Hvem er vi?

InfinIT er Danmarks eneste landsdækkende innovationsnetværk for it, der bevæger sig i midterfeltet mellem forskere og virksomheder. InfinITs fornemmeste opgaver er at skabe synergier ved at føre de to parter tættere sammen om innovative it-projekter. Formålet hermed er, at virksomhederne får adgang til den nyeste viden om it og hjælp til at anvende den, mens forskerne får mulighed for at prøve viden af i praksis og få input til nye forskningsområder.

InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af

 • Alexandra Instituttet
 • BrainsBusiness
 • CISS
 • Datalogisk Institut, Københavns Universitet
 • DELTA
 • DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet
 • Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
 • IT-Universitetet
 • Knowledge Lab, Syddansk Universitet
 • Væksthus Hovedstadsregionen
 • Aalborg Universitet

Vi arbejder med vidensdeling, matchmaking og projektetablering mellem forskere og virksomheder, der har fælles interesser inden for it.

Hovedparten af vores aktiviteter er forankret i et af vores syv fokusområder:

 • Big Data & Business Intelligence
 • Processer & IT
 • Security
 • Future Technologies in Smart Society
 • Embedded Systems Engineering
 • Sporings- & positioneringstjenester
 • Usability & interaktionsdesign

Områderne fokuserer på et specifikt emne eller domæne inden for it. Her mødes virksomheder, offentlige institutioner og forskere jævnligt og udveksler viden, ideer og kontakter. Dette resulterer ofte i både kommercielle opgaver og deltagelse i offentligt støttede udviklingsprojekter.

I områderne arbejder vi løbende sammen med udvalgte brancher og deres organisationer og tilbyder herved at være branchernes partner i forbindelse med udvikling af nye produkter og processer med it i.

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

 

           
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet