Det får du ud af at være med i et innovationsnetværk for it


Vi har håndplukket tre arrangementer fra 2017, der viser hvad de deltagende virksomheder får ud at være med i InfinIT.

Det er historien om Egedal Kommune, der har indgået samarbejde med design- og ingeniørfirmaet Lolle & Nielsen Inventions, Aalborg Universitet og Philips Lighting. Det er historien om SummIT – it-konferencen, der samlede godt 200 førende forskere fra ind- og udland samt virksomheder og offentlige institutioner og et matchmakingprojekt, der bidrog til at skabe konsortiet til et Grand Solution projekt ved Innovationsfonden.

Du kan læse alle tre historier herunder og du tilmelder dig Innovationsnetværket for IT lige her.

Succeshistorie 1

Vi lægger ud med en historie, der rammer lige ned i infinITs ånd. Nemlig at samle virksomheder, offentlige aktører og vidensinstitutioner – og bygge bro.

Alle tre parter deltog i co-creation workshoppen  Take a walk on the wild side den 7. april 2017. Workshoppen blev arrangeret og realiseret i et samarbejde mellem InfinIT og Gate 21 i forbindelse med Gate 21s projekt Lighting Metropolis.

Workshoppen satte særligt fokus på at konkretisere mulighederne for state of the art-teknologier inden for belysning og smarte teknologier. De intelligente løsninger skal bruges på stier og passager med fokus på at løse borgernes udfordringer og behov.

5 kommuner på tværs af Øresund deltog, og særligt Egedal Kommune er interessant at fremhæve, da de kort tid efter workshoppen indgik et samarbejde med design- og ingeniørfirmaet Lolle & Nielsen Inventions, Aalborg Universitet og Philips Lighting.

Egedal Kommune har en skolecykelsti, som de via smart teknologi vil gøre mere attraktiv og sjov for børnene at bruge, da de i dag bruger en anden og mindre sikker sti.

Samarbejdet i projektgruppen har ført til en plan, hvor Lolle & Nielsen som tovholder gennemfører en række ideworkshops og konceptuelt udviklingsarbejde. Arbejdet udmønter sig i fem overordnede koncepter, hvoraf de bedst egnede kan udvælges til videre projektering og implementering. Allerede i maj var den første workshop klar. Her kom 70 skoleelevers gode ideer i betragtning, så de kunne få medejerskab til de løsninger, der kommer ud af projektet i sidste ende.

Vi er kommet stærkt i gang med udviklingen af de interaktive lysinstallationer, og projektet følger planen, således er etableringen fastsat til medio marts 2018, siger Andreas Lolle, Founder & Mech. Engineer, MSc. i Lolle & Nielsen Inventions.

Der kom lys på stien i efteråret 2017, og det er målet, at de smarte og interaktive elementer vil blive etableret i løbet af 2018.

Succeshistorie 2

InfinIT afholdt it-konferencen SummIT i september 2017 under titlen Smart Society. Konferencen bliver holdt hvert andet år.

Godt 200 førende forskere fra ind- og udland samt virksomheder og offentlige institutioner deltog. Og en god blanding af erhvervsliv og offentlige aktører holdt oplæg på dagen. Hvert oplæg blev efterfulgt af en spørgesession, som de deltagende deltog aktivt i.

De deltagende gik hjem med et fagligt fokus på aktuelle tendenser, og hvad der på sigt vil blive stort inden for emnet Smart Society. Det var bl.a. fokus på kunstig intelligens, disruption, digitalt demokrati samt big data. Og særligt fokus på hvad vi kan med it, og hvad it kan føre til i fremtiden. Derudover fik de deltagende bl.a. inspiration til nye forretningsområder og samarbejdsprojekter. 95 % svarede, at de var meget tilfredse eller tilfreds med SummIT som helhed. Dagen var opdelt i syv spor, der hver repræsenterede de syv fokusgrupper, som InfinIT består af.

SummIT er en oplagt mulighed for at vise hele bredden af InfinITs aktiviteter og for de deltagende til at besøge andre fokusgrupper, end de er vant til. Samtidig skabte det store arrangement bevågenhed om InfinIT. Og kommunikationsindsatsen på de sociale medier skabte flot trafik.

Succeshistorie nummer 3

Et InfinIT matchmaking-projekt, der bidrog til at skabe konsortiet til et Grand Solution projekt ved Innovationsfonden, så også dagens lys i 2017. Projektet hed ”Digitalising the General Data Protection Regulation.”
 
Den nye persondataforordning fra EU træder i kraft i maj 2018 og kan have store konsekvenser for virksomheder, der håndterer data, som kan spores tilbage til en specifik person. Hvis virksomheden ikke efterkommer reguleringen, kan de idømmes bøder på op til 20 mio. euro eller 4 % af den globale årlige koncernomsætning.

Persondataforordningen lægger op til databeskyttelse gennem design (”data protection by design”), dvs. at databeskyttelsen skal designes ind i løsningen, og hvis det er muligt med tekniske løsninger at mindske risikoen for misbrug af persondata, så skal man det. Matchmaking-projektet, der var et samarbejde mellem ITU, DTU, Kammeradvokaten, Devoteam, Exformatics og Dreyer fonden, havde som mål at afprøve, om man ved hjælp af en såkaldt Dynamic Condition Response Graph eller DCR-Graf kunne digitalisere og simulere reglerne i GDPR, så de kan forstås af jurister, konsulenter og sagsbehandlere. 

DCR-Graf teknologien (DCRGraphs.com) er udviklet af forskere ved ITU og KU sammen med Exformatics og er en procestankegang, der bygger på at beskrive regler for processen i stedet for procedurer. Undervejs, mens processen udføres, vælges næste procestrin ud fra, hvad reglerne tillader, og både mål og regler kan ændres. DCR-grafer benyttes f.eks. af KMD i deres WorkZone sagsbehandlingssystem til offentlig sagsbehandling, hvor reglerne er mange og ændres hyppigt.
 
Efter et velafprøvet og dokumenteret matchmaking-projekt startede Grand Solution projektet EcoKnow.org op i september 2017 med et konsortium, der nu også talte KMD, Dansk Socialrådgiverforening, Globeteam, Syddjurs Kommune og Københavns Kommune.
 
Det er et 4-årigt forskningsprojekt, der kombinerer digitallovgivning med brug af big data og den udfordring, at der er brug for mere effektiv sagsbehandling i det offentlige system. Mange offentlige myndigheder går nemlig målrettet efter automatisering, hvor systemerne skal overtage og aflaste mest muligt. Samtidig efterspørger de mere fleksible it-systemer til at understøtte den dynamik og foranderlighed, der er et grundvilkår i forvaltningen. Klassiske it-systemer er ikke velegnede til at støtte processer, som hele tiden ændrer sig, men det er DCR-grafer.
 
Der er derfor to temaer i Grand Solution projektet. Det ene spor skal gøre det nemmere at se sammenhængen mellem DCR-grafen, og hvordan og hvor lovgivningen har ændret sig, og det andet spor skal kigge efter mønstre i data, der skal bruges som beslutningsstøtte i f.eks. et jobcenter.

 

Kontakt

Sekretariatsleder
Laura Møller
Alexandra Instituttet
Tlf.: +45 93 50 88 04
E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet