Samarbejde

InfinIT giver både midler til miniprojekter og lidt større brancherettede projekter.

Miniprojekt

Et miniprojekt er InfinITs tilbud til dit firma om at få gjort jeres projekttanker til virkelighed. Nedenstående er et eksempel på, hvordan et projekt kunne se ud, men rammerne er fleksible og kan tilpasses det, I har brug for i jeres firma.

Hvad:

For 100.000 kr. forskning til din virksomhed

Hvordan:

To eller flere firmaer går sammen med to eller flere vidensinstitutioner (ex. Alexandra Instituttet, ITU, Danmarks Designskole), aftaler et projekt og laver en kontrakt. Infinit er gerne behjælpelig med at finde samarbejdspartnere.

Hvor længe:

Partnerne forpligter sig til en tidsramme på ca. 6 mdr.

Hvad stilles af krav til firmaet?:

Ved et projekt til 100.000 kr., skal de deltagende firmaer tilsammen bidrage med hvad der svarer til 200 arbejdstimer eller 120.000 kr. eller materialer for samme beløb. Hvis projektmidlerne overstiger 100.000 skal de deltagende firmaer tilsvarende bidrage med mere. Firmaerne deler disse timer eller udgifter imellem sig. Desuden forpligter parterne sig til at offentliggøre de resultater der kommer ud af projektet - en opgave som Infinit selvfølgelig er behjælpelig med, hvis det ønskes.

Hvordan:

Kontakt innovationskonsulent Rikke Koch i København på rikke.koch@alexandra.dk eller Tina Lindekilde Sørensen i Aalborg på aalborg@infinit.dk og hør nærmere.

Se eksempler på vores miniprojekter her

 

Søg InfinIT’s branchepulje – og få for 300.000 gratis forskning

InfinIT har som målsætning at være danske virksomheders første kontaktpunkt, når de ønsker at arbejde med at udvikle nye, innovative produkter med it i. For virksomheder, der ikke hidtil har udviklet denne type produkter, kan det være et stort skridt at tage hul på. Virksomhederne har ekspertviden på deres domæne, men kender måske ikke så meget til it. For at sætte skub i udviklingen og hjælpe danske virksomheder til at tage det første skridt, har InfinIT derfor oprettet en pulje med udviklingsmidler målrettet fire brancher: fødevarer, transport, energi samt livsstil og oplevelser. Midlerne i puljen vil blive brugt til udviklingsaktiviteter med virksomheder i brancherne.

Fakta om puljen:

  • Midlerne tildeles vidensinstitutioner (universiteter og GTS’er), som medvirker til løsning af en problemstilling defineret af vidensinstitutioner og virksomheder i fællesskab.
  • Virksomheder kan ikke modtage midlerne.
  • Der skal som et minimum deltage to vidensinstitutioner og to virksomheder i projektet.
  • Projekter med deltagelse af vidensinstitutioner, der er partnere i InfinIT, vil blive foretrukket.
  • De deltagende virksomheder skal tilsammen levere 50 % medfinansiering, fx i form af medgået tid.
  • Der er løbende ansøgningsfrist og ansøgningen sendes til Susan Kragelund Kristensen: skk@es.aau.dk

Kontakt

Vil du opstarte et projekt men mangler partnere; så hjælper vi dig gerne videre. Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du har andre spørgsmål.

København: kbh@infinit.dk

Aalborg: aalborg@infinit.dk

Hvad siger brancherne om it?
Læs her udsagn fra de fire brancher, vi især fokuserer vores arbejde på: fødevarer, transport, energi samt livsstil og oplevelser. Vi opdaterer løbende siden med  brancheudtalelserne:

> Betina Simonsen, direktør for Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

> Kristian Torp, lektor ved Aalborg Universitet, og Flemming Nielsen, produktchef i Dansk Transport og Logistik

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
5te, IT-væksthuset
Rued Langgaards Vej 7, 5B
2300 København S
Tlf.: +45 21 26 87 24
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

 

> Læs om nogle af vores samarbejdsprojekter her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
CISS/Aalborg Universitet . Alexandra Instituttet . DTU Compute/Danmarks Tekniske Universitet . Datalogisk Institut/
Aarhus Universitet . Knowledge Lab/Syddansk Universitet . DELTA . IT-Universitetet