InfinITs nyhedsbrev december 2013

Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her.

Med dette sidste nyhedsbrev i 2013 vil vi i InfinIT gerne ønske jer alle en god jul og et godt nytår! Vi har allerede planer for det nye år og kan fx tilbyde en tur til Mobile World Congress i Barcelona og New Ways to Work i London. Se alle vores kommende arrangementer.

 

Four more years!

InfinIT er blevet forlænget yderligere fire år med en økonomisk støtte på 14 millioner kroner.

InfinITs direktør Kim Guldstrand siger om forlængelsen:

 - Det er en fantastisk julegave og et gigantisk skulderklap til det arbejde, konsortiet bag InfinIT siden 2009 har lagt i at synliggøre IKT som en afgørende faktor i innovation og vækst inden for alle sektorer.

 - Vi ser frem til en ny fireårig periode med et udvidet konsortium, der gør os endnu bedre i stand til at dække Danmark geografisk og med fokus på kommercialisering gennem direkte adgang til state-of-the-art teknologi og en række spydspidskompetencer, hvor danske forskere er international førende.

En vigtig opgave for InfinITs næste periode er at medvirke til et øget dansk hjemtag inden for IKT i det kommende Horizon2020.

Vi har således netop deltaget i konferencen "Nutidens udfordringer - fremtidens løsninger" om Horizon 2020, hvor Kim Guldstrand gav et oplæg om EU's aktiviteter indenfor FET (Future and Emerging Technologies).

 

Kim Guldstrand Larsen ved Horizon 2020-konferencen

 

InfinIT skal være med til at forbedre den digitale lyd


InfinIT deltager med en række private virksomheder og organisationer i et nyt forskningsprojekt, der skal lægge fundamentet for nye standarder for digital lyd, bedre musikoplevelser samt nye digitale forretningsmodeller.

Den digitale udvikling inden for lydteknologi har i dag mulighed for at producere lyd af hidtil uset høj kvalitet – og til lavere omkostninger end nogensinde før. Men kun de færreste forbrugere får glæde af det, fordi musikoptagelserne i dag ikke udnytter disse teknologiske muligheder. Det skal forskningsprojektet nu arbejde på at ændre. Læs mere om projektet her.

 

InfinIT bag nyt klyngesamarbejde

CLINES (Cluster-based innovation through embedded systems technology) er et nyt klyngesamarbejde, som InfinIT kickstartede i november. CLINES-projektet skal etablere et samarbejde mellem europæiske klynger for at fremme koordineringen af tværregionale investeringer i IKT-innovationer og sikre, at disse kommer i anvendelse. Europa står over for store udfordringer i forhold til at omsætte forskningsideer til salgbare produkter.

CLINES-projektet, der støttes af EU’s forskningsprogram Videnregioner – Regions of Knowledge – i FP7, tilstræber at fremme en innovationsdagsorden, som er tættere på markedet og slutbrugerne. Projektet skal arbejde med indlejret computersoftware inden for en række IKT-anvendelsesområder, der har som mål at øge ressourceeffektiviteten (herunder for eksempel “smart city”-området), og som har fokus på bæredygtighed i miljøet.  

 

Gratis konceptudvikling målrettet dit produktkatalog

I foråret 2014 kan du få hjælp af studerende på IT-Universitetet til at forny dit produktkatalog. Som en del af kurset Digital Innovation udvikler de studerende koncepter for digitale løsninger og produkter. De studerende er tæt på endt uddannelse og skal arbejde med konkrete cases fra virksomheder. Hvis din virksomhed ønsker at få forslag til nye produkter eller løsninger, eller hvis din virksomhed ønsker at udvikle på et eksisterende produkt, så hører vi meget gerne fra dig.

Af dig kræves:

  • En halv sides beskrivelse af det, du ønsker, der bliver udviklet på.
  • Deltagelse i en halvdagsworkshop i marts 2014 med minimum en person fra virksomheden

Er du interesseret, så send en halv sides beskrivelse til Rikke Koch

 

Forskningsprojekt om personas søger virksomheder med international erfaring

I forbindelse med opstarten på et forskningsprojekt, der skal undersøge hvilke erfaringer danske virksomheder har med at operere på et internationalt marked, søger Center for Personaforskning og anvendelse kontakt til danske virksomheder med erfaringer med at lave brugerundersøgelser til globale markeder til deltagelse i interviews af ca. 1 times varighed. Interviewet finde sted enten i din virksomhed eller på IT-Universitetet. Er din virksomhed interesseret, så kontakt Kira Storgaard Nielsen

 

IT i livsstilsbranchen - et problem- og potentialekatalog. Møbel- og interiørbranchen

InfinIT har udarbejdet en rapport om it i livsstilsbranchen med det formål at afsøge muligheder for branchesamarbejder mellem InfinIT og livstilsbranchen. Inden for livstilsbranchen har vi valgt at fokusere på møbel- og interiørbranchen, da der herunder er et stort antal små og mellemstore virksomheder i Danmark. Det er en branche med historisk innovationskraft indenfor formgivning, design og håndværk men samtidig også en branche med store nutidige udfordringer.

Download problem- og potentialekataloget her

 

Reportager fra afholdte arrangementer:

Velfærdsteknologi i fokus

Hvordan inddrager man brugerne i design og udvikling af velfærdsteknologi, og hvilke værktøjer er mest effektive, når teknologierne skal evalueres? Det var nogle af de spørgsmål, der var på dagsordenen, da InfinIT havde inviteret til konferencen ”Design og evaluering af velfærdsteknologier” den 21. november 2013 i Aalborg.

Læs mere om konferencen og dens hovedpointer her.

 

Fungerer Smart Grid i den virkelige verden?

Det var overskriften, da ca. 30 tilhørere og oplægsholdere havde sat hinanden stævne ved et eftermiddagsmøde i Ingeniørhuset i Aalborg den 26. september 2013.

Mødet var arrangeret af InfinIT i samarbejde med Miljøteknisk og Energiteknisk gruppe i IDA, og tilhørerne var mødt op for at høre om muligheder og udfordringer ved indførelsen af smart grid – det intelligente elnet – i en kontekst af krævende forbrugere, ændrede energiproduktionsformer – og mulige fjendtlige hackere.

Find ud af, om smart grid faktisk fungerer.

 

The birth of a Danish chapter

In a room full of system engineers there was a lot to share and discuss that only the attendees would understand.

The event was not only the first meeting in INCOSE Denmark, and the organizational meeting for the foundation of the Danish chapter, but was also an example of the benefits that come from spreading ideas between professionals from a specific field.

Find out what INCOSE’s mission and future perspectives are

 

Kommende arrangementer:

Big data og data-intensive systemer i Danmark

InfinIT inviterer til konference om Big data og data-intensive systemer i Danmark den 15. januar 2014 på Aalborg Universitet København.

Hvorfor skal du komme med til konferencen?

For at lære om muligheder og potentialer ved brug af Big Data, for at lære om teknologier til Big Data og data-intensive systemer, og ikke mindst for at netværke med andre og dermed skabe grobund for nye samarbejder og initiativer.

Konferencen er desuden startskud til en ny interessegruppe for Big data og Business Intelligence.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her

 

Temadag om evaluering af fysiske prototyper og produkter

InfinITs interessegruppe for Usability og Interaktionsdesign inviterer til temadag om evaluering af fysiske prototyper og produkter.

Mange producenter og udviklere af fysiske produkter med indlejret it oplever udfordringer i forhold til evaluering af produktet i løbet af udviklingsprocessen, som ikke ses ved "rene" softwareprodukter. Rent metodisk kan de gængse teknikker som regel anvendes, men der kan ofte være en række udfordringer, f.eks. af logistisk og praktisk art, der kan gøre en testplanlægning kompleks.

Formålet med dette arrangement er at præsentere udfordringer med at evaluere fysiske prototyper og produkter.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her

 

New Ways To Work - London 2014

I samarbejde med Knowledge Lab inviterer InfinIT til studie- og networkingtur til London. Vi skal blandt andet besøge BETT 2014 - The Learning Technology messe, samt en masse andre spændende aktiviteter.

Turen byder på fagligt og socialt samvær med andre danske deltagende virksomheder, spændende firmabesøg og ikke mindst international networking på BETT 2014, hvor du på kort tid kan møde nye, potentielle samarbejdspartnere fra hele Europa. De nye rammeprogrammer fra EU sætter stor fokus på et stærkere samarbejde mellem firmaer og forskningsinstitutioner på tværs af grænser. Dette er også et af formålene med denne tur, nemlig at give danske virksomheder bedre muligheder inden for internationalt samarbejde.

Læs mere om turen og tilmeld dig her

 

Mobile World Congress 2014

Arbejder du med:

  • Interaktionsdesign
  • Servicedesign
  • Læring
  • It-tekstiler
  • Sporings- og Positioneringstjenester
  • ?

Og har du overvejet, hvordan dine løsninger bedst fungerer på en mobiltelefon eller hvordan dit produkt spiller sammen med en mobiltelefon?

Så er Mobile World Congress noget for dig.

InfinIT-netværket giver dig i samarbejde med Enterprise Europe Network mulighed for at komme til Mobile World Congress til halv pris i februar 2014.

Vi hjælper dig også med at finde frem til virksomheder på messen, som er relevante for dig.

Læs mere om turen og tilmeld dig her

 

Seminar i interessegruppen Processer & IT Nord

Interessegruppen Processer & IT Nord inviterer til seminarden 5. marts 2014 hos TEKKVA, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

I årets 1. seminar spiller vi klart ud med interessegruppens fokusområder og spændvidde. Vi kredser om praktisk tilpasset agil udvikling gerne i samspil med innovation til inspiration for ingeniører m.fl., der udvikler IT-produkter.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her

 

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev, kan du afmelde dig her.

Kommende arrangementer

Big data og data-intensive systemer i Danmark
15. januar 2014
Læs mere om arrangementet

Temadag om evaluering af fysiske prototyper og produkter
16. januar 2014
Læs mere om arrangementet

New Ways to Work - London 2014
20.-24. januar 2014
Læs mere om arrangementet

Mobile World Congress
23.-27. februar 2014
Læs mere om arrangementet

Seminar i interessegruppen Processer & IT Nord
5. marts 2014
Læs mere om arrangementet

  

Eksterne arrangementer

TestExpo 2014: Inspiration til innovation
30. januar 2014
Læs mere om arrangementet

Potentialet i at analysere big data gennem data mining
5. februar 2014
Læs mere om arrangementet

eFactor Camp 2014
April 4-5 2014
Læs mere om arrangementet

 

Følg med i vores aktiviteter i vores LinkedIn-gruppe

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet