Du er her: Home

Hvad laver vi?

InfinIT arbejder på et såvel strategisk som praktisk plan:

  • Netværkets aktører arbejder med fem strategiske områder, vi har identificeret som afgørende i fremtidens it-virkelighed.
  • Netværket har derudover fordelt sine aktiviteter på ti domæner, der hver er repræsenteret i en interessegruppe, som jævnligt holder netværksmøder, hvor virksomheder, offentlige institutioner og forskere mødes og udveksler viden, ideer og kontakter.
  • Netværket arbejder også løbende sammen med udvalgte brancher; p.t. er fokus på fødevarer, transport, energi, oplevelse og livsstil. Formålet er at udgøre branchernes partner i forbindelse med udvikling af nye produkter og processer med it i.

InfinITs koordinatorer sørger derudover for at føre relevante og oplagte parter sammen om nye, værdiskabende projekter.

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
5te, IT-væksthuset
Rued Langgaards Vej 7, 5B
2300 København S
Tlf.: +45 21 26 87 24
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

     
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
CISS/Aalborg Universitet . Alexandra Instituttet . DTU Compute/Danmarks Tekniske Universitet . Datalogisk Institut/
Aarhus Universitet . Knowledge Lab/Syddansk Universitet . DELTA . IT-Universitetet