Hvem er vi?

InfinIT arbejder med videndeling, matchmaking og projektetablering mellem forskere og virksomheder, der har fælles interesser inden for it.

Virksomheder, der deltager i innovationsnetværk opnår større synlighed, får flere henvendelser fra kunder og større indsigt i de seneste trends.

Vi samler erhvervsliv, offentlige institutioner og it-forskere omkring forskellige områder inden for it-innovation og ny teknologi. Medlemmerne er virksomheder og offentlige institutioner med særlig interesse i det pågældende område.

InfinIT er Danmarks eneste landsdækkende innovationsnetværk for it, der bevæger sig i midterfeltet mellem forskere og virksomheder. InfinIT er din vej til nogle af de fremmeste it-forskere og mest innovative virksomheder. Uanset om du repræsenterer en lille eller en større virksomhed eller en offentlig organisation, kan du gennem InfinIT berige din forretning med den nyeste it-innovation.

Hovedparten af vores aktiviteter er forankret i et af vores syv fokusområder:

  • Big Data & Business Intelligence
  • Processer & IT
  • Security
  • Future Technologies in Smart Society
  • Embedded Systems Engineering
  • Sporings- & positioneringstjenester
  • Usability & interaktionsdesign

Områderne fokuserer på et specifikt emne eller domæne inden for it. Her mødes virksomheder, offentlige institutioner og forskere jævnligt og udveksler viden, ideer og kontakter. Dette resulterer ofte i både kommercielle opgaver og deltagelse i offentligt støttede udviklingsprojekter.

I områderne arbejder vi løbende sammen med udvalgte brancher og deres organisationer og tilbyder herved at være branchernes partner i forbindelse med udvikling af nye produkter og processer med it i.

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

 

InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:

Alexandra Instituttet
BrainsBusiness
CISS
Datalogisk Inst., Københavns Universitet
DELTA
DTU Compute
Inst. for Datalogi, Aarhus Universitet
IT-Universitetet
Knowledge Lab, Syddansk Universitet
Væksthus Hovedstadsregionen
Aalborg Universitet

 

           
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet