Reportager

IoT uden batterier

Vores omgivelser er rige på gratis energi fra for eksempel lys, varme og bevægelse. Men hvordan høster vi energien fra disse omgivelser?...

Er der forskel på kunder og kyllinger?

Læs reportagen fra InfinITs co-creation workshop, Learning from Big Data...

Agil softwareudvikling giver Nykredit nye muligheder

Tillid er vigtigere end processer, og at være agil handler om tillidsfulde relationer mellem ledelse, team og kunder. Læs reportage fra sem...

HW/SW-platforme i et ekspansivt udviklingsmiljø

Læs reportagen fra seminaret den 9. september 2015 i Aalborg...

Gå-hjem-møde om video-personas

Uddrag af materiale fra gå-hjem-møde 20. august...

Sidste nyt fra interaktionsdesign og embedded systems engineering

Reportage fra ”Interaktionsdesign og embedded systems” den 13. maj....

Data Science and the Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery

Se oplæggene fra seminaret i Aalborg den 22. juni 2015...

OrganiCity er skudt i gang

InfinIT var medarrangør af to workshops om nyt EU-projekt, der sætter mennesker i centrum for udviklingen af fremtidens byer....

Fremtidens byer blev til på Nørrebro – reportage fra Smart City Hackathon

InfinIt var med som partner, da Erhvervsstyrelsen og Alexandra Instituttet samlede et halvt hundrede dedikerede og kloge deltagere og en la...

Softwareteams og Value Creation in SaaS Development

7. maj afholdt Processer og IT et arrangement om værdiskabelse inden for SaaS development og om sammensætning af softwareteams...

Hvor er mine briller, Google?

Snart kan du spørge Google om hjælp til at finde dine nøgler, briller eller din taske. Reportage fra RFID-konferencen 21. maj....

Når viden om mennesker får dem til at gøre det, vi ønsker

Den 19. maj satte interessegruppen for Usability og Interaktiondesign fokus på metoden persuasive design. Læs reportagen fra arrangementet ...

iBeacons sætter QR-koden på hjul

Hvordan kan iBeacons anvendes i din forretning? Læs reportagen fra temadagen om iBeacons....

Er jeg syg, doktor smartphone?

Hvad får man, hvis man sætter Danmarks førende it-forskere og virksomheder stævne og beder dem kigge ind i it-krystalkuglen? Læs reportagen...

15 skarpe fra Peter Cochrane

På konferencen Outlook to the Future den 24. februar var der bl.a. oplæg fra en af verdens absolutte sværvægtere inden for fremtidsteknolog...

Når softwareudviklingen er underlagt regulativer

Den 19. januar blev der på mødet Coping with software regulatory rules sat fokus på udvikling af software til kritiske systemer, som er und...

Teams, organisering, ledelse og værdiskabelse inden for softwareudvikling

Den 25. november blev der sat fokus på softwareudviklingsarbejdet til seminar om softwareudvikling og softwareteams...

SWEET - a Tool for WCET Flow Analysis

Der blev sat fokus på WCET, compilers og autocoders historie og Java, da der blev afholdt netværksmøde om SWEET den 24. november....

Potentialer i metoder til remote usability testing

Temadagen havde fokus på potentialet i metoder til remote usability-evaluering....

User Experience & Wearables

Generelle erfaringer med og udfordringer inden for UX var i fokus, da interessegruppen for Wearables holdt møde med J. Boyes erfagruppe for...

Var det også godt for dig, smartphone?

Reportage fra inspirationsdag om wearables...

Research in Agile - forskning, fremtid og trends

Reportage fra netværksmøde den 11. november 2014...

Fem måder på hvordan dataanalyse allerede nu ændrer vores hverdag

Reportage fra temadagen "Modern Analytical Database Technology"...

Kan effektive forretningsprocesser sikres gennem agil IT-udvikling?

Agil udvikling og agile forretningsprocesser i kombination med innovation kan hjælpe til at skabe ekstra værdi for forretningsprocesser og ...

Seminar on International User Studies and Personas

On 26 August 2014, the Center for Persona Research and Application hosted a seminar on International User Studies and Personas at the IT Un...

InfinIT-konference: Digitaliseringen af det offentlige og private rum – muligheder og udfordringer

Nye teknologier skal gøre borgerne i stand til at kommunikere bedre og mere effektivt med det offentlige i fremtiden. Men hvordan sikrer ma...

Et lille tag med en mærkbar effekt - RFID-Konferencen 2014

De kan give tjeneren besked på, at du snart har tømt dit ølglas. De kan lette livet for landmænd og gøre lagerstatus til en leg. Og så kan ...

Hands-on workshop om Interaktive Materialer

Interaktive Materialer var overskriften da InfinIT, KEA og IDA Materialeteknologi holdt en hands-on workshop hos KEA, hvor deltagerne fik m...

Møbelproducenter skal blive bedre til at skabe funktionelt og stilfuldt design til fremtidens seniorer i eget hjem

Med alderen ændres ens behov for komfort, støtte og design. InfinIT-workshop undersøgte, hvordan møbler kan designes til målgruppen, så de ...

Hvordan kombineres agil udvikling og usability-arbejde?

Mange danske virksomheder har ændret deres udviklingsmodel til at være agil, og flere af dem baserer sig på forløb med korte iterationer, s...

It-sikkerhed: NSA viser os hvad, fjenden er i stand til

Internettet er hullet som en si, og hullerne bliver formet i den gode sags tjeneste. Men der er ikke meget vi kan gøre ved det. Eller er de...

Big Data – Big potential

Hvad er potentialet ved at analysere big data – og hvordan kan man som dansk virksomhed få noget ud af det? Det var nogle af spørgsmålene p...

Udfordringen med at brugerevaluere fysiske produkter

Brugerevaluering af fysiske produkter med indlejret software giver ofte en række udfordringer, man ikke ser med rene softwareprodukter. Typ...

Velfærdsteknologi i fokus

Hvordan inddrager man brugerne i design og udvikling af velfærdsteknologi, og hvilke værktøjer er mest effektive, når teknologierne skal ev...

The birth of a Danish chapter

In a room full of system engineers there was a lot to share and discuss that only the attendees would understand. The event was not only th...

Fungerer Smart Grid i den virkelige verden?

Det var overskriften, da ca. 30 tilhørere og oplægsholdere havde sat hinanden stævne ved et eftermiddagsmøde i Ingeniørhuset i Aalborg den ...

Kan usability-arbejde virkelig betale sig?

Nogle hjemmesider kan være svære at finde de rette informationer på, det gælder såvel offentlige som private. Derfor er det en stor hjælp f...

BPM til debat – skal man visualisere for at optimere?

Business Process Management, eller forretningsprocesstyring, har ikke kun én metode, og spørger man ti forskellige BPM-konsulenter, vil man...

Styr din mobiltelefon med et nik

Du kender sikkert situationen. Du står i supermarkedet med et barn på den ene arm, diverse indkøb og tasker i den anden – og din mobil begy...

RFID-Konference

Måske ved du det ikke – eller måske tænker du bare ikke over det. Men hver gang du låner en bog på et dansk bibliotek, kommer du i berøring...

Hvor er it på vej hen?

Under undertitlen "The Future is IT – Are you ready to face it?" holdt innovationsnetværket InfinIT den 22. maj SummIT-konference om it, bå...

Solcellefibre, integration af elektronik og tekstil, standardiseringer

Det var temaerne ved mødet i erfagruppen for it-tekstiler den 30. april 2013....

Processer og IT – temadag om udbud og kravspecifikationer for procesorienterede digitaliseringsløsninger

På en kold og sludfyldt februardag trak InfinITs oplægsholdere om procesorienterede digitaliseringsløsninger fulde huse på IT-Universitetet...

Samspillet mellem agil udvikling og usability-evaluering

En vinterdag d. 23. januar 2013 mødtes 60 deltager til endnu en InfinIT-temadag. Fælles for deltagerene var deres engagement i samspillet m...

How to put a car on Mars?

Det var overskriften, da InfinIT havde sat softwaretest på dagsordenen til en paneldebat med deltagelse af tre af verdens førende eksperter...

Den digitale kommune

Selvom Danmark er førende inden for digital forvaltning, står kommunerne stadig over for en række udfordringer, når det kommer til de offen...

Når lyset bryder frem

Lys og velvære hænger tæt sammen. Det var alle temadagens tre oplægsholdere helt enige om, da de tog hver deres take på aftenens emne: Lys ...

Bygningen der selv skruede ned for varmen

Energibesparelse er efterhånden et ord, som får de fleste til at spidse ører. For mens nedtællingen til opslippet af jordens fossile brænds...

Get F’IT – Business Process Management under lup

Er Business Process Management et redskab, der kan simplificere krævende papirbaserede arbejdsgange til mere overskuelige digitale løsninge...

Stort forretningspotentiale i teknologisk udvikling

Forskningsprojektet om ”Female Interaction” har resulteret i en designstrategi, der har blandt andet har haft indflydelse på, hvordan den d...

Global Software Development

Forestil dig, du skal udvikle et produkt sammen med nogle kolleger. I har tre måneder til arbejdet. Den eneste måde at kommunikere og samar...

En dag i netværkets tegn

Network, netværk, netvärk, netwerk... Sprogene var mange, men missionen den samme, da 80 mennesker fra hele Europa var samlet i Hovedkassen...

Vores taggede verden: RFID-konference i København

RFID er blevet kaldt ’fremtidens teknologi’ – men den er her i høj grad allerede. På RFID-konferencen på ITU den 22. maj blev der præsenter...

Brugeren som persona

Personas breder sig i øjeblikket som brugerfokuseret designmetode. Men hvad handler metoden om? Hvordan arbejder man med den? Og hvordan in...

En forandret sundhedssektor med it

Hvordan understøtter vi sundhedssektoren med it? Og hvordan kan it måske være med til helt at ændre sektoren og vores rolle i den som patie...

Fremtidens lys

I 2001 forandredes vores viden om lys sig idet forskere påviste en direkte sammenhæng mellem lys og menneskers koncentrations,- og ydeevne....

Temadag:

Udfordring: Offentlig digitalisering og brugervenlige løsninger i 2015
Fejlslagne og klodsede - rimer det på offentlig...

Mere tid, prioritering og penge til brugbarhedstests

Fejlfinding og tilpasning af software-programmer er blevet lettere, siden universiteter og store virksomheder inden årtusindskiftet begyndt...

Danske virksomheder på rette vej

It-guruen Preben Mejer fra fremtidsforskningsvirksomheden Innovation Lab var for nylig i Aalborg for at mødes med omkring 40 virksomheder f...

Grib chancen nu

Flere og flere virksomheder i Danmark – og i Vesten i øvrigt – vælger at flytte deres produktion til Kina og Østeuropa. Men det er ikke for...

Kig ind i hovedet på din bruger

Hvordan skal en informations-arkitektur se ud, hvis brugerne bestemmer? Det giver Card sorting-metoden et godt bud på, viste InfinITs hands...

Tøj, der taler

En anti-depressiv sok og en trylletrøje til børn med lammelser var blandt de innovative indslag, da InfinIT holdt temadag om intelligente t...

Sæt strøm til dit samarbejde

Digitale processer mellem organisationer giver både store gevinster og svære udfordringer, lød det på InfinITs temadag....

Centimeterpræcis sporings- og positioneringsteknologi

Den 20. juni 2011 afholdt interessegruppen Sporings- og positioneringstjenester temadag med emnet Centimeterpræcis sporings- og positioneri...

Kæmpe potentiale i at anvende IT som vækstmotor!

Det var konklusionen efter konferencen SummIT 2011, som InfinIT afholdt den 18. maj i Aalborg. Omkring 110 deltagere fra virksomheder og fo...

Moving On 2011

Den 3. maj 2011 var InfinIT med til at afholde konferencen Moving On 2011. På siden her kan du se en række videointerviews med dagens oplæg...

Snak sammen om brugervenlighed

Når udvikling af IT-løsninger og evaluering af deres brugervenlighed går hånd i hånd, får man det bedste udbytte, var en af hovedpointerne ...

Køb din øl med øjnene

...Eller betal din metrobillet ved at ’swipe’ telefonen over indgangsstanderen. Hvordan skal vi i fremtiden betale i alle de hverdagssitua...

Intelligent sikkerhed i sikre rammer

I Brand & SikringsCenteret hos DBI i Hvidovre var der gode muligheder for at blive inspireret, da interessegruppen for Intelligente Bygning...

Sæt strøm til forvaltningen

Procesorienteret IT kan med fordel bruges i den offentlige forvaltning til at gøre arbejdet på et tungt område med mange og skiftende regle...

Gør brugernes behov til gode produkter

Lyt grundigt til kunden og brugerne i god tid før, du fastlægger designet. Så slipper du for at skabe et flop. Eller for at skulle spole ti...

Intelligent tøj skal redde liv

Intelligente trøjer og sokker kan give kropsnær overvågning, som redder liv og lader mormor komme hjem til jul - men nyskabelserne møder mo...

Har du talt med dit hjem i dag?

Mobilteknologi kan gøre vores hverdagsliv nemmere, grønnere og billigere – men hvad er udfordringerne? Det diskuterede forskere og virksomh...

Vær smart - tænk trådløst

Trådløse sensornetværk kan hjælpe os til at skabe både bedre broer og byer, lød det, da virksomheder og forskere satte fokus på emnet til e...

Fremtiden ligger i procesdeling

Hvorfor genopfinde hjulet hver dag, når vi kan bruge hinandens proceserfaringer? Det diskuterede godt 30 deltagere på en temadag i interess...

Usability-evaluering på forkant = rigtig god business

Hvordan finder man egnede testpersoner til usability-evaluering, hvordan argumenterer man over for en virksomhedsledelse for, at en investe...

Mobilen giver nye muligheder - og nye udfordringer

Med en smartphone bliver en række processer i samfundet revolutioneret. Men man skal lige lære, hvordan man kan drage fordel af det. Det fr...

Reportage: Get Fit

Knap 100 virksomheder og offentlige myndigheder var samlet til arrangementet Get Fit den 22. juni 2010...

Stort potentiale i mobile applikationer

Temadag i interessegruppen Mobil og pervasive læring bød på ny inspiration til anvendelsen af mobile applikationer i en lang række sammenhæ...

Reportage: Fremtidens Internet

11. maj afholdt InfinIT en velbesøgt konference med emnet Fremtidens Internet....

Unik mulighed for at møde verdensførende ekspert

InfinIT og virksomheden Diffus Design gav onsdag den 28. april deltagerne i interessegruppen Intelligente tekstiler mulighed for at møde we...

IT giver lettere arbejdsprocesser

27. april gik startskuddet til endnu en interessegruppe under InfinIT, da der blev afholdt temadag med emnet ”Fra analyse af arbejdsgange t...

Kend dine brugere - og tag dem med på råd

InfinIT afholdt den 22. april temadag om brugerinddragelse i udviklingen af produkter til intelligente bygninger....

Interessegruppe i arbejdstøjet

Interessegruppen Intelligente Tekstiler afholdt i april en spændende temadag, der havde fokus på at bringe produkter fra tegnebrættet til k...

Interessegruppe skaber kontakt

InfinIT giver danske virksomheder en unik mulighed for at samarbejde med højteknologiske kinesiske virksomheder. Det sker igennem forskning...

Platformsuafhængige applikationer

Reportage fra temadag om it-tjenester, der passer...

Brugerne i fokus i nystartet interessegruppe

Emnet for en af de nyeste interessegrupper i InfinIT er usability og interaktionsdesign. At emnet er relevant blev tydeligt bevist ved kick...

Grøn IT i fokus i InfinIT

InfinIT sætter fokus på Grøn IT i ny interessegruppe...

Fremtidens intelligente bygninger - hvor går vi hen?

17. november havde InfinIT samlet ca. 30 deltagere for at diskutere fremtidens intelligente bygninger....

SPOPOS - Premiere på fremtidens lufthavn

11. november inviterede partnerne i innovationskonsortiet SPOPOS til premiere på de banebrydende services, der er blevet udviklet i projekt...

Interessegruppe bygger bro

De første projekter spirer blandt deltagerne i InfinITs interessegruppe Intelligente Tekstiler. Gruppen har bragt brugere og udviklere/prod...

Vær med, hvor tingene sker

InfinITs interessegrupper samler forskere og virksomheder inden for forskellige IT-fagområder. Grundlaget for en vellykket interessegruppe ...

Fra interessegruppe til klimatopmøde

Interessegruppen Hjem til Fremtiden giver en række af deltagerne en unik mulighed for at fremvise deres produkter ved klimatopmødet i Køben...

Nyt landsdækkende forum

Siden 2007 har CISS – Center for Indlejrede Software Systemer på Aalborg Universitet været drivkraften bag et netværksprojekt ved navn Java...

Netværk fører til produktudvikling

Erfaringsudveksling og nye samarbejdspartnere – det er blot noget af det, softwarevirksomheden Seluxit ApS fra Aalborg har fået ud af at de...

De udvalgte: mobil læring i Hasle Bakker

Nu kan skoleelever i Århus Kommune lære biologi ved at drøne rundt i Hasle Bakker udstyret med mobiltelefoner og en rigtig god historie....

Mobil og pervasive læring på Mobile Monday

Reportage fra Mobile Monday 5. oktober 2009...

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
5te, IT-væksthuset
Rued Langgaards Vej 7, 5B
2300 København S

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

       
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CICT . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet