Samarbejdsprojekter

Projekt

Nøgleord

Deltagere

MINIPROJEKTER:

   

Tekstiler der redder liv 2

Projektleder (delt):
Rikke Koch
Tlf. 21 26 87 24

Projektleder (delt)
Poul-Erik Jørgensen
Tlf. 87 55 05 46

- Energihøst fra outdoor-tøj og arbejdsbeklædning ved anvendelse af solceller

Alexandra Instituttet

Videncenter for Intelligente Tekstiler

Hærens Operative Kommando

Mascot International A/S

Nordisk Company

Viking Life

Kan indsamling af 'hårde data' gøre en positiv forskel for bosteder og filmtalenter?

Projektleder:
Heidi Philipsen
Tlf. 24 37 88 27

- Test af brug af hårde data i to typer cases

Knowledge Lab

KL7

Team Online

DTU

Detektion af sen nattefrost

Projektleder:
Jens Alsted Hansen
Tlf. 99 40 72 25

- Undersøgelse af, om data fra den lokale planteavlers vejrstation, regional meteorologis data samt lokale geologiske informationer kan skabes en model til varsling af risiko for nattefrost

Aalborg Universitet

DELTA

Stormgård Vildmose Kartofler

Landbo Nord

Metode til reducering af udgifter til brændstof i tung trafik-segmentet

Projektleder:
Kristian Torp
Tlf. 99 40 72 22

 

- Anvendelse af CANBus-data som værktøj til at overvåge og styre/reducere udgifter til brændstof med højere detaljeringsgrad end tidligere

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

Vognmand Erling E. Christoffersen

Palle's Fragt & Autokraner A/S

SafeCores®-miniprojekt

Projektleder:
Arne Stig Peters, Confiware ApS
Tlf. 29 87 04 02

- Undersøgelse af forretningspotentialet og den tekniske anvendelighed af Safe Programmable Intellectual Property (IP) Cores (SafeCores®)

Siemens A/S, Flow INstruments

Confiware ApS

DTU

SmartCampus3.0

Projektleder:
Bent Thomsen
Tlf. 99 40 88 97

Arne Skou
Tlf. 99 40 88 51

- Kobling mellem teknologi til indendørs positionering og mobiltelefoner og browserbaserede løsninger

- Integration mellem udendørs og indendørs navigation

- Brug af kontekstuel information, fx mødekalender og adgangstilladelser

- Interaktion med intelligente bygninger

- Brugerdreven opbygning af nødvendig information såsom radiomaps

CISS/Aalborg Universitet

Alexandra Instituttet

MapsPeople

AskCody

Conlan ApS

MyMo ApS

Remote Communicating It-textiles

Projektleder:
Rikke Koch
Tlf. 21 26 87 24

- Undersøgelse af fordelene ved at lade intelligente tekstiler anvende en separat platform (fx mobiltelefon) til at kommunikere med brugerne

Alexandra Instituttet

IT-Universitetet

Danfoss Polypower

Texas Instruments

Kvalitetslyd i Musik - QoS

Projektleder:
Knud Erik Skouby
Tlf. 99 40 71 97

- Kommercielle potentialer i (gen)etableringen af højkvalitetslyd i det digitale miljø

- Tekno-økonomiske aspekter af dette

- Inddragelse af hele kæden fra producerende kunstner over lydstudiet til brugerens lydudstyr

Aalborg Universitet/CMI

Dali Speakers

Lyngdorf

Gramex

Dansk Rock Museum

TC Electronic

Energy Aware Building Infrastructure

Projektleder:
Arne Skou
Tlf. 99 40 88 51

- Undersøgelse af anvendeligheden og interoperabiliteten af relevante teknologier til kontrol og monitorering af energiforbruget i intelligente bygninger

CISS

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Schneider Electric Buildings Denmark A/S

Keepfocus A/S

Display-less Interaction

Projektleder:
Lars Bo Larsen
Tlf. 99 40 86 35

- Skabelse af en positiv og effektiv brugeroplevelse ved interaktion med et skærmløst produkt

- Afprøvning af interaktionsmetoder i en realistisk kontekst

Aalborg Universitet

Bang & Olufsen

Radiometer

Brugercentreret Digitalisering (BCD)

Projektleder:Jan Stage
Tlf. 99 40 89 14

- Undersøgelse, vurdering og videreudvikling af KL's metode til beskrivelse af de brugsmæssige og forretningsmæssige krav til offentlige selvbetjeningsløsninger

Aalborg Universitet

IT-Universitetet

Kommunernes Landsforerning

KOMBIT A/S

KMD

Dafolo

EG KI

IST

CSC

ATOS

Sigma Solutions

Afdækning af virksomheders erfaringer med personas

Projektleder:
Lene Nielsen
Tlf. 72 18 53 64

- Virksomheders anvendelse af personas

IT-Universitetet

Alexandra Instituttet

Aalborg Universitet

Mjølner Informatics

Danske Bank

AdviceDigital

Fra visuel procesdesign og kravspecifikation til fleksible digitale arbejdsgange

Projektleder:
Thomas Hildebrandt
Tlf. 72 18 52 79

- Udvidelse af metode til visuel procesdesign og analyse af digitale arbejdsgange samt SL-07 kravspecifikation-standard

IT-Universitetet

Alexandra Instituttet

Exformatics

Visuel it

Energi i skoven

Projektleder:
Rikke Koch
Tlf. 21 26 87 24

- Energihøstning under Skanderborg Festival

- Anvendelse af den høstede energi til at drive IT

- Inddragelse af publikum i energihøstningen

Alexandra Instituttet

Aarhus Universitet

Skanderborg Festival

Godik

Distribueret støjmonitorering og visualisering

Projektleder:
Arne Skou
Tlf. 99 40 88 51

- Distribueret, trådløs, netværksbaseret monitorering af støj i et afgrænset område

- Visualisering af målingerne i real tid

- Monitorering og analyse af støj og støjkilder

DELTA

Aalborg Universitet

Jabra

SoundEar

User Experience-metoder i Fødevarebranchen

Projektleder:
Lars Bo Larsen
Tlf. 99 40 86 35

 

- Anvendelse af brugerinddragelses-metoder kendt fra user experience design inden for produktion og afsætning af fødevarer

- Afprøvning af metoden Experience Sampling

Aalborg Universitet

IT-Universitetet

Danpo

Danish Crown Naturmælk

"Adaptive location aware gaming"

 

- Indendørs positionering

- Tracking af bevægelige enheder i det frie rum

GamesOnTrack A/S

Alexandra Instituttet A/S

Copenhagen Game Collective

"Trylletrøjen"

> Faktaark

> Artiklen "Positiv feedback i hverdagen"

 

- Intelligente tekstiler

- Interaktionsdesign

- Avanceret hardware- og softwareteknologi til opsamling af bevægelsesdata mhp. at analysere bevægelserne og give feedback

Alexandra Instituttet A/S

DIFFUS Design

Professionshøjskolen Metropol

Yoke INteraction Design

"Case studies of best practice work flows and case work in practice" 

 

- Processer og IT

- Arbejdsgange inden for beskæftigelses-indsatsen

IT-Universitetet

Copenhagen Business School

Kommunernes Landsforening

Exformatics

Dafolo

Resultmaker

Klimakjolen

 

- Anvendelse af bløde kredsløb

- Intelligente tekstiler

Alexandra Instituttet A/S

Diffus

Danmarks Designskole

Forster Rohner (Schweiz)

ANDRE PROJEKTER:    

SPOPOS

- Indendørs sporing af mennesker og genstande i Københavns Lufthavn i Kastrup

- Ekstra services til passagerer

- RFID-teknologi

- Bluetooth

- Lokationsbestemte services

IT-Universitetet i København

Forskningscenter Risø

Danmarks Tekniske Universitet

Alexandra Instituttet A/S

Københavns Lufthavne A/S

Lyngsøe Systems A/S

BLIP Systems

Travelmarket

ANDRE CASES:
Netværk fører til produktudvikling

- Softwaretest

- SW og HW udvikling

- Energibesparelse

- Modelbaseret test

Seluxit

Sequanto

TK Validate

Interessegruppe fører til produktprototype

- Usability og interaktionsdesign

- Brugervenlighed

- Udvikling af brugergrænseflade til mobilapplikation

SKOV A/S

Studerende fra AAU

Solcelletasken

- Intelligente tekstiler

- Solceller indlejret i tekstiler

 

Diffus Design

Alexandra Instituttet

Forster Rohner AG

Center for Software Innovation

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
5te, IT-væksthuset
Rued Langgaards Vej 7, 5B
2300 København S

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

   
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CICT . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet