Kan man udforske problemer ved at undersøge mulige løsninger på dem?

 

Udforskning af problem gennem forslag til dets løsning

v. Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU

Softwareudvikling er i dag hyperkompleks og problemorienteret. Hyperkompleks vil sige, at vi ikke bygger fra bunden. Vi har åbne og lukkede standarder, vi udvælger og integrerer fra flere kilder. Vi kan ikke kontrollere systemer, fordi de smelter sammen, de møder andre systemer og griber ind i hinanden. I stigende grad behøver vi systemer, som gør, hvad vi ønsker og ikke kun, hvad vi siger. Vi skal derfor indrette systemer anderledes fremover.

Vi skal i retning af problemorientering for at løse disse udfordringer. Vi skal sætte bruger og udvikler sammen, og vi skal at tænke mere over valget af metode til løsningen af de problemer, vi støder på, specifikt i visualiseringen af løsninger.
 
Forestillingen er, at vi kan anvende en repræsentationsform, som kan hjælpe os. Dilemmaet er, at vi typisk arbejder med en komponent, som er under forandring, men vi ønsker at beholde helhedssynet. Under softwareudvikling i dag kan vi miste helhedssynet, fordi vi går hurtigt fra opgave til løsning. Der er ingen beskrivelse af hvorfor, vi gør og vælger sådan, som vi gør.
 
Vi kan arbejde med disse tanker ved at anvende en overordnet kravspecifikation med priser etc. tillige med en valgt repræsentation af visionen kombineret med at bruge det gode håndværk som softwareudvikler. At udvikle enkel software er meget vigtigt, når vi har et bevægeligt mål.
 
Hjælpeværktøjer:

  • Kvaliteter af en løsningsmulighed kan studeres med forskelligt vinkler afhængigt af valgt repræsentation af vision.
  • Forskellig fokus: Borger, behandler, observation, intervention
  • Det er vigtigt at dele og drøfte ideen eller visionen. For at kunne gøre det, skal den repræsenteres. Her nævnes fire typer af måder for at repræsentere en vision på:
  • Prototype. Fordelen er et konkret forslag. Svagheden er, at ”dette er måden at gøre det på”.
  • Ikon. Fokus på en overordnet funktion i vort produkt
  • Metafor.
  • Proposition: En sætning der beskriver ideen.

 
Proof of Concept af en fleksibel løsning til små online møder

v. Sabine Jensen Jåtog, AAU It Services

AAU IT Services skal løfte AAU og afdelingerne i København og Esbjerg, så it-systemer og -løsninger støtter universitetets forskning. Der er stort ønske om fleksibilitet ved videomøder og en løsning, som kan køre på forskellige platforme. AAU IT har valgt at udrulle en ny løsning til små online møder med fokus på de meget praktiske aspekter af brugerinvolvering.
 
Sabine Jensen fremlagde erfaringer fra et projekt om Skype for business, hvor de er i færd med Proof of Concept over en 6 måneders periode, hvor ca. 300 brugere afprøver løsninger.
 

Proof of Concept

v. Michael Haugaard Pedersen, BAE Systems

BAE Systems har over årene opbygget stor domæneviden inden for myndigheder og data, hvor deres kunder har forskellige behov for at få egne data analyseret. For at BAE Systems løsnigner kan bruges af flere kunder søger de fleksibilitet gennem skalering og konfigurering.
 
De bygger en løsning til hver kunde og aftaler en leverance gennem et Proof of Concept (PoC). PoC udvikles af et team, der gennemfører det, som var det et projekt, og teamet arbejder typisk agilt. Ved PoC er det vigtigt at forstå, hvem modtageren er. Medarbejdere, der arbejder med PoC, skal også have arkitektur for øje. Udviklerne vil gerne lave det rigtig godt, og de bryder sig ikke om snærende budgetter. Det skal afklares, hvad der skal ske efter udført PoC. BAE systems ønsker med PoC kun at demonstrere konceptet, derfor er der ikke plads til at gøre det perfekt.
 

Kontakt

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

 

 

En deltager siger:

Det bliver i stigende grad komplekst at designe og implementere løsninger inden for it.
 
Det var et udbytterigt seminar, hvor vi kom godt omkring emnet med både en akademisk tilgang og præsentationer fra to virksomheder, hvor de mere praktiske udfordringer blev godt belyst fra meget forskellige vinkler.

Claus Krohn Vesterholt, GateHouse

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet