Hvordan gøres energi og bæredygtighed levende og vedkommende?

InfinIT har bidraget til et idekatalog, der skal bringe EnergyLab Nordhavn helt i front som mødested for innovative energiløsninger.

I Københavns Nordhavn finder man innovationsmiljøet EnergyLab Nordhavn. Stedet er et levende laboratorium, hvor virksomheder, forskere og andre med interesse for energi kan udforske og demonstrere løsninger til fremtidens energisystemer og etablere partnerskaber.

Målet er, at EnergyLab Nordhavn skal være et centrum for udvikling af bæredygtige energiløsninger, der understøtter nationale og internationale klimamål og øger salg og eksport.

I et af pakhusene på Nordhavn har partnerne etableret showroom 1.0, der ved hjælp af plancher visualiserer fremtidens smarte energisystem. Showroomet er en del af et kontorfællesskab, E-Hub, som samler virksomheder, der arbejder med energi og bæredygtig byudvikling. Stedet er populært og har mange besøgende fra ind- og udland.

Mødested og levende laboratorium

EnergyLab Nordhavn har derfor ønsket at bringe showroom 1.0 til et nyt niveau, hvor viden om fremtidens energisystemer formidles på en endnu mere dynamisk og engagerende måde – både for professionelle, borgere og beslutningstagere.

Det blev til miniprojektet EnergyShowroom 2.0, som InfinIT har været med til at gennemføre. De øvrige partnere i miniprojektet var: Alexandra Instituttet A/S, Balslev, By & Havn, DTU Elektro, EnergyLab Nordhavn, Kirt x Thomsen, NorthQ samt Urban Help.

Ideer og inspiration

Resultaterne af samarbejdet er samlet i et idekatalog, der danner grundlag for den videre udvikling af EnergyLab Nordhavn.

”I projektet er partnerne kommet med en lang række spændende bud på hvordan et levende laboratorium og mødested kan udformes, så det skaber grobund for udvikling og demonstration af løsninger til fremtidens energisystemer. Ingen tvivl om, at det kan blive et sted, hvor energi og bæredygtighed kan gøres vedkommende, og nye partnerskaber kan etableres”, udtaler Research & Innovation Specialist Lea Schick fra Alexandra Instituttet.

Kontakt


Forsknings- og Innovationsspecialist
Lea Schick

Alexandra Instituttet
Tlf. 27 26 54 79
E-mail


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet