Organisation

InfinIT er et landsdækkende innovationsnetværk under Styrelsen for Forskning og Innovation.

Netværket er forankret i en række af Danmarks stærkeste IT-forskningsmiljøer:

Alexandra Instituttet

CISS på Aalborg Universitet

Datalogisk Institut på Københavns Universitet

Datalogisk Institut på Aarhus Universitet

DELTA

DTU Compute på Danmarks Tekniske Universitet

ITU

Knowledge Lab på Syddansk Universitet

InfinITs arbejde bygger på et nært samarbejde mellem forskning og erhvervsliv, således består netværkets styregruppe af repræsentanter fra alle kerneaktørerne bag samt virksomhedsrepræsentanter fra alle landets regioner. Desuden vil det strategiske og forsknings-mæssige arbejde, der foregår i InfinIT, bygge på aktiviteter i en række interessegrupper, der består af repræsentanter fra både forskning og erhvervsliv, således at arbejdet tilpasses erhvervslivets behov og udfordringer.

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
5te, IT-væksthuset
Rued Langgaards Vej 7, 5B
2300 København S
Tlf.: +45 21 26 87 24
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

 

Følg med i vores aktiviteter i vores LinkedIn-gruppe
           
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
CISS/Aalborg Universitet . Alexandra Instituttet . DTU Compute/Danmarks Tekniske Universitet . Datalogisk Institut/
Aarhus Universitet . Knowledge Lab/Syddansk Universitet . DELTA . IT-Universitetet