Interessegruppen for softwaretest

Test af software udgør en flaskehals for mange virksomheder i forbindelse med færdiggørelse og vedligeholdelse af deres it-baserede produkter. Virksomheder anvender typisk langt over 30 procent af deres udviklingsomkostninger på testrelaterede aktiviteter. Det skyldes især, at der er et stort spring imellem, hvad der findes af viden, erfaring og værktøjer på området på den ene side, og hvordan test faktisk praktiseres i virksomheder på den anden.

Formålet med aktiviteterne i denne interessegruppe er at sikre et forum til videnoverførsel og innovation virksomheder imellem samt mellem industri og forskning. Desuden har gruppen til formål at sikre en international orientering, fx gennem understøttelse af EU-projekter samt workshops.

Hvem kan være med?
Interessegruppen Softwaretest henvender sig til alle virksomheder, der udvikler og anvender it-produkter, samt til forskere, der arbejder inden for området.

Arrangementer:

Kommende arrangementer:

Tidligere arrangementer:

 • 27. maj 2014: Seminar med temaerne: Samspil mellem softwareudviklere og –testere. Hvorfor offshore, når man kan nearshore? Læs mere her.
 • 11. februar 2014. Seminar med temaerne Regressionstest. Erfaringsbaseret test. Agilitet og test. Læs mere her.
 • 27. november 2013. Læs mere her.
 • 11. september 2013. Seminar med temaerne Testautomatisering af mobile enheder.Regressionstest på 100 % data.Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker. Læs mere her.
 • 4. juni 2013. Læs mere her.
 • 7. marts 2013. Seminar med temaerne Manuel test af brugergrænseflader og Forbedring af testproces. Læs mere her.
 • 13. november 2012. Seminar: Temaer: Validering af design modeller. Test af mobile enheder. Manuel test af brugergrænseflade. Måling af kvalitet af udført test. Læs mere her
 • 26. september 2012. Læs mere her.
 • 12. juni 2012. Læs mere her.
 • 29. februar 2012: Seminar: IBM test management tool. Læs mere her.
 • 23. november 2011. Læs mere her.
 • 31. august 2011. Læs mere her.
 • 23. maj 2011: Seminar: Modenhed og forandring i tilknytning til test af software. Læs mere her.
 • 15. april 2011: Seminar: Metrikker i tilknytning til test af software. Læs mere her.
 • 9. december 2010. Seminar: Automatiseret og modelbaseret test samt agil udvikling og test i samspil. Læs mere her.
 • 28. september 2010. Seminar: Test af forretningsprocesser.
 • 18. juni 2010. Seminar: Praksisforbedring af softwaretest.
 • 18. marts 2010. Seminar: Anskaffelse og test af 3. parts software.

 

Kontakt

Faglig koordinator
Arne Skou
CISS, AAU
Tlf.: +45 99 40 88 51
E-mail

Faglig koordinator
Brian Nielsen
CISS, AAU
Tlf.: +45 99 40 88 83
E-mail

Facilitator
Jørgen Biegel
TEKKVA CONSULT
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

ml

Klik her for at blive medlem af interessegruppens LinkedIn-gruppe

ml

Se slides fra interessegruppens arrangementer her

 

Læs mere

> Klik her for at læse artiklen "Fra interessegruppe til EU-projekt" om virksomheden Seluxit ApS' udbytte af at deltage i interessegruppen (pdf)

   
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CICT . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet