Du er her: Home Hvad kan vi gøre for dig? Viden Reportager How to put a car on Mars?

How to put a car on Mars?

Det var overskriften, da InfinIT havde sat softwaretest på dagsordenen til en paneldebat med deltagelse af tre af verdens førende eksperter på området: Klaus Havelund, NASA, Carsten Weise, IVU Traffic Technologies AG samt Frits Vaandrager, Radboud University Nijmengen.

Af Anne Bloksgaard Nielsen

Paneldebatten blev afholdt i Aalborg i forbindelse med den internationale kongres ICTSS – International Congress on Testing Software and Systems – som havde samlet omkring 40 danske og internationale eksperter fra forskning og industri for at diskutere udviklingen inden for test og hvordan softwaretest kan anvendes og bliver anvendt i industrielle sammenhænge.

Bedre sammenhæng mellem modellering og programmering

Klaus Havelund (th), NASAs Jet Propulsion LabKlaus Havelund er Senior Research Scientist ved NASAs Jet Propulsion Laboratory og medlem af gruppen ”Laboratory for Reliable Software”. Denne gruppe har haft en del af ansvaret for pålideligheden af softwaren i NASAs Mars Curiosity Rover, der landede på Mars i august 2012. Det var en udfordring af proportioner: 3,5 millioner linier C-kode, der skulle kontrolleres for fejl.

Gruppens hovedindsats var at indføre en kodningsstandard, samt statisk analyse (check) af denne, som en del af software review-processen. Denne løsning var fuldautomatisk, og derfor realiserbar. Derudover anvendte gruppen model-baseret test på et filsystem. Model-baseret test kræver, at en model af systemet nedskrives ved siden af selve softwaren. Dén udfordring er velkendt inden for model-baseret test:

"En af de udfordringer, vi står over for lige nu, er hvordan vi får skabt tættere sammenhæng mellem modellering og programmering. Som praksis er i dag, skrives modeller til test i et andet sprog end det, selve systemerne skrives i. Det betyder, at programmørerne ofte føler, at det at lave en model af et system, som man kan teste på, er dobbelt arbejde, da de jo også skal skrive systemet. Kan vi forene modellering og programmering i et sprog, kunne  det potentielt gøre modellering mere attraktivt - det skal være sjovt at skrive modeller, i stedet for at føles som dobbelt arbejde," var budskabet fra Klaus Havelund.

Mål: skab en mere sikker verden

Frits Vaandrager fra Radboud University Nijmengen i Holland arbejder ikke direkte med model-baseret test men derimod med model learning, hvor man ikke tester en skrevet model af et system, men derimod anvender en teknologi, der ud fra et systems opførsel i praksis opstiller en model af det pågældende system, som man så vil kunne teste på.

Et af de bagvedliggende principper er, at det ikke er nok at teste, om et system vil leve op til specifikke krav, da kravene i sig selv kan indeholde fejl. Derfor bør man også analysere et systems opførsel, både som selvstændigt system og i samspil med andre komponenter. Det er lige netop der, den relativt nye metode og teknologi model learning kan hjælpe, og selv om teknologien stadig er på et tidligt stadie, har den allerede været anvendt succesfuldt i forbindelse med en yderst relevant problemstilling.

"At the moment, model learning is in the early stages, but we hope to be in ten years where model-based testing is today. We see a lot of new techniques for model-based testing today, but there is still a challenge in terms of getting the models to test on. If we can get a tool that can automatically generate models from existing systems, we've come a long way!" understreger Frits Vaandrager.

“We can already see the applicability of the technology. Recently, a team of researchers at Berkeley have used model learning in the fight against botnets: the system learns how the patterns of communication work when a trojan infects a computer and starts doing harm through servers and other computers, and is therefore able to interrupt that communication and stop the botnet from causing damage,” tilføjer han.  

Brug for forskere og industri under samme tag

Carsten Weise fra IVU Traffic Technology i Tyskland havde industriens briller på i debatten. Han efterlyser tættere samspil mellem forskere og erhvervsliv i udviklingen af modelbaseret test:

”The biggest challenge is combining the two. Academia and industry speak two different languages, and have different aims. Thus we have to find a way to put them under the same roof. There already are a number of government-sponsored initiatives that bring the two parts together, but we have to ensure that there is a specific problem at the core of the initiated collaborations and initiatives that can benefit both parties. In industry, a lot of testing is done on the fly, there’s a deadline for when we need to be done and in small companies there may not be much knowledge about test methods. In academia, they can do more conceptual thinking,” siger han og tilføjer, at der er mange muligheder for pilotprojekter, hvor forskning og industri kan samarbejde.

Genkendelige udfordringer

Den problemstilling kan en af tilhørerne, Michael Vittrup fra Detica GCS, nikke genkendende til. ”Det er rart at høre, at andre har samme udfordringer, som vi har inden for test,” siger han. ”Og det er også let at se, at der stadig er stor forskel på teori og praksis, hvor vi netop i praksis ofte har virkeligt store mængder kode og ikke altid tid eller ressourcer til at foretage den nødvendige modellering, så vi kan foretage model-baseret test. Det, vi i industrien har brug for, er en let og billig måde at lave formaliseret test på, men om den findes på nuværende tidspunkt er jeg ikke sikker på,” tilføjer han.

How to put a car on Mars...

Ved paneldebattens afslutning fik panelisterne overrakt en specialfremstillet 3D-printet Mars Curiosity Rover, meget passende placeret på en Mars-bar – til stor morskab for modtagerne og tilhørerne til debatten. Herefter fortsatte dagens program med åbningsreception for ICTSS-konferencen og efterfølgende middag.

Modellen er lavet på 3D-printer af Platform4 efter skitse lavet af Michael Bowers i Seattle. Se faktaboks i højre side for mere information.

Kontakt

 

Innovationskonsulent
Tina Lindekilde Sørensen
InfinIT
Tlf.: +45 99 40 35 01
E-mail

 

Se billeder fra arrangementet og hele ICTSS-konferencen her:

http://ictss2012.aau.dk/ICTSS12/

 

Se videoen "Where were you when Curiosity landed on Mars?", som Klaus Havelund viste, her:

 

Om modellen:

Modellen af Mars Curiosity Rover er lavet på 3D-printer af Platform4 i Aalborg på basis af en skitse udviklet af Michael Bowers ('The Planet Mike') fra Seattle.

       
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CICT . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet