Reportage fra seminar om tidskritisk indlejret software og udviklingsværtøjer


Dagens program bød på seks indlæg med meget forskelligt fokus, men alle med et udgangspunkt i temaet embedded software.

Introduktion – virksomheder har forskellig fokus på dagens temaer

De to første præsentationer fra firmaerne Intelligent Systems og Seluxit fokuserede på deres udviklingsproces og hvilke værktøjer, de anvender til at understøtte deres proces.

De to virksomheder står i meget forskellige situationer, da de udvikler software, der skal opfylde meget forskellige krav. Intelligent Systems har mange underleverandører og skal samle alle systemerne til en robust løsning. Til gengæld har de rigeligt med processorkraft på deres platform. Seluxit udvikler i modsætning til dette selv langt det meste af det software, der indgår i deres løsning. Men da deres løsninger skal produceres i meget store styktal, er det nødvendigt at vælge den mindst mulige platform og presse den til det yderste.

Unit test eller ikke unit test?

Et af dagens diskussionsemner var, hvorvidt unit test er en god test teknik. Daniel Lux, CEO for Seluxit udtalte den lettere kontroversielle holdning:

Du har et vist antal fejl per linje kode. Hvis halvdelen af koden er unit test, så ligger halvdelen af fejlene i unit tests. Det er derfor, vi hader unit test”.
Citat: Daniel Lux, CEO Seluxit.

Dagens tredje præsentation fra Jens Lyngsoe, Deif A/S, stod i kontrast til dette, da den netop baserede sig på at anvende unit test til at refaktorere en eksisterende kodebase. Ved langsomt at indføre unit-test i hele kodebasen gør de koden mere læsbar og gør vedligehold af koden nemmere. Dette gør også, at det bliver lettere at genbruge kode i fremtidige projekter.

Fra her-og-nu problemer til store visioner

Henrik Møller, Altran, præsenterede de integrationsproblemer, de står med, når de som konsulenthus hjælper deres kunder med at integrere forskellige softwarekomponenter i en dedikeret real-time løsning.

Mads Brix, Nokia, præsenterede de udviklingsmetoder, der bliver brugt i Nokia til at udvikle et simuleringsværktøj. Dette værktøj bliver brugt til at simulere data og tale trafik i mobilnetværk og har været under konstant udvikling over de sidste 20 år. Der ligger nogle andre problemstillinger i at udvikle et sådant værktøj over lang tid i forhold til et mere konkret produkt, der har en deadline.

Ulrik Nyman, AAU, leverede dagens sidste præsentation, der fokuserede på visioner for fremtidige udviklingsværktøjer for embedded software. Formålet var at få feedback fra industrien således, at der sammen kan sættes fælles mål for, hvor forskningen kan bidrage til state-of-the-art i industrien.

Kommentar fra en af seminarets deltagere

Hos SKOV R/D har vi igennem årene fået indført en del værktøjer, som bliver brugt til almindelig udvikling, test og continuous integration. Nogle af værktøjerne bliver brugt i flere arbejdsgange, mens andre kun bruges til enkelte processer. Værktøjer er en blanding af selvudviklede, open source og closed source.

Hos SKOV R/D har vi haft et stort udbytte af en løbende udvidelse af vores værktøjer. Men med de mange værktøjer er der også medfulgt et øget vedligeholdes behov. Det var på den baggrund, jeg deltog i InfinITs seminar om udviklingsværktøjer.

Indlægget fra Mads Brix gav et indblik i, hvordan Nokia have opstillet deres continuous integration system. Det var meget interessant og gav nogle idéer til forbedring af vores continuous integration. Specielt brug af flere og nyere compilere for at udnytte forbedringer i fejldetektering var en oplagt mulighed i vores miljø, hvor det at skifte compiler type og version er en større opgave.

Indlægget fra Deif fremlagde de første skridt i retningen af et øget værktøjsbaseret udviklings- og testsystem. Mange - hvis ikke de fleste - af de spørgsmål og udfordringer, som Deif havde mødt i udviklingen af deres nye proces, var nogle, som R/D hos Skov også havde oplevet. Alt i alt et godt møde om et emne, som jeg håber, bliver udforsket videre i andre møder.

Jens Lund Jensen, Udviklingsingeniør, software, SKOV A/S

Kontakt

Faglig koordinator
Bent Thomsen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 88 97
E-mail

 

Faglig koordinator
Jan Madsen
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf.: +45 45 25 37 51
E-mail

 

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet