Samarbejde

InfinIT hjælper både med at søge midler til mindre og større projekter.

Innobooster

Innobooster er målrettet udvikling og innovation i danske små og mellemstore virksomheder. Her kan danske virksomheder søge midler til at betale en forsker for at hjælpe med løsningen af et specifikt problem. InfinIT hjælper gerne med at finde den relevante forsker og introducere til mulighederne i et innobooster-projekt.
 Rammerne er fleksible og kan tilpasses det, I har brug for i jeres firma.

Hvad:

For 250.000 kr. forskning til din virksomhed.

Hvordan:

I samarbejde med en forsker fra InfinIT udarbejder virksomheden en innovationsplan, hvor behovet for ny viden identificeres. Den nye viden skal være af en karakter, der ikke umiddelbart kan købes på det private marked.

Hvor længe:

Projektet kan vare op tll 18 måneder.

Hvad stilles af krav til firmaet:

Virksomheden skal selv skyde et beløb af samme størrelse som det ansøgte beløb ind i forløbet. Noget af beløbet kan være i form af arbejdsløn til virksomhedens egne medarbejdere, og mindst 15% af beløbet skal være i form af kontant betaling for den viden virksomheden får.

Læs mere her.

Hvordan:

Kontakt Sekretariatsleder Rikke Koch i København på rikke.koch@alexandra.dk og hør nærmere.

Se eksempler på vores tidligere samarbejdsprojekter her.

 

Søg InfinIT’s branchepulje – og få for 300.000 gratis forskning

InfinIT har som målsætning at være danske virksomheders første kontaktpunkt, når de ønsker at arbejde med at udvikle nye, innovative produkter med it i. For virksomheder, der ikke hidtil har udviklet denne type produkter, kan det være et stort skridt at tage hul på. Virksomhederne har ekspertviden på deres domæne, men kender måske ikke så meget til it. For at sætte skub i udviklingen og hjælpe danske virksomheder til at tage det første skridt, har InfinIT derfor oprettet en pulje med udviklingsmidler målrettet fire brancher: fødevarer, transport, energi samt livsstil og oplevelser. Midlerne i puljen vil blive brugt til udviklingsaktiviteter med virksomheder i brancherne.

Fakta om puljen:

  • Midlerne tildeles vidensinstitutioner (universiteter og GTS’er), som medvirker til løsning af en problemstilling defineret af vidensinstitutioner og virksomheder i fællesskab.
  • Virksomheder kan ikke modtage midlerne.
  • Der skal som et minimum deltage to vidensinstitutioner og to virksomheder i projektet.
  • Projekter med deltagelse af vidensinstitutioner, der er partnere i InfinIT, vil blive foretrukket.
  • De deltagende virksomheder skal tilsammen levere 50 % medfinansiering, fx i form af medgået tid.
  • Der er løbende ansøgningsfrist og ansøgningen sendes til Susan Kragelund Kristensen: skk@es.aau.dk

Kontakt

Vil du opstarte et projekt men mangler partnere; så hjælper vi dig gerne videre. Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du har andre spørgsmål.

København: kbh@infinit.dk

Aalborg: aalborg@infinit.dk

Hvad siger brancherne om it?
Læs her udsagn fra de fire brancher, vi især fokuserer vores arbejde på: fødevarer, transport, energi samt livsstil og oplevelser. Vi opdaterer løbende siden med brancheudtalelserne:

> Betina Simonsen, direktør for Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

> Kristian Torp, lektor ved Aalborg Universitet, og Flemming Nielsen, produktchef i Dansk Transport og Logistik

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
5te, IT-væksthuset
Rued Langgaards Vej 7, 5B
2300 København S
Tlf.: +45 21 26 87 24
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

 

> Læs om nogle af vores samarbejdsprojekter her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CICT . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet