INFINIT NYHEDSBREV NOVEMBER 2010


Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Kære InfinIT-interessent.

Velkommen til tredje udgave af InfinITs nyhedsbrev. Arbejdet i vores 10 interessegrupper fortsætter på fuld kraft, og flere og flere miniprojekter spirer blandt deltagerne. Vi afholder løbende spændende workshops og temadage og har siden sidst også deltaget på den velbesøgte Elektronik-10 i Odense i september.


En del af InfinITs aktiviteter fokuserer på at fremme og synliggøre tre områder, der har strategisk interesse for hele IT-området: Indlejrede Systemer, Mobile og Pervasive Systemer samt Fremtidens Internet.

InfinIT aktiv i EU

InfinIT står stærkt, når det gælder EU-samarbejde. InfinIT-partnerne deltager i forskellige projekter med europæiske partnere og har ansøgninger ude i forbindelse med EU-puljer. De internationale projekter åbner nemlig for samarbejder med nogle af Europas fremmeste forskningsinstitutioner – og en lang række spændende internationale virksomheder.

Læs mere her

Fagligt arrangement under det strategiske område Indlejrede Systemer: Trådløse sensornetværk

Trådløse sensornetværk kan hjælpe os til at skabe både bedre broer og byer, lød det, da virksomheder og forskere satte fokus på emnet til en temadag med store visioner og drilske udfordringer.

Læs mere her


 


Fokus på energirigtige boliger

Energirigtige boliger handler ikke kun om nybyggeri. Der er også et enormt potentiale i at integrere energirigtige løsninger undervejs i renovering af eksisterende bygninger- til gavn for både miljøet og brugerne af boligerne, hvad enten det er boligejendomme eller offentlige bygninger.

Læs mere her

Cyber-fysiske systemer

To af partnerne bag InfinIT, CISS og DTU, er med i et stort nyt dansk-kinesisk forskningssamarbejde om cyber-fysiske systemer, det vil sige indlejrede systemer, der indgår i selvorganiserede netværk.

Læs mere her

Nyt projekt om velfærdsteknologi til ældre

Alexandra Instituttet går forrest som leder af et nyt partnerskab, der skal udarbejde fremtidens velfærdsteknologi. I fremtiden bliver der flere ældre og færre til at tage sig af dem, og det er den problemstilling partnerskabet skal finde innovative løsninger på.

Læs mere her

 


Forskningen i Danmark er førende på verdensplan, og det skyldes ikke mindst den anvendelsesorienterede forskertradition, som har udviklet sig i Danmark og i de øvrige nordiske lande de seneste 15-20 år. "Vores forskning er præget af få hierarkier og af, at man er god til at tænke på tværs af faggrænser. Kombinationen af et højt teknologisk niveau og en kreativ og designorienteret tilgang er grunden til, at vi har succes på forskellige planer," siger Peter Carstensen, vicedirektør i InfinIT.

InfinIT indbyder alle danske virksomheder til at deltage i vores interessegrupper og miniprojekter - læs mere om mulighederne på www.infinit.dk eller kontakt vores sekretariater i Aalborg og København.

Seminar: Højniveausprog til indlejrede systemer
1. december 2010

Temadag: Intelligente tekstiler til sundhedssektoren
9. december 2010

Seminar i interessegrupen Softwaretest
9. december 2010

Temadag: Interaktionsdesign
20. januar 2010

Vores kalender på www.infinit.dk opdateres løbende med nye arrangementer. Er du interesseret i arrangementer inden for et bestemt fagområde, kan du tilmelde dig den pågældende interessegruppe og derved få tilsendt invitationer til relevante arrangementer i gruppen.

Processer og IT

- Fremtiden ligger i procesdeling

Hvorfor genopfinde hjulet hver dag, når vi kan bruge hinandens proceserfaringer? Det diskuterede godt 30 deltagere på en temadag i interessegruppen for Processer og IT d. 29. september 2010.

Læs mere om arrangementet her.

Intelligente bygninger - mobile brugergrænseflader

- Har du talt med dit hjem i dag?

Mobilteknologi kan gøre vores hverdagsliv nemmere, grønnere og billigere – men hvad er udfordringerne? Det diskuterede forskere og virksomheder på InfinITs temadag i interessegruppen for Intelligente Bygninger d. 18. november 2010.

Læs mere om arrangementet her.

 

Mobil og pervasive læring 

Mobilen giver nye muligheder - og nye udfordringer

Med en smartphone bliver en række processer i samfundet revolutioneret. Men man skal lige lære, hvordan man kan drage fordel af det. Det fremgik af Mobiltech 2010-konferencen, som InfinIT var medarrangør af.

Læs mere om arrangementet her.

 

Usability og Interaktionsdesign

Usability-evaluering på forkant = rigtig god business

Hvordan finder man egnede testpersoner til usability-evaluering, hvordan argumenterer man over for en virksomhedsledelse for, at en investering i usability-evaluering kan betale sig, og hvordan får man resultaterne af en usability-evaluering ført tilbage og integreret i sine udviklingsprocesser?

Det var nogle af de mange spørgsmål, der var på bordet til InfinITs temadag om usability-evaluering i softwareudvikling.

Læs mere om arrangementet her.

Nyhedsbrevet udkommer to gange årligt - Næste nummer kommer i maj 2011. I mellemtiden vil du løbende kunne holde dig opdateret på www.infinit.dk. Du er også altid velkommen til at kontakte os: InfinIT Aalborg: Tlf. 9940 7220/aalborg@infinit.dk eller InfinIT København: Tlf. 2126 8724/kbh@infinit.dk

Du kan også holde dig opdateret samt få kontakt til vores forskere og samarbejdspartnere ved at deltage i vores LinkedIn-gruppe.

Ønsker du ikke fremover at modtage vores nyhedsbrev, kan du afmelde dig her.
Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet