Lys over land: Fremtidens smarte stier og passager


Hvad gør en kommune, hvis beboerne i et område ikke benytter den lokale tunnel under motorvejen, fordi den er skummel, og de føler sig utrygge ved at bruge den? Eller hvad hvis trafikken foran den lokale skole er så tæt om morgenen, at det kan være til fare for både de cyklende og gående skolebørn?

Den 7. april var fem kommuner indbudt fra begge sider af Øresund til at deltage i en co-creation workshop - Take a walk on the wild side - hvor en bred kreds af virksomheder og vidensinstitutioner også var inviteret. Workshoppen blev arrangeret og realiseret i et samarbejde mellem InfinIT og Gate 21 i forbindelse med Gate 21s projekt Lighting Metropolis.

Lighting Metropolis’ overordnede vision er at gøre Greater Copenhagen til verdens førende living lab for smart urban human centric lighting. Dette sker blandt andet ved at anvende state of the art-teknologier inden for belysning og smarte teknologier til at løse borgernes udfordringer og behov. Dagens workshop satte særligt fokus på at konkretisere mulighederne for intelligente løsninger til stier og passager.

Centrum for workshoppen var de fem kommuners cases. De var på forhånd blevet bedt om at lave en fiktiv pressemeddelelse og personaer. Pressemeddelelsen skulle annoncere deres intelligente og lysende demonstrationsprojekt, som de håbede, at det ville komme til at se ud om et år.

Kommunerne søgte alle løsninger og konkrete bud, der ved hjælp af lys, lyd og smarte løsninger kunne øge følelsen af tryghed, engagere borgerne og optimere eksisterende lyskilder i lokalsamfundet.

En af de helt store nøgler i projektet går ud på at skabe udviklingsprojekter for smart urban human centric lighting,” siger innovationsleder i Lighting Metropolis Catja Thystrup fra Gate 21.

Morgendagens belysningsløsninger

Kommunerne blev - efter at have præsenteret deres pressemeddelelse foran de 55 deltagende, hvoraf 25 var virksomheder - sat sammen i grupper med 5-6 forskellige virksomheder og vidensinstitutioner. Gruppemedlemmerne var nøje udvalgt efter den konkrete case, så hver gruppe havde de specifikke kompetencer, der skulle til for at komme til et endeligt produkt.

Et af de store mål i projektet er at involvere eksterne virksomheder, små- og mellemstore start-ups, men også store virksomheder for at trække på den ekspertise og viden, der er om belysning om smart city løsninger. Vi prøver at få sat de her eksperter sammen for at tænke morgendagens belysningsløsninger indendørs og udendørs,” siger Innovationsleder Catja Thystrup fra Gate 21, og fortsætter:

”Det handler om at få ny viden og sammen skabe nye og innovative løsninger.

Samarbejde der går begge veje

Arrangementet blev en kickstarter til videreudvikling af de konkrete cases, som alle skal være kørende inden for det næste 1,5 år. Dagen gav kommunerne konkrete og operationelle redskaber til at kunne drive arbejdet videre, og de fik mulighed for at møde en masse virksomheder. Det gjorde, at kommunerne kunne få sat ansigter på, hvem der laver de smarte løsninger til belysning – og virksomhederne fik mulighed for at opnå kendskab til flere kommunale repræsentanter. Det gav dem et bedre billede af, hvad de reelle behov og udfordringer i kommunerne er.

Virksomhederne får mulig for at lave deres produkter ud fra konkrete behov – i stedet for at opfinde noget som ingen har nogen interesse i, det her er et samarbejde og arrangement, som går begge veje,” siger Innovationsleder Catja Thystrup fra Gate 21.

Det kom vi frem til

Så hvilke løsningsforslag kom der på bordet for den skumle motorvejstunnel, og hvilken løsning endte den lokale skole med at vælge? De inviterede kommuner var Helsingborg, Kalundborg, Egedal, Frederikssund og Malmø. Du kan læse om deres konkrete udviklingsprojekter og hvilke konkrete løsningsforslag, der blev fundet frem til på dagen herunder.

Den skumle motorvejstunnel - Helsingborg Kommune

Case: Helsingborg har en tunnel i et stisystem ved et motorvejsområde, der er utrygt at benytte for beboerne i området. Boligområdet er belastet, der mangler udendørslys og beboerne mister hurtig orienteringen, når de benytter de mange stisystemer. Kommunen ønsker derfor at skabe tryggere rammer for beboerne.
Løsningsforslag: Helsingborg Kommune udviklede et forslag med fokus på sociale aktiviteter i og omkring tunnelen. Her skal interaktive lysinstallationer være med til at gøre området mere imødekommende. Dette kunne f.eks. være via et solarpanel eller lys, der guider dig igennem turen i tunnelen. Derudover blev det foreslået at arbejde med lyd, så gående og cyklende i tunnelen kunne få en form for advarsel, når begge krydser tunnelen samtidigt. Dette kunne komme fra en tv-skærm – der også gør det muligt at se rundt om hjørnet i tunnelen.

Trafikudfordringer foran den lokale skole - Kalundborg Kommune

Case: Svebølle i Kalundborg Kommune har et skoleområde, hvor der morgen og eftermiddag er mange biler foran skolen. Svebølle ønsker, at flere børn cykler i skole og ikke bliver kørt af deres forældre – der typisk laver en usikker afsætning af deres barn ved at parkere bilen i vejkanten foran skolen - og ikke på det anviste afsætningsområde bagved skolen. Kommunen har de sidste 6 til 8 mdr. samlet trafikdata foran skolen, som de vil bruge til at øge sikkerheden med.
Løsningsforslag: Svebølle Kommune diskuterede muligheden for en app, hvor børn kan konkurrere om at cykle eller gå til skole på en trafiksikker måde. Det skal ske ved hjælp af sensorer på lygtepæle, der skal registrere, animere og motivere børnene. Sensorerne skal også hjælpe til med, at forældrene frivilligt foretrækker at benytte den anviste plads bag skolen til afsætning.

Det skal være attraktivt at cykle i skole - Egedal Kommune

Case: Egedal har en skolecykelsti, som de via smart teknologi vil gøre mere attraktiv og sjov for børnene at bruge. I dag bruger børnene en anden og mindre sikker sti, og Egedal ønsker derfor at få de cyklende skolebørn til at bruge den anden.
Løsningsforslag: Egedal Kommune fik gennem workshoppen arbejdet sig hen mod et koncept, der kan understøtte de to grundlæggende funktioner, som de ønsker at fremme gennem deres stiprojekt. Den skal først og fremmest fungere, som en hurtig og attraktiv skolevej, hvor eleverne kan komme hurtigt til og fra skole. Derudover skal cykelstien forbedres og børnene få skal undervejs kunne modtage informationer om skolestart, klokken, antal cyklister osv. fx via wifi på ruten.

Stationsby i pagt med naturen i et urbant setup - Frederikssund Kommune

Case: Frederikssund Kommune bygger en ny bydel kaldet Vinge med en tilhørende ny station i 2019. De vil gerne teste løsningsforslag i projektperioden i Frederiksund. Vinge skal være fremtidens by for den moderne unge familie, der ønsker at bo bynært i et urbant setup, med alle de teknologiske muligheder det giver, men også i pagt med naturen.
Frederikssund har endnu ikke sammenkogt deres plan, men ønsker at gøre brug af innovativt lys, der giver borgerne i området lyst til at benytte det. Gadebelysningen vil de gerne gøre intelligent og multifunktionel. Lyset skal give information, vise nye stier gennem byen, definere rummet og vise forbindelse mellem forskellige opholdssteder ved stationen og bruges som æstetisk element.

Forbedring af belysning og oplevet tryghed i boligområdet - Malmø Kommune

Case: Malmø samarbejder med et boligselskab i det belastede kvarter Sorgenfri. Kommunen vil forbedre belysningen i og omkring boligblokkene i kvarteret og i konkrete trappeopgange, der har et skidt ry. Herved ønsker de at ændre på forståelsen for den oplevede tryghed.
Løsningsforslag: Malmø Kommune udviklede et forslag, hvor det eksisterende lys forbedres og nye lyskilder sættes op. Gadebelysningen skal altid være tændt, men skal lyse mere op når folk går forbi dem på stien. Lysets farve skal også være forskelligt alt efter årstiderne og følge årets cyklus. Derudover skal lyset altid være tændt i alle beboelsesopgange, så det føles trygt samt mindsker hærværk.

Egedal Kommune har som de første allerede haft møder omkring det videre forløb med design- og ingeniørfirmaet Lolle & Nielsen Inventions. Her deltog også Aalborg Universitet og Philips Lighting samt en SSP medarbejder fra Egedal, der særligt havde fokus på, at stien skulle være sikker at benytte – blandt andet gennem god belysning.

Samarbejdet i projektgruppen har ført til en plan, hvor Lolle & Nielsen som tovholder gennemfører en række ideworkshops og konceptuelt udviklingsarbejde. Arbejdet udmønter sig i 5 overordnende koncepter, hvoraf de bedst egnede kan udvælges til videre projektering og implementering. Et vigtigt element i rækken af workshops er involvering af skoleeleverne, der er de primære brugere af stien, således deres gode ideer kommer i betragtning, samt at de får medejerskab til de løsninger, der kommer ud af projektet i sidste ende.

I InfinIT glæder vi os til at komme ud på de lysende stier og passager i 2018.

Kontakt


Forsknings- og Innovationsspecialist
Lea Schick

Alexandra Instituttet
Tlf. 27 26 54 79
E-mail

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet