Sådan kan industri 4.0 hjælpe din produktionsvirksomhed – og åbne for nye markeder

 

”It har over årene undergået et forløb fra at spille en sekundær rolle, understøttende rolle i produktionen til en primær rolle, der hjælper med at drive udviklingen i produktionen,” sådan lyder det fra professor Charles Møller ved Center for Industriel Produktion.

Han refererer til begrebet Industri 4.0 og stiller spørgsmålet, hvilken transformation der er på vej inden for udvikling og produktion, da vi i dag ser, at elektronik og it bruges til at drive udviklingen?

Det spørgsmål og mange andre blev forsøgt besvaret, da InfinIT – innovationsnetværk for IT og Væksthus Nordjylland holdt seminar om anvendelsen af informationsteknologi i produkter den 4. maj.

Charles Møller påpegede, at udviklingen er i gang, men langt fra har nået produktionshallerne.

”Der tages hånd om dette ved bl.a. Manufacturing Academy Denmark (MADE), hvor blandt andet IoT spiller en stor rolle, da denne teknologi kan binde ting sammen. I Danmark findes der mange løsninger, der bruger IoT, men ikke så mange løsninger har nået produktionsvirksomhederne,” siger han.

Charles Møller nævnte, at store danske virksomheder som Lego og Danfoss er i gang, men at de små virksomheder ikke rigtig er nået dertil i endnu.

”Digital transformation kan ske på flere måder, enten kan virksomhederne iscenesætte udviklingen med eksperimenter, hvor de kan analysere de opnåede resultater, eller de kan bevare den eksisterende maskinpark og udnytte dem efter bedste evne - eller afsætte kapital, der med små skridt kan bruges på hver sin business case,” siger Charles Møller.

Med sig havde han et roadmap for elementer, der kan indgå i 4.0:

  • Ændring af din forretningsmodel, fra at sælge produkter til at sælge en service - det kan du læser mere om her: Det alle bør vide om at gøre deres produkter digitale
  • Udvikling af en portefølje af initiativer og iscenesætte dem via agile processer
  • Brug design thinking til en ideudviklingsproces og skab prototyper.

Charles Møller råder virksomhederne til at begynde med at iscenesætte udviklingen.

”På AAU har vi Smart Production Lab, hvor vi kan hjælpe virksomhederne med at arbejde med disse metoder. Industri 4.0 rummer nye muligheder, men virksomhedernes ressourcer er begrænsede”, siger han.

Software overalt - og i alt

Lektor Ivan Aaen fra Datalogisk Institut ved AAU argumenterede for, at det er vigtigt, at softwarefolk bidrager til udviklingen af Industri 4.0, da software ofte vil være et centralt led i produktinnovation. Et produkt med software i sig kan ”for eksempel anvendes inden for nye sektorer og på den måde åbne for et nyt marked,” sagde Ivan Aaen. Han stillede spørgsmålet, hvordan der kunne komme fremdrift i projekter, der kan rumme både software og hardwarekomponenter?

Svaret kom Ivan Aaen selv med – konfigurationstyring som et styringsredskab under produktudvikling. Ivan Aaen arbejder med Essence, en metodologi for software innovation, og Essence indeholder et værktøj - konfigurationstabeller - der måske kan bruges ved produktinnovation, når software spiller en vigtig rolle i det nye produkt.

”En konfigurationstabel kan anvendes, når et problem skal løses og et produkt derfor skal udvikles. Konfigurationer kan anvendes for at sikre overensstemmelse mellem problemet – opgaven der skal løses –  og det produkt, der udvikles til at løse problemet,” sagde Ivan Aaen. Han påpegede, at konfigurationstabeller i Essence, er designet til at udforske og sikre overensstemmelse mellem problem og løsning.

Mads Jensen fra virksomheden Migatronic, der udvikler teknologi til manuel svejsning og automatiserede løsninger, var også oplægsholder på seminariet.

”Vi har mange forskellige maskiner med hver sin platform. Til industrisegmentet har vi et antal produkter. Det er ekstremt tidskrævende at skulle rette fejl på flere forskellige softwareprodukter,” siger Mads Jensen og fortsætter,” vi ønsker at eftersælge software til vores maskiner. Derfor er det påkrævet, at de har en arkitektur, der gør det muligt at tilføje features. Det er grunden til, at vi for et par år siden begyndte at se på en platformstankegang.”

Migatronic ønsker bl.a. mere tid til nytænkning, at kunne afkoble software fra hardware og fleksible løsninger, der kan opdateres, men også at kunne producere specialløsninger.

”For at realisere vores ønsker har vi introduceret produktarkitektur, der ser på tværs af vores produkter, og vi har ansat en person, der er productowner, som udviklingsfolkene spiller sammen med. For tiden ser vi også på muligheder i IoT,” siger Mads Jensen.

Sidste oplægsholder på dagen var John Kaasgaard fra Grundfos. De ændrede i 2010 organisationen fra 10 siloer til en global softwareorganisation.

”Vi fik dedikerede byggeblokteams til softwareudvikling med folk i Indien og Danmark. Vi opnåede at forøge genbrug af software, og i 2012 kom hardware og mekanik med,” siger John Kaasgaard.

I dag har Grundfos en række platforme, der alle underlægges test i Danmark eller Indien.

 

PS: Hvis du synes, at ovenstående arrangement er lige noget for dig, er du velkommen til at melde dig ind i InfinIT – det er gratis – og du tilmelder dig ved at klikke her.

 

Kontakt

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

 

 

Det sagde de om arrangementet:
 
Jeg arbejder med udvikling og indkøb af embedded software for Hardi, en mellemstor maskinfabrik. For os har drøftelserne på seminarer i InfinIT af udviklingsprocesser for software været enestående.
 
Fx har softwareudviklere fra Grundfos og Migatronic kunnet forklare en række ting: Hvilke processer, de har anvendt, problemer i dagligdagen som processerne har løst og ikke mindst vilkårene, de har etableret i organisationen for at få processerne til at virke.
 
Selvom processerne anvendes i huse, der udvikler software, så er kendskabet til dem også vigtige for en maskinfabrik, der køber software, idet processerne afgør dens kvalitet og ”videreudvikle-barhed”, som er centrale forhold for også en maskinfabrik på lang sigt.

Bjarne Schmidt
Hardi International A/S, Denmark

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet