Reportage fra seminar om C-programmering


Seminaret om C-programmering tiltrak en fyldt sal på NOVI i Aalborg d. 21.november 2018. Der var fremmødte fra mange landsdele, der havde valgt at bruge dagen i Aalborg til at høre om status for en af de længst levende teknologier i halvlederindustrien - snart 50 år på bagen.

 

Der var en bred vifte af indlæg, alle behageligt holdt, levende og med god dialog med salen. Forskning og Industri var bredt repræsenterede.
 
Et gennemgående træk i indlæggene var et tema, som professor Bent Thomsen, AAU, slog fast i sit oplæg "we love to hate and hate to love C.".
 
Det blev åbenlyst og systematisk gennemgået, at C kan nogle tricks, som kan bruges og fascinerer både industrien og uddannelsesinstitutionerne - selvom det går imod alle ønsker, og det som ledere og undervisere kunne ønske sig af et ideelt programmerings sprog. C var ikke det, som nogen ønskede sig, men det er det, vi har, det virker, og det er tilsyneladende kommet for at blive.


For mit vedkommende, som C-programmør af maskiner gennem 25 år, nu produktchef for en række produkter, der er fyldt med C kode, er det åbenlyst og blev bekræftet igen på Infinits seminar: C tilbyder det perfekte snit mellem hardware og software, der gør, at du kan "komme ned på stålet" og abstrahere dig op til at overskue temmelig store programmer.
 
Dagen var og blev for mig en hyldest til den længst levende Nestor i denne verden, en fast makker for mig igennem min karriere, og jeg kan kun konkludere: "I Love to Love C".
Jens Lyngsø, Product Manager, DEIF A/S


Ib Havn, VIA University College uddyber sit indlæg om Object Orientering, Test Driven Development og C:
 
På seminaret så vi på C-programmeringssproget og på, hvad der er best practice, og hvad der er C’s styrker og svagheder. I mange tilfælde glemmes traditionelle softwareudviklingsdiscipliner som analyse, design og automatiserede tests i forbindelse med udvikling af indlejret software. Testdrevet udvikling (TDD) er heller ikke specielt udbredt i forbindelse med udvikling af hardware-nære drivere.

Ib Havn viste praktiske eksempler på netop disse discipliner i forbindelse med hardware-nær udvikling. Der er ikke nogen grund til ikke at anvende de OOA/D discipliner, vi allerede kender, de kan sagtens anvendes i forbindelse med implementering i C. De fleste af SOLID principperne bør også være gældende, når der udvikles i C.

Der blev vist eksempler på testdrevet udvikling på registerniveau. James W. Grenning’s ZOMBIES principper for skrivning af test cases.

Kontakt

Faglig koordinator
Bent Thomsen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 88 97
E-mail

 

Faglig koordinator
Jan Madsen
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf.: +45 45 25 37 51
E-mail

 

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

 

Se slides fra seminaret her
Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet