier og de muligheder, disse skaber i fremtidens samfund.

Fokusgruppen inviterer således på en rejse i fremtidige teknologier, deres konvergering og indflydelse på vores samfund. Disse kunne f.eks omfatte Internet-of-Things, biochips (Lab-on-Chip), bio-computers (Synthetic Biology), energy harvesting, 3d printning og m.m.

Målgruppe

Den primære målgruppe for fokusgruppen er virksomheder og organisationer, der arbejder med udvikling af produkter eller services, og som har en naturlig interesse i at sikre, at disse er fremtidssikrede og teknologisk up-front. Endvidere vil man i interessegruppen arbejde med det forretningsorienterede aspekt i forhold til fremtidens forbruger. Hvordan ser forbrugeren på fremtidens teknologiske landvindinger, og hvordan vil disse ændre vores måde at leve, prioritere og indrette os på. 

Kommende arrangementer


 

Kontakt

Faglig koordinator
Jan Madsen
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf.  45 25 37 51
E-mail

 

 

Interessegruppen drives i samarbejde med

 

Tilmeld dig fokusgruppen
for Future Technologies
in Smart Society

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet