InfinITs nyhedsbrev oktober 2014

Projekt om affaldssortering omtalt på DR.dk

Ifølge regeringsplanen 'Danmark uden affald', skal vi i 2022 genanvende 50 procent af alt vores husholdningsaffald. Det har DR Viden valgt at sætte fokus på i en række klima og miljø artikler.

I den forbindelse har DR Viden skrevet en artikel omkring InfinIT-projektet ”Bedre affaldssortering starter hos borgeren”, som sætter fokus på hvordan det er muligt at give borgeren den rigtige påvirkning og nødvendige viden, til at sortere affaldet bedre.

> Læs om projektet her

 

Stedbestemte informationer til medarbejdere i servicejobs

Infinits miniprojekt ”Stedbestemte informationer til medarbejdere i servicejobs” har undersøgt, hvordan man ved hjælp af sporingsteknologi og stemmebeskeder kan lette oplæring, øge kvaliteten og mindske antallet af fejl.

Resultatet er et state-of-the-art-produkt, der er tæt på at være modent til markedet og kan bruges på forskellige domæner, fx bygningsdrift, inden for sygehusvæsenet og på museer.

> Resultaterne er præsenteret i denne brochure

 

Mød en interessegruppe - Big data & Business Intelligence

Big Data er vor tids råstof, der kan vende op og ned på erhvervslivet. InfinITs Big Data interessegruppe har primært fokus på forskning og teknologier inden for Big Data, men gruppen kigger også på anvendelse af Big Data-teknologier.

Målet er at skabe forståelse for teknologier og muligheder med Big Data, så danske virksomheder kan blive mere datadrevne og opnå større dataforståelse.

> Læs om interessegruppen her

 

InfinIT er blevet forlænget i 4 år og fortsætter arbejdet med at synliggøre IKT som en afgørende faktor i innovation og vækst inden for alle sektorer. Vi har derfor stillet:

5 hurtige til InfinIT


1. Hvilken forskel gør netværket?

Infinit sørger for at der bliver udvekslet viden mellem forskning og erhvervsliv. Med en nation der ønsker at være på forkant er det vigtigt at forskning kommer ud at arbejde i erhvervslivet. Dermed kommer Danmark på forkant med viden og kan levere innovative løsninger, der anvender den nye teknologi.

Vores opgave er at sikre vidensdeling, matchmaking og projektetablering mellem vidensinstitutioner og virksomheder. Den viden der findes på vidensinstitutionerne kan bidrage til innovation i danske virksomheder og samtidig kan virksomhedernes behov inspirere forskerne til relevante forskningsemner.

Den strategi kan vi se, at både virksomheder og forskere støtter op om. I de forløbne 4 år har vi haft en støt vækst i interessenter:
 
2009-2011: 1006 interessenter
2012-2013: 1972 interessenter

2009-2011: 9 igangsatte mini-projekter
2012-2013: 18 igangsatte mini-projekter

2. Hvem henvender netværket sig til?

Virksomheder, offentlige institutioner og forskere indenfor it-området i helt bred forstand. Dvs. organisationer der:
  • Arbejder med it i processer
  • Udvikler produkter med it i
  • Arbejder med it-baserede services

Men også alle de virksomheder, der endnu ikke udvikler produkter med it i. Det kan være de har brug for mere viden om, hvorvidt deres produkt kunne fornys og forbedres og nå nye målgrupper og markeder ved at integrere it i det. Vi har for det kommende år organiseret os i 8 interessegrupper for at få et mere snævert og relevant fokus, som virksomheder og forskere kan se relevansen af.

3. Hvorfor har I valgt de 8 interessegrupper?

Vi har valgt at beholde nogle af de tidligere interessegrupper fra det InfinIT der kørte fra 2009, men vi har fornyet deres scope samtidig med, at vi har tilført nogle nye. Vi har et ønske om at nå hele vejen rundt til forskellige brancher både inden for it og i andre brancher, som anvender it i produkter eller processer. Det opnår vi bedst ved engang imellem at skifte lidt ud i, hvad vi fokuserer på. De nye interessegrupper er valgt, fordi der i øjeblikket er stor interesse for de emner, de favner. Dertil sørger vi for at sikre, at vi med udvalget af interessegrupper repræsenterer den bredde der er inden for it-feltet.
 
Derfor ser interessegrupperne fremover således ud:
 
•   Big Data & Business Intelligence
•   Processer og IT
•   Security
•   Future Technologies in Smart Society
•   Embedded Systems Engineering
•   Sporings- og positioneringstjenester
•   Usability og interaktionsdesign
•   Wearables

4. Hvorfor vil I opfordre folk til at deltage i netværket og dets arrangementer?

InfinIT er din vej ind til nogle af de fremmeste it-forskere og mest innovative virksomheder. Uanset om du repræsentereren lille eller en stor virksomhed; en offentlige virksomhed eller organisation, kan du gennem InfinIT berige din forretning med den nyeste it-innovation.
 
Vores arrangementer giver god mulighed for at få ny relevant viden, høre om hvad dine kolleger og konkurrenter arbejder med for tiden og udvide dit netværk. Af samme grund opfordrer vi dig til at melde dig ind i en interessegruppe. Alle virksomheder har fra tid til anden brug for at innovere på deres produkt, og vi ved i dag, at det ikke foregår ved at isolere sig i et hjørne og prøve at få en god idé. Det foregår derimod ved at komme ud i verden og tale med andre, der ved noget om det område, man befinder sig på og måske endda kan bidrage med ideer til nyt.

Vælger man at gøre det her hos os, så kan vi hjælpe helt fra inspiration over networking til proof-of-concept og prototypeudvikling.

Læs mere om hvad vi kan gøre for dig


5. Hvor finder man information om netværkets aktiviteter?

Web: infinit.dk
Sociale medier: LinkedIn (+ de enkelte interessegruppers LinkedIn-profiler) og Facebook
Tilmeld nyhedsbrev
Partnernes hjemmesider

 

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev, kan du afmelde dig her.

 

 

Kommende arrangementer

Effektive forretningsprocesser sikres gennem agil it-udvikling?
23. oktober 2014
Læs mere om arrangementet

Temadag: Modern Analytical Database Technology
28. oktober 2014
Læs mere om arrangementet

Research in Agile - netværksmøde
11. november 2014
Læs mere om arrangementet

Seminar om softwareudvikling og softwareteams
25. november 2014
Læs mere om arrangementet

Week of Wearables
25.-28. november 2014
Læs mere om arrangementet

 

Eksterne arrangementer

Gå-hjem-møde om virksomheders erfaringer med at implementere og anvende personas
22. oktober 2014
Læs mere om arrangementet

Driving IT
14. november 2014
Læs mere om arrangementet

Big Data og datadrevet forretningsudvikling
20. november 2014
Læs mere om arrangementet

 

Følg InfinIT på de sociale medier:

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet