Interessegruppe fører til produktprototype

Virksomheden SKOV A/S i Glyngøre fik værdifuld viden om slutbrugerens behov, da to studerende fra AAUs Produkt- og Designpsykologiuddannelse lavede projekt om et af virksomhedens nye produkter, en brugergrænseflade til et styringssystem til klimaanlæg. Kontakten blev skabt gennem et arrangement i en af InfinITs interessegrupper.

SKOV A/S udvikler, producerer og markedsfører systemer og komponenter til ventilationsanlæg, staldluftrensning og produktionsstyring. Virksomheden har kunder over hele verden og er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion. SKOV A/S har flere gange samarbejdet med Aalborg Universitet i større og mindre projekter, og i foråret 2010 bestod et af samarbejderne af et studenterprojekt med de to bachelorstuderende Katrine B. Pedersen og Johanne de Neergaard Bonde.

Samarbejdet kom i stand gennem InfinIT-interessegruppen for Usability og Interaktionsdesign, fortæller afdelingschef ved SKOV A/S Jesper Mogensen. ”Jeg havde holdt et foredrag ved et arrangement i interessegruppen, hvor lektor Lars Bo Larsen fra AAU er faglig koordinator. Han havde på daværende tidspunkt den her studentergruppe, som han tænkte, kunne arbejde med noget af det, jeg havde fremlagt. De kom ned og besøgte os, og vi fik etableret et samarbejde på baggrund af et af to projektforslag, jeg fremlagde,” forklarer han.

Mobil applikation til klimastyring

Fokus for det projekt, de to studerende lavede, var udviklingen af en prototype på brugergrænsefladen til en mobil applikation til anvendelse i forbindelse med et styringssystem til et af virksomhedens nye klimastyringsanlæg.

”SKOV A/S var ved at teste et nyt styringssystem med hjælp fra en landmand. Styringssystemet består af en boks, der fysisk sidder i stalden, men der var interesse for at få et tilsvarende system på mobiltelefonen, så den f.eks. ringer, når der går en alarm i systemet. Samtidig vil et system på mobilen også betyde, at landmanden er fri for at skulle gå rundt til kontrolboksene, når noget i systemet skal tjekkes – han kan gøre det, hvor end han er,” forklarer Katrine B. Pedersen.

”Vi så på, hvordan sådan en mobilapplikation kunne udformes – hvilke funktioner skal den have, og hvordan skal den udformes rent designmæssigt, med udgangspunkt i systemets nuværende design. Samtidig har vi inddraget vores viden fra psykologi i forhold til, hvordan knapperne skal udformes – størrelse, placering osv. ” fortæller Johanne de Neergaard Bonde og fortsætter: ”Vi var desuden ude at tale med den landmad, der pt. tester systemet, for at få et indblik i, hvordan systemet fungerer i praksis, og hvordan han bruger det i løbet af en almindelig arbejdsdag. Derefter talte vi også med nogle af SKOVs servicefolk for at høre, om der var andre problemer, vi skulle være opmærksomme på.”

Resultatet af de studerendes arbejde blev en prototype på mobilapplikationen lavet i power point, så alle de indtænkte funktionaliteter kunne illustreres. Prototypen blev testet med hjælp fra nogle af SKOVs brugere, herunder landmanden, samt en gruppe medstuderende. ”Kommentarerne fra testen var som forventet – de studerende var lidt forvirrede over nogle ting, mens SKOVs brugere, der kender styringssystemet i forvejen, genkendte de forskellige funktionaliteter og vidste, hvad ikonerne betød. Landmanden sagde, at han gerne ville bruge app’en, og det var jo god feedback at få!” siger Katrine B. Pedersen.

Mod på nye samarbejder

De to studerende er meget glade for samarbejdet med SKOV A/S. ”Det har fungeret rigtig godt. Det har været en absolut positiv oplevelse, der giver stor lyst til at samarbejde med virksomheder i fremtiden,” siger Katrine B. Pedersen, og Johanne de Neergaard Bonde samtykker:

”Det har betydet rigtigt meget, at vi har kunnet samarbejde med SKOV A/S i det her projekt. Arbejdet kan let blive tungt, hvis man bare sidder med et teoretisk projekt, men her fik vi lov at arbejde med noget praktisk. Og så er det enormt spændende at se, hvad det kan blive til, og at arbejde med nogle rigtige brugere!” siger hun.

Også hos SKOV A/S er der tilfredshed med samarbejdet. ”Det har fungeret helt gnidningsfrit. De har fået brugt deres metodikker til interview og brugergrænsefladedesign, og så har de været ude at besøge en slutbruger. Det var ganske givtigt, både for os og for dem, og det har været et anderledes aspekt end normalt, hvor studenterprojekterne bare foregår i samspillet mellem os og de studerende. Her fik vi inddraget en af vores slutkunder, og det har fungeret helt perfekt,” siger Jesper Mogensen.

”Prototypen, de har lavet, passer desuden rigtig godt for os som et forprojekt til et produktionsområde, vi lige er ved at tage hul på. Det er meget værdifuldt at have fået lavet en prototype og have fået feedback fra en kunde på det. Samtidig har vi også fået indsigt i en metodisk tilgang til at afdække kundebehov, og vi ved nu, at der er en afdeling på AAU, der har de her kompetencer. Normalt arbejder vi sammen med ingeniører og controllere, men det er garanteret ikke sidste gang, vi arbejder sammen med de folk på AAU, der ved noget om usability,” afslutter han.

Kontakt

Faglig koordinator
Lars Bo Larsen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 86 35
E-mail

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet