Aktørerne bag InfinIT

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet er et anvendelsesorienteret forskningsinstitut, der bygger bro mellem it-forskning, virksomheder og offentlige institutioner. Instituttet udvikler nye it-baserede produkter og services gennem forskningsbaseret innovation samt igangsætter og gennemfører fælles FoU-projekter og leverer viden baseret på den nyeste forskning.

www.alexandra.dk


CISS - Center for Indlejrede Software Systemer

CISS ved Aalborg Universitet er et erhvervsrettet kompetencecenter, der arbejder på at bygge bro mellem forskning og erhvervsliv inden for indlejrede software systemer. 80% af al software er indlejret, og det er et område i enorm vækst. CISS' primære fokus er at skabe virksomhedssamarbejder med små og mellemstore virksomheder i en bred vifte af brancher.

www.CISS.dk


DELTA

We help ideas meet the real world

DELTA hjælper sine kunder med effektiv anvendelse af avancerede teknologier, der skal opnå kommerciel succes i en kompleks verden. Vi varetager design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for elektronik, mikroelektronik, softwareteknologi, lys, optik, akustik, vibration og sensorsystemer.

www.delta.dk


Datalogisk Institut Københavns Universitet (DIKU)

DIKU fører en udadvendt og tværfagligt orienteret forskningspolitik, hvor vi så vidt muligt inddrager virksomhederne i vores forskningsprojekter. Instituttets styrker ligger inden for algoritmik og datastrukturer (big data), programmeringssprog, it-sikkerhed, medicinsk billedanalyse og maskinlæring, finans-it, sundheds-it, samt interaktionsdesign og mobile kommunikationsplatforme.

www.diku.dk


 

Datalogisk Institut

Datalogisk Institut på Aarhus Universitet er stærk inden for bade teoretisk og eksperimentiel datalogi, og det er instituttets mål at opretholde sin position som et af Europas førende forskningscentre på disse områder.

www.cs.au.dk


DTU Informatik - Institut for Informatik og Matematisk Modellering

DTU Informatik forsker og underviser i matematisk modellering og computer science med fokus på anvendelser inden for ingeniørvidenskaberne og i forretningsverdenen. Relationen til konkrete problemstillinger er essentiel.

www.imm.dtu.dk


IT-Universitetet i København

IT-Universitetet er en uafhængig uddannelses- og forskningsinstitution og er dedikeret til den digitale verden. Fra spil og kommunikation til business og softwareudvikling.

www.itu.dk


Knowledge Lab

Knowledge Lab ved Syddansk Universitet er et forsknings- & udviklingscenter, som skaber innovation gennem samarbejde mellem forskning, private virksomheder og offentlige institutioner. Knowledge Lab forsker gennem udviklingsprojekter og skaber udvikling gennem forskning. Knowledge Labs særlige kompetence ligger indenfor læring, innovation og it.

www.knowledgelab.dk

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
5te, IT-væksthuset
Rued Langgaards Vej 7, 5B
2300 København S
Tlf.: +45 21 26 87 24
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

 

Følg med i vores aktiviteter i vores LinkedIn-gruppe
           
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . CISS . Datalogisk Institut, Aarhus Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Aalborg Universitet