Reportage fra workshop om digitalisering af produkter, processer og services


It indgår i produkter, hvor it ikke tidligere indgik. Dette kræver en transformationsproces, fordi ting skal designes op fra bunden. De digitale og fysiske verdener nærmer sig hinanden løbende, og de transformerer hinanden.

På InfinITs workshop den 6. september blev nedenstående emner belyst og drøftet:

 • Maintainability af embedded software til landbrugsmaskiner 
  v. Bjarne Schmidt, Hardi International A/S

 • Præsentation af Nordisk IoT Center og IoT Wireless Club 
  v. Morten Wagner, FORCE Technology

 • Fra produkt-funktionalitet til data-drevet forretningsudvikling 
  v. Nikolaj Hanson, Prevas A/S

 • IoT rapid prototyping 
  v. Daniel Lux, Seluxit A/S
   

Deltagerne angav deres interesse i dagens workshop:

 • Interesse for forretningsmodeller og for at virksomheden bliver bedre til at udnytte anvendelsen af it.

 • Forbindelsen fra device til pc-løsning. Vi vil gerne vide, hvordan virksomhederne tænker om dette.

 • Firmaerne har ikke styr på alle deres processer. På baggrund af dette postulat - hvilke muligheder giver dette for forretningsoptimering?

 • Jeg vil med erfaring fra bankverdenen og som komponentleverandør, men som selvstændig i dag, gerne opbygge et netværk og finde en niche inden for digitalisering.

 • It-indkøb er en omfattende proces, som ikke alle har fod på. Jeg vil gerne tilegne mig kompetencer på dette område med brug af digitalisering og evt. oprette selvstændig virksomhed.

 • Vi har arbejdet med effektivisering af virksomheder via et lean-program. Vi vil nu gerne blive klogere på digitalisering og potentialet i en indsats på dette område.

 • Vi har løst problemer hos kunder på hardwaresiden. De ønsker nu en hel løsning, som også omfatter digitalisering.

 • Vi er et konsulenthus for kunder i medikobranchen. Vi vil gerne hente inspiration til at bevæge os ind i digitaliseringsverdenen, som vi ikke kender særlig godt.

 
Hvad betyder den teknologiske udvikling for den måde, vi laver varer på?

Hvad angår it, mener Ivan Aaen fra Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, at den teknologiske udvikling følger to spor: Computing og den måde, it anvendes på. I dag kan produkter modtage informationer, som de påvirkes og beriges af. Og vore produkter bliver smartere. Det er både produkter og processer, der ændres. Information frembringes hurtigt og kan indgå i cyber-physical processer (fx en sprøjtearm, en tang eller andet, som er selvkonfigurerende).
 
At systemer skal tale sammen, er kritisk og kræver system-engineering. Det forudsætter, at udvikleren tænker sin systemarkitektur grundigt igennem. Dette er påkrævet ved skift af paradigme, som pt. sker via digitalisering. At forudsige fremtiden er umuligt.
 
Iflg. Ivan Aaen vil time to market blive længere, fordi it indgår i produkter, hvor it ikke tidligere indgik. Dette kræver en transformationsproces, fordi ting skal designes op fra bunden. De digitale og fysiske verdener nærmer sig hinanden løbende, og de transformerer hinanden.
 
Forhistorien kan være en hindring for en digital transformationsproces - at komme af med gamle vaner, tankegange og produkter kan være påkrævet, men svært.
 
Hele forretningsmodellen er i spil, og den skal vi inddrage, når vi overvejer og arbejder på digitalisering.
 
Spørgsmålet er, hvordan danske firmaer bedst kan arbejde med alt dette. Ivan Aaen mener, at en farbar vej, at arbejde med digitalisering på, er at tage et skridt ad gangen og så se, om det nytter og virker. Hvis indsatsen nytter, så fortsæt! Under vejs skal vi sørge for at registrere og lagre viden om skridt og effekt, så den kan findes frem.
 

Feedback fra Thomas Brandt Knudsen, Mobile IoT Client Director, Wavely, Birkerød:

Tak til InfinIT for en godt arrangeret workshop. Gode, relevante indlæg fra virkelighedens verden - med belysning af både gode og dårlige erfaringer. Super diskussion og erfaringsudveksling blandt deltagerne i løbet af dagen. Brugbart og dejligt nede på jorden.

 

KontaktFaglig koordinator

Thomas Hildebrandt
IT-Universitetet
Tlf.: +45 72 18 52 79
E-mail

 Faglig koordinator
Ivan Aaen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 89 11
E-mail

 

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

Se slides fra interessegruppens arrangementer her
Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet