Research in Agile - forskning, fremtid og trends

Spørgsmålet om agilitet har stigende relevans for mange danske virksomheder. Det handler om at bevare muligheden for at agere på nye muligheder – hurtigt og hele tiden. Det blev der sat fokus på, da Tecpoint i samarbejde med InfinIT og DELTA Share afholdt netværksmødet Research in Agile den 11. november.

Dagen startede med en keynote af Jan Pries-Heje, RUC, som gav sit bud på, hvad det næste efter agilitet bliver. Han konkluderede blandt andet, at agilitet har nået sin maksimale udbredelse, og at agile projekter bliver ’normalt’ - også i plandrevne projekter. Plandreven version 3.0 bliver således en situationsbestemt fremgangsmåde, hvor agile principper er fuldt integreret.

Agilitet og forskning
Dagen bød desuden på en række korte oplæg fra forskere med tilknytning til danske universiteter og vidensinstitutioner:

  • Torsten Buemann og Kjell Tryggestad, CBS, talte om begrænsningerne i den planlægningsbaserede rationelle tilgang til projektledelse. En af de udfordringer der blev nævnt er, at der i denne tilgang er begrænsede muligheder samt vilje til at skabe innovation og læring, som opstår undervejs i et projektforløb.

  • Thomas Hildebrandt, ITU/InfinIT, talte om forskningstrends inden for ’From Agile to Live Development of Process-Aware Information Systems’. I modsætning til tidligere låste procesmodeller er der nu mulighed for dynamisk at ændre både processen og forløbet undervejs i processen.

  • Lene Pries-Heje, ITU, fortalte om sit arbejde med kontrakter for agile projekter på ’time and material’ vilkår. En spændende case, der startede uden ’et eneste krav’ og kom succesfuldt i mål.

  • Kurt Frederichsen, DELTA, fortalte om DELTAs projekt ’Agil Medico’, som ønsker at skabe mere fleksible rammer for medico-produktudvikling.

  • Morten Elvang, DELTA, fortalte om, hvordan den agile transformation kan styres i virksomheder uden at binde sig til en fast struktur fra starten. Med denne tilgang kan en virksomhed fra starten fokusere på de aspekter, hvor værdien og nyttevirkningen er størst uden at binde sig gennem store initiale omkostninger.


De agile trends
Dagen blev afsluttet med en debat, hvor der blev diskuteret, hvilke ’hotte’ emner og trends der er i øjeblikket inden for den agile verden. Tre af emnerne var:

  • Der er et enormt og uudnyttet potentiale for virksomheder i at øge deres agilitet. Virksomheder skal blive hurtigere til at manøvrere og få mere ud af de muligheder, der findes.

  • Det at øge agiliteten i udviklingsafdelingen stiller stigende krav til den omkringliggende organisation, som ellers kan forhindre, at den fulde værdi opnås.

  • For virksomheder, som først nu overvejer eller starter på agil, er der langt bedre muligheder for at lykkes ved at lære fra de virksomheder, der allerede er i gang med agil.

Kontaktpersoner

Morten Elvang, meg@delta.dk

Thomas Hildebrandt, hilde@itu.dk

Jørgen Biegel, jbi@tekkva.dk

 

Se slides fra arrangementet


Arrangementet var den danske optakt til XP konferencen, som afholdes i Helsingfors i maj 2015. Call for papers er åbent og vi opfordrer alle til at overveje at deltage.


Arrangementet gentages i 2015 den 11. november – du kan allerede finde flere detaljer her, hvis du er interesseret i at deltage.

Læs mere om InfinITs interessegruppe for processer og it og følg med i kommende arrangementer her.

 

 

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet