Interessegruppen for højniveau sprog til indlejrede systemer

Antallet af indlejrede systemer stiger kraftigt i disse år. Samtidig stiger kompleksiteten af den indlejrede software, der anvendes, og de "traditionelle" metoder og teknikker, fx programmering i C/C++, har svært ved at følge med. Det fører til 'slower time to market' og også et voksende antal softwarefejl i produkter.

I desktop- og serverudviklingsmiljøer har det vist sig, at en programmør kan øge sin produktivitet med op til 700 procent ved at skifte til Java som programmeringssprog - hovedsageligt fordi, Java-programmører laver færre fejl, og fordi de fejl, de laver, ofte opdages på et tidligere tidspunkt.

Formålet med interessegruppen Højniveau Sprog til Indlejrede Systemer er derfor at sikre et forum til videnoverførsel og innovation, både virksomhederne imellem og mellem forskning og industri. Forummet vil have fokus på både dansk og international forskning og udvikling på området.

Aktiviteterne i interessegruppen vil være centreret omkring tre-fire årlige heldagsmøder, der blandt andet vil bestå af indlæg fra virksomheder om brug af programmeringssprog samt et eller flere eksterne faglige oplæg fra forskere og/eller virksomheder.

Hvem kan deltage?
I gruppen deltager private virksomheder, forskere og undervisere. Under møderne giver private firmaer og forskere indlæg om gruppens emneområder, indlæggene drøftes, og nye emner og evt. undersøgelser mv. aftales.

Arrangementer:

Kommende arrangementer:

 • 1. oktober 2014: Udvikling af sikkerhedskritisk software - SIL. Temaer: SIL-godkendelser. Læs mere her.

Seneste arrangementer:

 • 18. juni 2014: Temaer: Internet of things. Eksempler på forskning hos NASA – bl.a. vedr. tidsanalyseværktøj til Safety Critical Java. Læs mere her.
 • 12. marts 2014. Temaer: Dart – et nyt generelt programmeringssprog. Ny metode til skedulringsanalyse og EU projektet CRAFTERS. Beretning om forskning hos NASA – bl.a. vedr. Tidsanalyseværktøj til Safety Critical Java. Læs mere her.
 • 18. december 2013. Temaer: FPGA udvikling og programmering. Er et paradigmeskift på vej for Apps for Industrial Devices. Læs mere her
 • 7. november 2013: A GOTO Night on Supercomputers. Læs mere her.
 • 2. oktober 2013. Temaer: Højniveau programmeringssprog til multikerne-programmering.Xilinx  teknologi trends for FPGA'er. Smart Grid Samsø og brug af indlejrede systemer. Læs mere her.
 • 13. september 2013: Temadag: Java for real-time and embedded systems i København. Læs mere her.
 • 12. september 2013. Temadag: Java for real-time and embedded systems i Aarhus. Læs mere her.
 • 12. juni 2013. Seminar om Behov, udfordringer og muligheder i relation til trådløs kommunikation. Læs mere her.
 • 6. marts 2013: Seminar med temaerne PLC miljø kontra embedded system og effektivisering af embedded SW udvikling via Linux platforme. Læs mere her.
 • 5. december 2012. Læs mere her.
 • 10. september 2012. Læs mere her.
 • 9. maj 2012. Læs mere her.
 • 8. februar 2012. Læs mere her.
 • 2. november 2011. Læs mere her.
 • 11. maj 2011. Læs mere her.
 • 2. februar 2011. Læs mere her.
 • 15. september 2010.
 • 19. maj 2010.
 • 10. februar 2010. Download slides fra mødet her (power point).

Kontakt

Faglig koordinator
Arne Skou
CISS, AAU
Tlf.: +45 99 40 88 51
E-mail

Facilitator
Jørgen Biegel
TEKKVA CONSULT
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

ml

Se slides fra interessegruppens arrangementer her

 

Læs mere

> Klik her for at læse artiklen "Nyt landsdækkende forum" om Aalborg Industries' udbytte af at deltage i interessegruppen.

       
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CICT . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet