Iværksætterhub for fødevarer og big data

Fødevareindustrien samler enorme mængder af data om deres kunder hver dag, hvert minut, hvert sekund. Fra kvalitetssikring af landbruget til forbrugerens køb i supermarkedet. Alligevel er det fulde potentiale for anvendelse af big data i fødevarebranchen ikke udfoldet.

To rapporter fra henholdsvis Videnskabsministeriet i 2006 og en i samarbejde med DTU, DI ITEK og SEGES i 2015 peger på det samme: Nemlig, at Danmark kan blive langt bedre til at udnytte data fra jord til bord. Men hvad skal der til for sætte turbo på udviklingen?

InfinIT, DTU og Albertslund Kommune havde den 17. januar 2017 inviteret til møde i DOLL Living Lab, hvor emnet netop var, hvordan fødevarebranchens enorme mængder af data kunne blive brugt til at drive forretning og skabe innovation i branchen. Dagens program havde fokus på, hvordan samspillet mellem startups og etableret erhvervsliv kan styrke fødevareinnovation og tog udgangspunkt i, hvordan anvendelse af data kan bidrage til flere forbrugerorienterede services.

Fødevarehub for big data i Albertslund

En af arrangørerne af mødet den 17. januar var Albertslund Kommune. Kommunen er med god grund interesseret i blive stedet, hvor fødevareinnovation og big data skal gå op i en højere enhed. Albertslund har i forvejen god erfaring med living labs, bl.a. med DOLL, Europas største test- og demonstrationsområde for LED-baseret lys og smart-city løsninger, og på fødevareområdet er der gode kræfter i kommunen bl.a. i det etablerede erhvervsliv med fødevaregiganten COOP og med en strategisk satsning inden for “Urban farming”.

Urban farming-strategien går kort fortalt ud på, at produktion af fødevarer skal foregå i byerne eller i udkanten af byerne. Det kan f.eks. være en salatfabrik i en tom industribygning eller dyrehold og dyrkning af planter i private hjem. Det handler om at komme tættere på produktion af fødevarer og udnytte ressourcerne i lokalområdet.

”Albertslund et oplagt sted for en fødevare-hub for fødevareinnovation, da vi i byen i forvejen har rigtig god erfaring med at kombinere samarbejdet mellem forskning, virksomheder og offentlige institutioner. Vi arbejder ud fra living lab-princippet, hvor byen fysisk stilles til rådighed for innovative projekter, der udvikler den kommunale service til borgerne, og skaber nye jobs og virksomheder” siger borgmester Steen Christiansen og fortsætter:

”Vi arbejder med en strategi for Urban Farming, der understreger behovet for at arbejde med grønne og teknologiske løsninger inden for fødevarer. Vi ønsker også at understøtte iværksættere og virksomheder, der kan trække produktion af fødevarer og udvikling af værdikæden omkring vores mad til Albertslund.”

 

Del dine data og skab værdi

Anders Kofod-Petersen, vicedirektør og chef for Data Science and Engineering Lab i Alexandra Instituttet, fremlagde også sit bud på, hvordan man bedst muligt kan bruge big data inden for fødevarebranchen.

Han understregede, at data alene er uden værdi. Data skal bringes i spil over for hinanden og kædes sammen for at skabe værdi. Han påpegede derfor, at man skal være villig til at dele sine data, samarbejde om en fælles løsning og dele markedet - små som store aktører. Derudover giver de store mængder af data mulighed for at lave kundesegmentet 1:1.

“Med brugen af big data giver det ikke længere mening at putte forbrugerne ned i større segment-kasser”, siger Anders Kofod-Petersen, “men derimod at personalisere kommunikationen til hver enkelt.”

Netop kundeforståelse og forbrugerorienterede services var i fokus i de innovative cases, der blev præsenteret på dagen. Der var indspark fra tre iværksættervirksomheder, Product Spirit, Wemuda og Super Shopper, som hver havde sit svar på, hvordan data kan skabe konkret værdi for fødevareproducenter, supermarkeder og forbrugere.

Susanne Snogdal, CEO, i virksomheden Product Spirit er i fuld gang med at udnytte potentialet for big data. Hun fremlagde på mødet sit bud på, hvordan data fra mange forskellige sociale medier kan bidrage til forståelsen af, hvorfor forbrugerne køber et givent produkt, og give forhandlerne mulighed for at få real time data om, hvad der driver forbrugerne til købet.

 

Brændende platform for innovation inden for fødevarebranchen

Det stod klart på mødet den 17. januar, at der er en brændende platform for at fremme datadreven innovation inden for fødevarebranchen. Der er historisk indsamlet enorme mængder data på området, men de er blevet brugt relativt traditionelt. Dataanvendelse på tværs af både offentlige og private aktører kræver stor tillid, sikkerhed og vil også ændre eksisterende forretningsmodeller. Hvilken rolle kan kommunen spille i at skabe et tillidsfuldt og dynamisk miljø, der tiltrækker både iværksættere og etablerede virksomheder? Og kan man etablere noget lokalt, som bidrager til den nationale styrkeposition på området? Det var nogle af de spørgsmål, der blev rejst og diskuteret på mødet, og som kan tages videre både nationalt og lokalt.

Næste skridt

Innovationsnetværket InfinIT har mulighed for at følge op på emnet i dialog med kommunen og andre centrale parter. På mødet blev der bl.a. talt om et hackathon eller lignende, som skal sætte skub bag nogle af de konkrete initiativer som blev drøftet på mødet.

For yderligere information kontakt Merete Carlson tlf. 20 75 71 45 - e-mail: merete.carlson@alexandra.dk

 

Kontakt

Sekretariatsleder
Merete Carlson
Alexandra Instituttet
Tlf.: +45 20 75 71 45
E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet