Global bevægelse vil sikre dig kontrol over dine digitale data


MyData hedder den, og en dansk satellit er netop nu ved at blive etableret. Kort fortalt er den overordnede mission at sikre, at du får reel mulighed for at se, hvad dine data bliver brugt til, mulighed for at vælge til og fra, og mulighed for at høste værdien af dine data.

Som det er dag, bliver dine data i høj grad kontrolleret af virksomheder og myndigheder. Visionen for bevægelsen er at understøtte tilblivelsen af teknologier og platforme der varetager håndteringen af dine data.

Missionen

MyData vil give dig kontrollen tilbage, så du kan bruge dine data til gavn for dig selv eller en sag, du vælger. Det kunne f.eks. være adfærdsdata eller sundhedsdata fra vores GPS-ure, der kunne gavne forskningen. Eller din husstands samlede forbrugsdata, der via en app på telefonen kunne kortlægge din energiadfærd og dermed hjælpe dig i en mere miljørigtig, økonomisk eller bæredygtig retning.

Alexandra Instituttets Berit Skjernaa og Mads Schaarup Andersen står i spidsen for den danske My Data HUB. Henholdsvis Senior Security & Privacy Specialist og Senior IT Consultant.

My Data-initiativet er startet af Helsinki Institute for Information Technology tilbage i 2013.

Den danske HUB arbejder bl.a. på at starte et forsøgsprojekt op, der skal undersøge, hvad du som dansker siger til at få kontrol med dine data.

”Som det er i dag, er dine digitale menneskerettigheder næsten ikke-eksisterende. Både Google og Facebook samler enorme mængder af data ind om dig, og det er uklart, hvordan de bruger dem, og det er uigennemskueligt, hvordan de tjener penge på dem,” siger Berit Skjernaa.

Og uigennemsigtighed er netop ved MyData bevægelsen vil til livs.

”Det store problem er, at vi bliver manipuleret med vores data, og det får mange til at afholde sig fra de muligheder, der er, for rent faktisk at få nytte af de her data på en fornuftig og bæredygtig måde,” siger Berit Skjernaa.

Visionen

Derfor vil den danske My Data HUB samle interessenter fra virksomheder, offentlige instanser, forskning og borgere, der alle er pro god data-etik – eller måske så småt selv er gået i gang. I første omgang vil der blive etableret erfaringsgrupper, opsamler use-cases, udvikler materialer, og afholder events. Dette sker i tæt samarbejde med resten af det globale My Data community. Allerede nu findes der et dansk white paper om bevægelsen.

Og visionen er at lave en platform, der giver dig kontrol og overblik over alt dit data et sted.

”Platformen skal give dig som borger et ”one point of entry” til dine digitale data. Platformen skal være et sted, hvor du kan få et overblik over, hvad ”internettet” ved om dig. Det skal også være et sted for virksomheder, der ønsker at udvise god dataetik. Og så skal platformen gøre det muligt for for både dig som borger og for virksomheder at sælge og købe data,” siger Berit Skjernaa.

Inspirationen

Inspirationen til den danske hub skal bl.a. komme fra Frankrig. Her har de kørt en række forsøgsprojekter, hvor borgerne via en app har fået adgang til deres data i både private og offentlige virksomheder. En delegation fra den danske hub tager til Frankring i marts, hvor de skal have fremlagt erfaringer og resultater.

Den danske My Data HUB er startet som et projekt under DCSC - Danish Cyber Security Clusters. Det Danske Cyber Security netværk er et fælles projekt mellem innovationsnetværkene for Finans IT, CenSec / Inno-Pro og InfinIT - tre danske innovationsnetværk, der er involveret i cybersikkerhedsagendaen.

Hvis du også er interesseret i at deltage som enten borger, vidensinstitution, universitet eller som enten offentlig eller privat instans – så kontakt Berit Skjernaa via kontaktinformationen øverst til højre.

Kontakt

Innovationskonsulent
Berit Skjernaa
Alexandra Instituttet
Tlf.: +45 26 58 53 73
E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet