Du er her: Home Hvad kan vi gøre for dig? Viden Reportager Samspillet mellem agil udvikling og usability-evaluering

Samspillet mellem agil udvikling og usability-evaluering

En vinterdag d. 23. januar 2013 mødtes 60 deltager til endnu en InfinIT-temadag. Fælles for deltagerene var deres engagement i samspillet mellem agil udvikling og usability-evaluering, som kan være udfordrende i mange udviklingsprocesser.

Scrum i praksis

Dagens første oplægsholder var Lea Lie Kirk Holdensen, som grundigt beskrev de forskellige begreber i scrum-processen, som de beskæftiger sig med hos det digitale bureau Netimage. Lea pointerede vigtigheden i at inkludere kunderne med evaluering af mock-ups, så fejl og tilføjelser justeres i scrum-forløbet. Værdierne i at benytte scrum er blandt andet de hurtige synlige resultater, det tætte samarbejde med kunden, fleksibilitet og overblik i processen, øget kvalitet og usability.

Begremet Scrum stammer oprindeligt fra rugby, fortalte Jan Stage, professor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet. Ligheden mellem rugby og scrum, som vi kender det, ligger i samarbejdet og fællesskabet mellem flere aktører. Jan Stage præsenterede den forskning, der er blevet lavet i agil udvikling og indførelse af usability-arbejde set fra et virksomhedsperspektiv.

På trods af, at der kun er lavet lidt forskning på dette område, præsenterede Jan Stage fem artikler, som inspirationsmæssigt er relevante for virksomheder, der vil beskæftige sig med scrum. En artikel, som blev fremhævet, var af nordmændene Dybå og Dingsøyr, som fokuserer på centrale temaer: indførelse og tilpasning, menneskelige og sociale faktorer, opfattelse af agile metoder samt sammenlignende studier.

Virksomhed søges!

Jesper Lumbye Andersen fra TC Electronic præsenterede kort et InfinIT-miniprojekt. Dette med henblik på at inddrage en virksomhed, for at kunne udføre samme scrum-metode med to forskellige projekter i to forskellige virksomheder. Han vil undersøge hvordan rytmen passer i scrum; kan det tilpasses og stadig være validt?

Agilt design af brugeroplevelser

Ulrik Hartmann Gade, UX DK, overtog talerstolen og satte fokus på fordele, begrænsninger og udfordringer og hvordan vi skaber en situation, hvor design og usability ikke bare håndterer udfordringen fra agil proces, men snarere finder et nyt, højere niveau at trives med det agile på. En udfordring Ulrik Hartmann Gade blandt andet fremhævede var, at man sjældent itererer oplevelsesdesignet. En af de vigtigste fordele var, at der er stort potentiale for reel medindflydelse i processen. Ulrik Hartmann Gade sammenfattede sin hovedpointe: Isoleret optimering af enkeltprocesser garanterer suboptimering af det samlede flow.

Fokus på User Experience

Jakob Skriver fra Radiometer fortalte om, hvordan de forsøger at kombinere UX (user experience) ind i en agil proces i softwareudviklingen af medicoudstyr. De har haft et brugerskifte fra laboranter til sygeplejersker. Brugerskiftet medførte en mental forandringsproces; det handler om brugsfejl og ikke brugerfejl, fortæller Jakob med et smil på læben. Hans overordnede statement er, at forandringsledelse ikke kan overvurderes i forhold til at indføre UX. Jakob beretter, at de er godt på vej i forandringsprocessen, hvilket også giver anledning til at forbedre andre processer i virksomheden.

Evaluer i dag og få feedback i morgen

Brugervenlighedsevaluering er et koncept, som Rune Thaarup Høegh fra Nykredit præsenterede. Her fokuseres på at gøre turn-around-tiden for projekterne så kort, at et system kan evalueres på blot én dag og dagen efter gives feedback hertil. Rune fremhæver vigtigheden i at invitere andre til evalueringen (også softewareudviklerne), så forskellige perspektiver bidrager hertil. På et evalueringsforløb benyttes cirka 10 mandedage. Praktisk kan 4-5 personer deltage på en dag, evalueringsholdet benytter  observation, Instant Data analysis, samt mundtlig og visuel feedback.

Gruppediskussion

Ved middagstid delte deltagerne sig i to grupper i forhold til interesse og baggrund.

Fokus var på, hvilke behov og erfaringer med samspillet mellem agil udvikling og usability-evaluering deltagerne havde? Hvordan kan man optimere produktudviklingsprocessen vha. denne metode?

Gruppe 1 (mobile og fysiske apparater) – gruppen blev faciliteret af Lars Bo Larsen, lektor ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet. Denne gruppe havde 18 deltagere. Alle i gruppen arbejder med UX i forskellige sammenhænge, og omkring halvdelen gør det i et agilt udviklingsmiljø.

Der udspandt sig her en livlig diskussion, hvor der specielt blev fokuseret på hvordan man kunne integrere andre afdelinger, såsom elektronik og mekanik. Dette kan ofte give problemer, da disse ikke nødvendigvis har forståelse for UX. Jakob Skriver forklarede at han bruger Sprint-perioderne som synkroniseringspunkter ift. integration med andre afdelinger. Et andet diskussionspunkt der kom op var hvorvidt man i det mobile miljø kunne gå "Mobile First", dvs. udvikle direkte til en mobil løsning og derefter lave en desktopversion. Ulrik Hartman Gade havde oplevet det som vanskeligt at få kunder ind på denne tankegang, hvorimod Vibeke Wara fra Mobile People oftest arbejder på denne måde. En fordel ved Mobile First kunne være, at der skærper kravene til at fokusere på det essentielle og ikke frister kunder og udviklere til at fylde unødvendige features på brugerfladen.

Gruppe 2 (desktop/websystemer) blev faciliteret af Jan Stage, professor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet. I denne gruppe var der 42 deltagere, hvoraf cirka 20 arbejder agilt. Ud af disse arbejder 15 med integreret usability-arbejde. Her drejede  diskussionen sig om, at det kan være en udfordring med et agilt team, hvor man som UX'er kan føle sig som et tredje hjul og ikke en del af teamet.Tidligere oplægsholder Lea Lie Kirk Holdensen pointerede, at det kan være svært at få finansieret og få folk til at købe usability-evalueringer. Janni Thoft fra Rigspolitiet sagde: "man føler sig lidt skizofren, fordi man er involveret i flere sprint på én gang". Hun uddybede, at man til gengæld har overblikket over den bredere vision i processen.

Lene Nielsen fra ITU har interviewet 12 usability-professionelle fra hele verden. Deres udfordring var, at de traditionelt er uddannet til at være testere og ikke rustet til at finde løsningsforslag. Rune Thaarup Høegh fra Nykredit, fortalte at de har holdt kurser for udviklerne i designterminologien, så det faglige er i fokus og ikke en designers mavefornemmelse. Rolf Molich fra DialogDesign mente ligeledes, at det er vigtigt at forebygge og sagde: "Erfaring ved test er, at de problemer, man finder, slet ikke burde være der. Designerne bør gå på skolebænk og skal bestå en test bagefter, så man forebygger, at de laver de har åndssvage fejl: at de ikke taler brugernes sprog, at de ikke laver feedback-systemer og så videre".

Sigrid Boesen fra BAE Systems Detica GCS slg et slag for vigtigheden i at man i starten af testen laver mock-ups og usability som en kvalitetskontrol.

Kontakt

Faglig koordinator
Jesper Kjeldskov
Aalborg Universitet
Tlf: +45 99 40 89 21
E-mail

 

Faglig koordinator
Anders Bruun
Aalborg Universitet
Tlf: +45 99 40 99 71
E-mail

 

 

Facilitator
Marie Rørdam Fenger
Alexandra Instituttet
Tlf. 
+45 30 76 07 22

E-mail

 

 

Se slides fra arrangementet:

Ida Rasmussen, InfinIT

Lea Lie Kirk Holdensen, Netimage A/S

Jan Stage, AAU

Ulrik Hartmann Gade, UX DK

Jakob Skriver, Radiometer Medical

Forslag til miniprojekt af Jesper Lumbye, TC Electronic

 

Klik her for at blive medlem af interessegruppens LinkedIn-gruppe

         
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CICT . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet