Interessegruppen for processer og it

Om afdelingen i hovedstadsområdet
Der stilles stadigt større krav til effektive forretningsprocesser og arbejdsgange, omstillingsparathed, ligebehandling og kvalitetssikring, ikke mindst i forbindelse med globaliseringen. Det gælder både for sagsbehandling i kommuner, patientbehandlinger på hospitalerne, arbejdsgange på byggepladser, containerskibes færden fra Danmark til Kina, og håndteringen af lån og forsikringer i banken. Som et svar på disse krav er der stigende fokus på processer og deres samspil med it-systemer. Interessegruppen for processer og it samler førende forskere og virksomheder inden for området.

Målet er at skabe en national ramme for udveksling af viden og erfaringer inden for både tekniske og organisatoriske aspekter af processer og it. Deltagerne i gruppen vil få adgang til den nyeste viden om nuværende og kommende teknologier og om metoder til at forstå arbejdsprocesser og deres samspil med it. Derudover er der mulighed for at virksomheder kan indgå i kortere eller længere samarbejder med danske og internationale forskere.

Interessegruppens afdeling i hovedstadsområdet udspringer af et netværk med rod i forskningsprojekter om proces-orienteret it og næste generations ERP-systemer ved IT-Universitet i København, Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

Om afdelingen i Nordjylland
Fokus for den nordjyske afdeling af interessegruppen er agil udvikling. Agil udvikling er af ret ny dato, men har dog været kendt og anvendt en del år i virksomheder, som udvikler software og IT. Selv virksomheder, som har anvendt denne tilgang, støder på en række spørgsmål og hindringer i den praktiske hverdag. Agil udvikling breder sig også til andre brancher.

Vi ønsker desuden at arbejde med evnen til innovation. Vi mener, det er nærliggende at tænke på agilitet under innovation, og at agilitet netop fremmer innovation. Software- og it-branchen har brug for mere end agil udvikling - vi har brug for et ekstra værdiindhold i produkter ud over det, konkurrenterne kan præstere. I den udfordring kan agil udvikling i kombination med innovation hjælpe os.

Formålet med aktiviteten og interessegruppen er således at sikre et forum til videnoverførsel og innovation mellem industri og industri, og mellem forskning og industri. Dette sker med henblik på at bringe oplysninger om innovation og best practice fra den ene til den anden deltager.

Hvem kan deltage?
Alle virksomheder, offentlige aktører og forskere, der arbejder inden for området med processer og it.

Arrangementer:

Kommende arrangementer:

  • 23. oktober 2014: Inspirationsdag om forretningsprocesser og agil it-udvikling. Læs mere her

Tidligere arrangementer:

Kontakt

Afdeling Hovedstadsområdet:Faglig koordinator

Thomas Hildebrandt
IT-Universitetet
Tlf.: +45 72 18 52 79
E-mail

Facilitator
Ida Rasmussen
Alexandra Instituttet
Tlf.: +45 30 59 50 61
E-mail

Afdeling Nordjylland:Faglig koordinator
Ivan Aaen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 89 11
E-mail

Facilitator
Jørgen Biegel
TEKKVA CONSULT
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

ml

Klik her for at blive medlem af interessegruppens LinkedIn-gruppe

ml

Se slides fra interessegruppens arrangementer i afdeling Nord her

 

Læs mere

> Klik her for at læse artiklen "ESDH - eller hvordan jobcentre spilder deres tid" om miniprojektet "Case studies of best practice work flows and case work in practice" om arbejdsgange inden for beskæftigelsesindsatsen

   
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
CISS/Aalborg Universitet . Alexandra Instituttet . DTU Compute/Danmarks Tekniske Universitet . Datalogisk Institut/
Aarhus Universitet . Knowledge Lab/Syddansk Universitet . DELTA . IT-Universitetet