Så langt er virksomhederne nået med GDPR – status februar 2018


En nyligt offentliggjort rapport, viser, at der er stor forskel på, hvor langt de mellemstore og store virksomheder er med GDPR kontra de mindre. Og hvor mange ressourcer de hver især har afsat til implementeringen af persondataforordningen.

Rapporten, der bl.a. er lavet med støtte fra InfinIT, beskriver, hvilke udfordringer danske virksomheder har med persondataforordningen – og peger på områder, hvor virksomheder og udbydere af konsulentydelser omkring forordningen med fordel kan sætte ind.

Og så giver den en status i forhold til, hvor danske virksomheder står i implementeringen af forordningen.

De 10 store og mellemstore danske virksomheder

10 nøglepersoner i store og mellemstore danske virksomheder blev interviewet.

Her viste analysen, at de adspurgte virksomheder var godt i gang med at forholde sig til forordningen og havde en forståelse af samt plan for, hvad der skal til at komme i mål (dvs. blive GDPR-compliant). Det resultat stod dog i kontrast til det billede, vi møder i medierne, og hvad forskellige konsulenter skriver påde sociale medier.

De 5 mindre virksomheder

Undersøgelsen blev derfor suppleret med interviewundersøgelser bestående af 5 telefoninterviews af mindre virksomheder for at få et indtryk af, om deres udfordringer var de samme, eller om de stod med nogle andre udfordringer.

Og resultaterne viste, at der er stor forskel på store og mellemstore kontra de mindre virksomheder.

Hvor de store virksomheder har afsat væsentlige ressourcer til implementering og har en plan for, hvad de skal gøre, ender opgaven i mindre virksomheder ofte hos en enkelt person og er derfor i større risiko for forsinkelser.

De centrale resultater af undersøgelsen blandt store og mellemstore virksomheder er:

  • De adspurgte personer er generelt positivt stemt over for forordningen – især fra et værdimæssigt standpunkt. Samtidig peger de på, at forordningen er et stort og omkostningstungt projekt for virksomhederne, og at det vil vanskeliggøre nogle arbejdsprocesser fremadrettet.

  • Virksomhederne har en oplevelse af at vide, hvad de skal gøre for at leve op til forordningen. Der er enkelte tvivlspørgsmål, men det er ikke noget, der skaber stor uro eller handlingslammelse hos de adspurgte.

  • Opfattelsen af forordningen har stor betydning for, hvor langt virksomhederne er i arbejdet med forordningen. Hvor nogle ser den 25. maj som en hård deadline for implementeringen, opfatter andre det mere som en flydende proces, der kommer til at ske over tid.

  • Forordningen kræver et nyt mindset i virksomhederne, fordi der dels kommer større fokus på informationssikkerhed i det daglige arbejde, dels skal der foretages en vurdering af den risiko, databehandlingen medfører for den registrerede – en analyse, der tidligere har begrænset sig til risiko for forretningen.

De centrale resultater af undersøgelsen blandt de mindre virksomheder er:

  • Forordningen kan hæmme digitaliseringen, fordi det kan være for uigennemskueligt eller krævende for virksomhederne at indføre de nødvendige systemer og procedurer. I yderste konsekvens kan det derfor betyde, at digitale projekter rulles tilbage.

  • De mindre virksomheder er meget afhængige af eksterne kilder til viden. Her læner de sig primært op ad de organisationer, de plejer at søge viden hos, idet de har en oplevelse af, at de på den måde får de mest konkrete, handlingsanvisende råd og samtidig undgår unødvendige informationer og ”støj”.

  • Implementeringsarbejdet er mere personbåret i mindre virksomheder, hvilket kan medføre en risiko for forsinkelse. Derudover bliver valget af løsninger i højere grad afhængigt af, hvilke kompetencer, der er til stede i den givne virksomhed.

Kontakt

Innovationskonsulent
Berit Skjernaa
Alexandra Instituttet
Tlf.: +45 26 58 53 73
E-mail

 

Læs rapporten her

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet