Interview med direktør for InfinIT Kim Guldstrand Larsen

 

”Der er mange store statslige satsninger i Danmark, hvor det inden for nogle områder ville gavne projektet enormt, hvis it-forskere blev inddraget fra dag et”

Sådan lyder det fra professor i datalogi og direktør i innovationsnetværket Kim Guldstrand Larsen. Han er drevet af at få sat it øverst på dagsordenen.

For Kim Guldstrand Larsen er det vigtigt, at vi indtænker it i alting – hvor det giver mening, og at it bliver set på som noget i sig selv, så det får den plads det fortjener i takt med digitaliseringen af vores samfund.

”It er et kæmpe forskningsområde med uendeligt mange muligheder - så det er vigtigt at få de bedste med inden for feltet, om det er beskæftigelse, vandforsyning og miljø- eller energiforsyning,” siger Kim Guldstrand Larsen og fortsætter, ”vi har landets førende it-forskere, og det gælder om at få dem med i projektet fra dag et - sammen med den interne it-afdeling. InfinIT har de fremmeste it-forskere i verden, og vi mister nogle muligheder og tager ikke de kvantespring, som vi kunne tage – hvis vi inddrog dem.

InfinIT tager afsæt i it forskningsmiljøer og er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Partnerkredsen består bl.a. af IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Datalogisk Institut og Aarhus Universitet. Forskerne er med, og det er virksomhederne også. InfinITs formål er nemlig at sætte små- og mellemstore virksomheder i forbindelse med it-forskningsverdenen, og derigennem skabe innovative it-projekter.

”Vi kan it på absolut højeste niveau, og vi omsætter viden og danner bro mellem de absolut state of the art it løsninger, hvor vi har forskerne på den ene side og virksomhederne på den anden”, siger Kim Guldstrand Larsen.

Læs her hvordan it-virksomheden AskCody fik hul igennem markedet internationalt gennem et af InfinITs miniprojekter.

Kim Guldstrand Larsen begyndte at arbejde med virksomhedssamarbejde i Center for IT-forskning, der blev oprettet i 1996 og lukket med udgangen af år 2002. CIT’s formål var at styrke dansk it-forskning med udgangspunkt i de bedste forskningsmiljøer og i samarbejde med dansk erhvervsliv. Da CIT lukkede, kom der andre innovationsnetværk til, og InfinIT blev født i 2009.

”Vi fandt ud af, at innovationsnetværk var og er det nye virkemiddel. Her ramte vi et bredt spektrum - fra kommunikationsteknologi og hardwarearkitektur til brugerinddragelse og med en masse software i midten”, siger Kim Guldstrand Larsen.

Kim Guldstrand Larsen ser gerne, at InfinIT i fremtiden bliver mere udbredt i Danmark. Han ønsker en mere direkte involvering af toneangivende virksomheder og at få flere lokale klynger med. Derudover er ønsket også en større internationalisering af innovationsnetværket.

”Vi spiller en vigtig rolle i at sørge for, at vi får et langt større globalt netværk - det er noget Danmark skal være en del af, og det er noget InfinIT skal være en del af,” afslutter han.

 

 

Ifølge Cluster Excellence Denmark viser performanceregnskabet for 2016, at 12.000 virksomheder deltog i de danske klynge- og netværksaktiviteter i 2015. Heraf udviklede 2.689 virksomheder nye ideer, som senere kan føre til innovation.

3.106 virksomheder fik tilført nye kompetencer og værktøjer, som markant forbedrer innovationsevnen.

1.223 virksomheder udviklede nye produkter, ydelser eller processer som følge af deres deltagelse i en klynge eller netværk.

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet