Matchmaking

Det er vores mål, at den viden, netværkets parter besidder og er med til at skabe, kommer virksomheder til gode. InfinIT kan således bistå dig i at finde den eller de it-forskere, der ved mest om dit felt eller problemstilling.

Det primære mødested for forskere og virksomheder i InfinIT er vores interessegrupper, der jævnligt afholder arrangementer med deltagelse af både forskere, virksomheder og offentlige organisationer. Det er gratis og uforpligtende at være medlem, og du får med det samme adgang til:

  • state-of-the-art viden om de teknologier og fagområder, InfinIT arbejder med
  • et forum for videndeling, ideudveksling og ideudvikling
  • mulighed for at netværke med interessefæller
  • indblik i mulighederne for at søge nye markeder.

InfinIT har også mulighed for at finde funding tll udviklingsprojekter, hvor forskere og private virksomheder arbejder sammen. Læs mere om muligheden for dette her.

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
5te, IT-væksthuset
Rued Langgaards Vej 7, 5B
2300 København S

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

     
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CICT . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet