Nye regler for persondata (GDPR)


Den 25. maj 2018 indførtes der nye persondataregler, og vi vil i den forbindelse informere dig om, hvad vi gør med dine persondata.
 
InfinIT er sat i verden for at skabe et nationalt netværk, hvor aktører inden for IT og digitalisering i Danmark kan mødes, dele viden og etablere samarbejder – på tværs af institutioner, brancher og geografi.
 
For at kunne opfylde det formål opsamler og behandler InfinIT nogle grundlæggende persondata såsom navn, arbejdssted og e-mailadresse. InfinIT har eksempelvis brug for disse persondata for at indkalde til og facilitere møder mellem parterne i InfinITs fokusgruppeaktiviteter eller for at udsende information om de faglige arrangementer i InfinIT blandt andet gennem nyhedsbrevet.

InfinITs håndtering af persondata

  • InfinIT bruger dine persondata til at udsende nyhedsbreve. Vi har dine persondata for at kunne give dig en målrettet og relevant information via vores nyhedsbreve.

  • InfinIT passer godt på dine persondata. Dine persondata opbevares udelukkende i det system vi udsender nyhedsbrevene fra. Vi giver ikke din e-mailadresse eller andre persondata videre til tredjepart.

  • InfinIT sletter omgående dine personadata, hvis du henvender dig og ikke fremover ønsker at modtage nyhedsbreve fra os. Du kan selv slette dig ved at trykke på ”Afmeld nyhedsbrev” nederst i hvert nyhedsbrev, eller hvis du er medlem af en fokusgruppe. Du kan altid få oplyst, hvilke persondata vi opbevarer om dig:
    Laura Møller, Alexandra Instituttet, Åbogade 34, 8200 Aarhus tlf. 93 50 88 04, e-mail: laura.moller@alexandra.dk
     
    For alle rettigheder henvises til AAUs generelle databeskyttelsespolitik

Hvor længe opbevarer InfinIT data

Oplysninger indsamlet ifm. projekter, arrangementer, aftaler, ansøgninger mv. vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor projektet, arrangementet, aftalen, ansøgningen eller lign. er færdiggjort. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, 1) hvis InfinIT har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, 2) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller 3) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Kontakt

Sekretariatsleder
Laura Møller
Alexandra Instituttet
Tlf.: +45 93 50 88 04
E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet